15/6-14 S

04.01.2018 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 029 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-14 S.

Brønnen er boret på vegne av Gina Krog Unit i utvinningstillatelse 029 C like nord for Gina Krog-feltet i midtre del av Nordsjøen, om lag 250 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) og utføre omfattende datainnsamling dersom funn.

Brønnen påtraff om lag 15 meter med sandstein i Huginformasjonen med moderat til dårlig reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 029 C. Tillatelsen ble tildelt 17.10.2012 etter fradeling fra utvinningstillatelse 029.

Brønnen ble boret til et vertikalt og målt dyp av henholdsvis 3850 og 4620 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Havdypet er 114 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Maersk Integrator, som nå skal fortsette med å bore utvinningsbrønner på Gina Krog-feltet.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

15/6-14 S

Oppdatert: 04.01.2018