7435/12-1

29.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 859, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7435/12-1.

Brønnen er boret om lag 365 kilometer nordøst for funnet 7324/8-1 (Wisting), om lag 420 kilometer fra norskekysten og om lag 35 km fra grensen mellom Norge og Russland. Dette er den første brønnen boret i Barentshavet sørøst, som ble åpnet for letevirksomhet i 2013. Det er også den nordligste undersøkelsesbrønnen boret på norsk sokkel.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura til sentrias alder (Stø-, Tubåen- og Fruholmenformasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sen- til mellomtrias alder (Snadd- og Kobbeformasjonene).  

Brønn 7435/12-1 påtraff en gasskolonne på 34 meter i Støformasjonen hvorav 28 meter i sandstein med god til meget god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist 580 meter under havflaten. I sekundært letemål i Snaddformasjonen ble det påtruffet vannførende sandsteinslag med moderat reservoarkvalitet. I Kobbeformasjonen ble det påtruffet sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet, hvorav noen sandsteinslag er gassholdige. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Støformasjonen er mellom 6 og 12 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Funnet er ikke lønnsomt å bygge ut per i dag.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønn 7435/12-1 ble boret til et vertikalt dyp av 1508 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kobbeformasjonen av mellomtrias alder.

Havdypet er 253 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 859. Tillatelsen ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016. 

Brønn 7435/12-1 ble boret av Songa Enabler som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7317/9-1 i utvinningstillatelse 718 i Barentshavet, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7435/12-1

Oppdatert: 29.08.2017

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.