7435/12-1

29.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 859, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7435/12-1.

Brønnen er boret om lag 365 kilometer nordøst for funnet 7324/8-1 (Wisting), om lag 420 kilometer fra norskekysten og om lag 35 km fra grensen mellom Norge og Russland. Dette er den første brønnen boret i Barentshavet sørøst, som ble åpnet for letevirksomhet i 2013. Det er også den nordligste undersøkelsesbrønnen boret på norsk sokkel.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura til sentrias alder (Stø-, Tubåen- og Fruholmenformasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sen- til mellomtrias alder (Snadd- og Kobbeformasjonene).  

Brønn 7435/12-1 påtraff en gasskolonne på 34 meter i Støformasjonen hvorav 28 meter i sandstein med god til meget god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist 580 meter under havflaten. I sekundært letemål i Snaddformasjonen ble det påtruffet vannførende sandsteinslag med moderat reservoarkvalitet. I Kobbeformasjonen ble det påtruffet sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet, hvorav noen sandsteinslag er gassholdige. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Støformasjonen er mellom 6 og 12 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Funnet er ikke lønnsomt å bygge ut per i dag.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønn 7435/12-1 ble boret til et vertikalt dyp av 1508 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kobbeformasjonen av mellomtrias alder.

Havdypet er 253 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 859. Tillatelsen ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016. 

Brønn 7435/12-1 ble boret av Songa Enabler som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7317/9-1 i utvinningstillatelse 718 i Barentshavet, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7435/12-1

Oppdatert: 29.08.2017

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.