16/1-29 S

08.06.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/1-29 S i midtre del av Nordsjøen.

Brønnen ble boret om lag 2 kilometer sør for funnbrønnen 16/1-6 S (Verdandi) og 200 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønn 16/1-29 S var å påvise kommersielle oljevolum i prospektets hovedsegment, samt bestemme reservoarets alder, kvalitet, geometri og fluid-egenskaper. 

Brønn 16/1-29 S påtraff en oljekolonne på totalt om lag 95 meter, hvorav 17 meter utgjør effektivt reservoar i klastiske bergarter med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 1947 meter under havflaten. Resultater fra væskeprøver indikerer god oljekvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på oljefunnet er på mellom om lag 2.5 og 5.5 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vurderer hovedsegmentet til å være drivverdig. Øvrige segmenter vil bli evaluert, og videre avgrensning av oljefunnet er aktuelt.

Det ble også påtruffet en olje- og gasskolonne på totalt om lag 30 meter i Gridformasjonen i eocen. Effektivt reservoar består av tynne sandsteinslag på til sammen 10 meter med svært god reservoarkvalitet, hvorav om lag 5 meter med gass og 5 meter med olje. Gass/olje- og olje/vann-kontakten indikert fra trykkdata er på henholdsvis 1436 og 1472 meter under havflaten. 

I tillegg ble gassfunnet 16/1-6 S (Verdandi) avgrenset med 16/1-29 S, som kom inn som forventet med en gasskolonne på om lag 15 meter i Heimdalformasjonen i paleocen, med svært gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Størrelsen på 16/1-6 S (Verdandi) er uendret på mellom 0.6 og 1.8 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Rettighetshaverne vil inkludere funnet i Gridformasjonen og gassfunnet 16/1-6 S (Verdandi) i en totalvurdering av området.  

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den sjette brønnen i utvinningstillatelse 167. Tillatelsen ble tildelt i 12. konsesjonsrunde i 1991.

Brønnen ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 1987 og 2001 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 114 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/1-29 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Bergen som nå skal bore avgrensningsbrønn 15/3-10 i utvinningstillatelse 025 i midtre del av Nordsjøen, der Equinor er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

16/1-29 S

Oppdatert: 08.06.2018

Siste nyheter

Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Veileder for tolkede data
25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.