16/1-28 S

27.08.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338C, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/1-28 S. 

Brønnen er boret om lag én kilometer nordøst for funnbrønnen 16/1-12, og rundt 190 kilometer vest for Stavanger. Funnet 16/1-12 (Rolvsnes) ligger rett sør for Edvard Grieg-feltet. Funnet ble påvist i grunnfjellsbergarter i 2009 og avgrenset av 16/1-25 S i 2015. Før 16/1-28 S ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 0,4 og 2,2 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 0,3 og 0,4 milliard Sm3 utvinnbar gass.

Avgrensningsbrønn 16/1-28 S ble boret med en horisontal reservoarseksjon mot sørvest, til om lag én kilometer nord for 16/1-25 S. Hensikten med brønnen var å undersøke om en horisontalbrønn, boret i oppsprukket og forvitret grunnfjell, kunne levere kommersielt interessante produksjonsrater, samt å vurdere reservoarkvaliteten.

I horisontalseksjonen påtraff brønnen 2500 meter granittisk grunnfjell med dårlig reservoarkvalitet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 11 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 0,1 og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en mulig søknad om prøveutvinning, sannsynligvis ved å knytte avgrensningsbrønnen opp til eksisterende infrastruktur på Edvard Grieg-feltet.

Brønnen ble formasjonstestet (DST) i ti døgn, og det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert produksjonslogging. Produksjonsraten fra DST var på 1100 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64” dyseåpning. Hovedstrømningsperioden på 5 døgn ble holdt med en rate på 700 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64” dyseåpning. Oljen er undermettet med et gass-olje-forhold på 110 Sm3/Sm3. Formasjonstesten viste god produktivitet.

Dette er den tredje letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 338C. Tillatelsen ble fradelt fra utvinningstillatelse 338 (tildelt i TFO 2004) og tildelt 16.12.2014.

Brønn 16/1-28 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 1894 og 4855 m meter under havoverflaten og avsluttet i granittisk grunnfjell. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen COSL Innovator.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

16/1-28 S

Oppdatert: 26.09.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.