16/1-28 S

27.08.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338C, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/1-28 S. 

Brønnen er boret om lag én kilometer nordøst for funnbrønnen 16/1-12, og rundt 190 kilometer vest for Stavanger. Funnet 16/1-12 (Rolvsnes) ligger rett sør for Edvard Grieg-feltet. Funnet ble påvist i grunnfjellsbergarter i 2009 og avgrenset av 16/1-25 S i 2015. Før 16/1-28 S ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 0,4 og 2,2 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 0,3 og 0,4 milliard Sm3 utvinnbar gass.

Avgrensningsbrønn 16/1-28 S ble boret med en horisontal reservoarseksjon mot sørvest, til om lag én kilometer nord for 16/1-25 S. Hensikten med brønnen var å undersøke om en horisontalbrønn, boret i oppsprukket og forvitret grunnfjell, kunne levere kommersielt interessante produksjonsrater, samt å vurdere reservoarkvaliteten.

I horisontalseksjonen påtraff brønnen 2500 meter granittisk grunnfjell med dårlig reservoarkvalitet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 11 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 0,1 og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en mulig søknad om prøveutvinning, sannsynligvis ved å knytte avgrensningsbrønnen opp til eksisterende infrastruktur på Edvard Grieg-feltet.

Brønnen ble formasjonstestet (DST) i ti døgn, og det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert produksjonslogging. Produksjonsraten fra DST var på 1100 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64” dyseåpning. Hovedstrømningsperioden på 5 døgn ble holdt med en rate på 700 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64” dyseåpning. Oljen er undermettet med et gass-olje-forhold på 110 Sm3/Sm3. Formasjonstesten viste god produktivitet.

Dette er den tredje letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 338C. Tillatelsen ble fradelt fra utvinningstillatelse 338 (tildelt i TFO 2004) og tildelt 16.12.2014.

Brønn 16/1-28 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 1894 og 4855 m meter under havoverflaten og avsluttet i granittisk grunnfjell. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen COSL Innovator.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

16/1-28 S

Oppdatert: 26.09.2018