16/1-29 S

08.06.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/1-29 S i midtre del av Nordsjøen.

Brønnen ble boret om lag 2 kilometer sør for funnbrønnen 16/1-6 S (Verdandi) og 200 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønn 16/1-29 S var å påvise kommersielle oljevolum i prospektets hovedsegment, samt bestemme reservoarets alder, kvalitet, geometri og fluid-egenskaper. 

Brønn 16/1-29 S påtraff en oljekolonne på totalt om lag 95 meter, hvorav 17 meter utgjør effektivt reservoar i klastiske bergarter med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 1947 meter under havflaten. Resultater fra væskeprøver indikerer god oljekvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på oljefunnet er på mellom om lag 2.5 og 5.5 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vurderer hovedsegmentet til å være drivverdig. Øvrige segmenter vil bli evaluert, og videre avgrensning av oljefunnet er aktuelt.

Det ble også påtruffet en olje- og gasskolonne på totalt om lag 30 meter i Gridformasjonen i eocen. Effektivt reservoar består av tynne sandsteinslag på til sammen 10 meter med svært god reservoarkvalitet, hvorav om lag 5 meter med gass og 5 meter med olje. Gass/olje- og olje/vann-kontakten indikert fra trykkdata er på henholdsvis 1436 og 1472 meter under havflaten. 

I tillegg ble gassfunnet 16/1-6 S (Verdandi) avgrenset med 16/1-29 S, som kom inn som forventet med en gasskolonne på om lag 15 meter i Heimdalformasjonen i paleocen, med svært gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Størrelsen på 16/1-6 S (Verdandi) er uendret på mellom 0.6 og 1.8 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Rettighetshaverne vil inkludere funnet i Gridformasjonen og gassfunnet 16/1-6 S (Verdandi) i en totalvurdering av området.  

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den sjette brønnen i utvinningstillatelse 167. Tillatelsen ble tildelt i 12. konsesjonsrunde i 1991.

Brønnen ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 1987 og 2001 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 114 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/1-29 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Bergen som nå skal bore avgrensningsbrønn 15/3-10 i utvinningstillatelse 025 i midtre del av Nordsjøen, der Equinor er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

16/1-29 S

Oppdatert: 08.06.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.