7435/12-1

29.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 859, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7435/12-1.

Brønnen er boret om lag 365 kilometer nordøst for funnet 7324/8-1 (Wisting), om lag 420 kilometer fra norskekysten og om lag 35 km fra grensen mellom Norge og Russland. Dette er den første brønnen boret i Barentshavet sørøst, som ble åpnet for letevirksomhet i 2013. Det er også den nordligste undersøkelsesbrønnen boret på norsk sokkel.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura til sentrias alder (Stø-, Tubåen- og Fruholmenformasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sen- til mellomtrias alder (Snadd- og Kobbeformasjonene).  

Brønn 7435/12-1 påtraff en gasskolonne på 34 meter i Støformasjonen hvorav 28 meter i sandstein med god til meget god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist 580 meter under havflaten. I sekundært letemål i Snaddformasjonen ble det påtruffet vannførende sandsteinslag med moderat reservoarkvalitet. I Kobbeformasjonen ble det påtruffet sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet, hvorav noen sandsteinslag er gassholdige. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Støformasjonen er mellom 6 og 12 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Funnet er ikke lønnsomt å bygge ut per i dag.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønn 7435/12-1 ble boret til et vertikalt dyp av 1508 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kobbeformasjonen av mellomtrias alder.

Havdypet er 253 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 859. Tillatelsen ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016. 

Brønn 7435/12-1 ble boret av Songa Enabler som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7317/9-1 i utvinningstillatelse 718 i Barentshavet, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7435/12-1

Oppdatert: 29.08.2017