16/1-28 S

27.08.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338C, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/1-28 S. 

Brønnen er boret om lag én kilometer nordøst for funnbrønnen 16/1-12, og rundt 190 kilometer vest for Stavanger. Funnet 16/1-12 (Rolvsnes) ligger rett sør for Edvard Grieg-feltet. Funnet ble påvist i grunnfjellsbergarter i 2009 og avgrenset av 16/1-25 S i 2015. Før 16/1-28 S ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 0,4 og 2,2 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 0,3 og 0,4 milliard Sm3 utvinnbar gass.

Avgrensningsbrønn 16/1-28 S ble boret med en horisontal reservoarseksjon mot sørvest, til om lag én kilometer nord for 16/1-25 S. Hensikten med brønnen var å undersøke om en horisontalbrønn, boret i oppsprukket og forvitret grunnfjell, kunne levere kommersielt interessante produksjonsrater, samt å vurdere reservoarkvaliteten.

I horisontalseksjonen påtraff brønnen 2500 meter granittisk grunnfjell med dårlig reservoarkvalitet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 11 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 0,1 og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en mulig søknad om prøveutvinning, sannsynligvis ved å knytte avgrensningsbrønnen opp til eksisterende infrastruktur på Edvard Grieg-feltet.

Brønnen ble formasjonstestet (DST) i ti døgn, og det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert produksjonslogging. Produksjonsraten fra DST var på 1100 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64” dyseåpning. Hovedstrømningsperioden på 5 døgn ble holdt med en rate på 700 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64” dyseåpning. Oljen er undermettet med et gass-olje-forhold på 110 Sm3/Sm3. Formasjonstesten viste god produktivitet.

Dette er den tredje letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 338C. Tillatelsen ble fradelt fra utvinningstillatelse 338 (tildelt i TFO 2004) og tildelt 16.12.2014.

Brønn 16/1-28 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 1894 og 4855 m meter under havoverflaten og avsluttet i granittisk grunnfjell. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen COSL Innovator.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

16/1-28 S

Oppdatert: 26.09.2018

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.