16/4-11

26.03.2018 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/4-11. 

Funnet 16/4-6 S ble påvist i 2013 i trias reservoarbergarter, og er avgrenset av flere brønner. 16/4-11 er boret om lag 2,5 kilometer sør for funnbrønnen 16/4-6 S, 20 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet og rundt 190 kilometer sørvest for Stavanger. Før 16/4-11 ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 4 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 1 og 3 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense sørvestflanken av funnet 16/4-6 S (Luno II), undersøke reservoaregenskapene i tidligere uborede reservoarenheter samt undersøke oljetype og total oljekolonne i denne delen av funnet.

Brønn 16/4-11 påtraff en total oljekolonne på om lag 20 meter i trias sandsteiner med god til meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 1946,5 meter under havnivå. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, består hovedsakelig av sandsteiner med enkelte konglomeratiske sandsteinslag, og har en total tykkelse på om lag 400 meter med variabel reservoarkvalitet, hovedsakelig fra moderat til meget god.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 5 og 13 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 1 og 3 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en mulig utbygging med å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Edvard Grieg-feltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den femte letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 359, og den fjerde brønnen på gass-/oljefunnet 16/4-6 S (Luno II). Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønn 16/4-11 ble boret til et vertikalt dyp på 2450 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i trias eller perm bergarter. Havdypet er 100 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av COSL Innovator som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/1-28 S på oljefunnet 16/1-12 Rolvsnes i utvinningstillatelse 338 C, der Lundin Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

16/4-11

Oppdatert: 26.03.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.
Kurs for fiskerikyndige
01.11.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9
01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.
Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.