16/1-28 S

27.08.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338C, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/1-28 S. 

Brønnen er boret om lag én kilometer nordøst for funnbrønnen 16/1-12, og rundt 190 kilometer vest for Stavanger. Funnet 16/1-12 (Rolvsnes) ligger rett sør for Edvard Grieg-feltet. Funnet ble påvist i grunnfjellsbergarter i 2009 og avgrenset av 16/1-25 S i 2015. Før 16/1-28 S ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 0,4 og 2,2 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 0,3 og 0,4 milliard Sm3 utvinnbar gass.

Avgrensningsbrønn 16/1-28 S ble boret med en horisontal reservoarseksjon mot sørvest, til om lag én kilometer nord for 16/1-25 S. Hensikten med brønnen var å undersøke om en horisontalbrønn, boret i oppsprukket og forvitret grunnfjell, kunne levere kommersielt interessante produksjonsrater, samt å vurdere reservoarkvaliteten.

I horisontalseksjonen påtraff brønnen 2500 meter granittisk grunnfjell med dårlig reservoarkvalitet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 11 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 0,1 og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en mulig søknad om prøveutvinning, sannsynligvis ved å knytte avgrensningsbrønnen opp til eksisterende infrastruktur på Edvard Grieg-feltet.

Brønnen ble formasjonstestet (DST) i ti døgn, og det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert produksjonslogging. Produksjonsraten fra DST var på 1100 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64” dyseåpning. Hovedstrømningsperioden på 5 døgn ble holdt med en rate på 700 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64” dyseåpning. Oljen er undermettet med et gass-olje-forhold på 110 Sm3/Sm3. Formasjonstesten viste god produktivitet.

Dette er den tredje letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 338C. Tillatelsen ble fradelt fra utvinningstillatelse 338 (tildelt i TFO 2004) og tildelt 16.12.2014.

Brønn 16/1-28 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 1894 og 4855 m meter under havoverflaten og avsluttet i granittisk grunnfjell. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen COSL Innovator.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

16/1-28 S

Oppdatert: 26.09.2018

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.