24/9-12 S og 24/9-12 A

02.03.2018 Aker BP ASA operatør for utvinningstillatelse 340, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-12 S og avgrensningsbrønn 24/9-12 A, som ble boret 850 meter sørvest for funnbrønnen 24/9-12 S.

 Brønnene er boret om lag to kilometer nord for Bøyla-feltet, 26 kilometer sørvest for Alvheim-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Primært letemål med undersøkelsesbrønn 24/9-12 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter (injektitter) i eocen (Intra Hordalandgruppen sandsteiner). Sekundært letemål var å påvise petroleum i underliggende reservoarbergarter i øvre paleocen (Hermodformasjonen). Hensikten med brønn 24/9-12 A var å avgrense funnet og dessuten skaffe informasjon om plassering av en eventuell utvinningsbrønn.

I det primære letemålet traff brønnen 24/9-12 S på en oljekolonne på om lag 10 meter i et 40 meter tykt sandsteinslag tolket til å være injektitter i Hordalandgruppen med meget til svært gode reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakt ble påtruffet. I tillegg ble det høyere opp i Hordalandgruppen påtruffet tre tynne, oljeførende, delvis sementerte sandsteinslag med moderate til gode reservoaregenskaper på totalt 5 meter. Sandsteinene er tolket til å være remobilisert sand fra Heimdal- og Hermodformasjonen, som antas å ha blitt injisert inn i den overliggende Hordalandgruppen.

I sekundært letemål traff undersøkelsesbrønnen på om lag 50 meter med vannførende sandsteinslag i den underliggende Hermodformasjonen, hovedsakelig med gode til meget gode reservoaregenskaper.

Avgrensningsbrønn 24/9-12 A påtraff en oljekolonne på om lag 30 meter i reservoarsandsteinslag tolket til å være injektitter i Hordalandgruppen med meget til svært gode reservoaregenskaper, som i funnbrønnen. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Høyere opp i Hordalandgruppen, ble det i tillegg truffet på fire tynne gassførende sandsteinslag på totalt fem meter, med meget gode reservoaregenskaper.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 5 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp mot eksisterende infrastruktur i Alvheim-området.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er fjerde og femte letebrønn i utvinningstillatelse 340. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004.

24/9-12 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2251 og 2285 meter under havoverflaten og avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocen. 24/9-12 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2162 og 3000 meter under havoverflaten og avsluttet i Hermodformasjonen i paleocen.

Havdypet er 120 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 24/9-12 S og 24/9-12 A ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal bore en undersøkelsesbrønn 34/2-5 S i utvinningstillatelse 790 i nordlige Nordsjøen, der Aker BP ASA er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

24/9-12 S og 24/9-12 A

Oppdatert: 02.03.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.
Kurs for fiskerikyndige
01.11.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9
01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.
Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.