16/1-29 S

08.06.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/1-29 S i midtre del av Nordsjøen.

Brønnen ble boret om lag 2 kilometer sør for funnbrønnen 16/1-6 S (Verdandi) og 200 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønn 16/1-29 S var å påvise kommersielle oljevolum i prospektets hovedsegment, samt bestemme reservoarets alder, kvalitet, geometri og fluid-egenskaper. 

Brønn 16/1-29 S påtraff en oljekolonne på totalt om lag 95 meter, hvorav 17 meter utgjør effektivt reservoar i klastiske bergarter med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 1947 meter under havflaten. Resultater fra væskeprøver indikerer god oljekvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på oljefunnet er på mellom om lag 2.5 og 5.5 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vurderer hovedsegmentet til å være drivverdig. Øvrige segmenter vil bli evaluert, og videre avgrensning av oljefunnet er aktuelt.

Det ble også påtruffet en olje- og gasskolonne på totalt om lag 30 meter i Gridformasjonen i eocen. Effektivt reservoar består av tynne sandsteinslag på til sammen 10 meter med svært god reservoarkvalitet, hvorav om lag 5 meter med gass og 5 meter med olje. Gass/olje- og olje/vann-kontakten indikert fra trykkdata er på henholdsvis 1436 og 1472 meter under havflaten. 

I tillegg ble gassfunnet 16/1-6 S (Verdandi) avgrenset med 16/1-29 S, som kom inn som forventet med en gasskolonne på om lag 15 meter i Heimdalformasjonen i paleocen, med svært gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Størrelsen på 16/1-6 S (Verdandi) er uendret på mellom 0.6 og 1.8 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Rettighetshaverne vil inkludere funnet i Gridformasjonen og gassfunnet 16/1-6 S (Verdandi) i en totalvurdering av området.  

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den sjette brønnen i utvinningstillatelse 167. Tillatelsen ble tildelt i 12. konsesjonsrunde i 1991.

Brønnen ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 1987 og 2001 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 114 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/1-29 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Bergen som nå skal bore avgrensningsbrønn 15/3-10 i utvinningstillatelse 025 i midtre del av Nordsjøen, der Equinor er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

16/1-29 S

Oppdatert: 08.06.2018

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.