15/3-11

16.08.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsstillatelse 025, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 15/3-11 på olje- og gass- funnet 15/3-4 (Sigrun).

Brønnen er boret om lag 10 kilometer sørøst for Gudrun-feltet i Nordsjøen, og om lag 225 km vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å avgrense 15/3-4- funnet i tre reservoarsoner i midtre jura (Huginformasjonen).

Funnet ble påvist i reservoarbergarter fra midtre jura i Brentgruppen i 1982. Før brønn 15/3-11 ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 0,3 og 1,4 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen påtraff en om lag 35 meter total oljekolonne i Huginformasjonen, hvorav om lag 15 meter tykke sandsteinslag med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann- kontakten ble ikke påtruffet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet etter avgrensningsbrønnen er mellom 1,1 og 2 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 025 vil vurdere lønnsomheten for funnet med hensyn til en mulig utbygging over Gudrun-feltet.

Dette er den 9. letebrønnen i utvinningstillatelse 025. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 2-A i 1969.

Avgrensingsbrønn 15/3-11 ble boret til et vertikalt dyp på 3991 under havflaten, og ble avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Havdypet er 109 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av Deepsea Bergen som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/10-4 S i utvinningstillatelse 630 i nordlig del av Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

15/3-11

Oppdatert: 16.08.2018