16/4-11

26.03.2018 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/4-11. 

Funnet 16/4-6 S ble påvist i 2013 i trias reservoarbergarter, og er avgrenset av flere brønner. 16/4-11 er boret om lag 2,5 kilometer sør for funnbrønnen 16/4-6 S, 20 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet og rundt 190 kilometer sørvest for Stavanger. Før 16/4-11 ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 4 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 1 og 3 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense sørvestflanken av funnet 16/4-6 S (Luno II), undersøke reservoaregenskapene i tidligere uborede reservoarenheter samt undersøke oljetype og total oljekolonne i denne delen av funnet.

Brønn 16/4-11 påtraff en total oljekolonne på om lag 20 meter i trias sandsteiner med god til meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 1946,5 meter under havnivå. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, består hovedsakelig av sandsteiner med enkelte konglomeratiske sandsteinslag, og har en total tykkelse på om lag 400 meter med variabel reservoarkvalitet, hovedsakelig fra moderat til meget god.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 5 og 13 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 1 og 3 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en mulig utbygging med å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Edvard Grieg-feltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den femte letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 359, og den fjerde brønnen på gass-/oljefunnet 16/4-6 S (Luno II). Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønn 16/4-11 ble boret til et vertikalt dyp på 2450 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i trias eller perm bergarter. Havdypet er 100 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av COSL Innovator som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/1-28 S på oljefunnet 16/1-12 Rolvsnes i utvinningstillatelse 338 C, der Lundin Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

16/4-11

Oppdatert: 26.03.2018

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S