24/9-12 S og 24/9-12 A

02.03.2018 Aker BP ASA operatør for utvinningstillatelse 340, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-12 S og avgrensningsbrønn 24/9-12 A, som ble boret 850 meter sørvest for funnbrønnen 24/9-12 S.

 Brønnene er boret om lag to kilometer nord for Bøyla-feltet, 26 kilometer sørvest for Alvheim-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Primært letemål med undersøkelsesbrønn 24/9-12 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter (injektitter) i eocen (Intra Hordalandgruppen sandsteiner). Sekundært letemål var å påvise petroleum i underliggende reservoarbergarter i øvre paleocen (Hermodformasjonen). Hensikten med brønn 24/9-12 A var å avgrense funnet og dessuten skaffe informasjon om plassering av en eventuell utvinningsbrønn.

I det primære letemålet traff brønnen 24/9-12 S på en oljekolonne på om lag 10 meter i et 40 meter tykt sandsteinslag tolket til å være injektitter i Hordalandgruppen med meget til svært gode reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakt ble påtruffet. I tillegg ble det høyere opp i Hordalandgruppen påtruffet tre tynne, oljeførende, delvis sementerte sandsteinslag med moderate til gode reservoaregenskaper på totalt 5 meter. Sandsteinene er tolket til å være remobilisert sand fra Heimdal- og Hermodformasjonen, som antas å ha blitt injisert inn i den overliggende Hordalandgruppen.

I sekundært letemål traff undersøkelsesbrønnen på om lag 50 meter med vannførende sandsteinslag i den underliggende Hermodformasjonen, hovedsakelig med gode til meget gode reservoaregenskaper.

Avgrensningsbrønn 24/9-12 A påtraff en oljekolonne på om lag 30 meter i reservoarsandsteinslag tolket til å være injektitter i Hordalandgruppen med meget til svært gode reservoaregenskaper, som i funnbrønnen. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Høyere opp i Hordalandgruppen, ble det i tillegg truffet på fire tynne gassførende sandsteinslag på totalt fem meter, med meget gode reservoaregenskaper.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 5 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp mot eksisterende infrastruktur i Alvheim-området.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er fjerde og femte letebrønn i utvinningstillatelse 340. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004.

24/9-12 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2251 og 2285 meter under havoverflaten og avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocen. 24/9-12 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2162 og 3000 meter under havoverflaten og avsluttet i Hermodformasjonen i paleocen.

Havdypet er 120 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 24/9-12 S og 24/9-12 A ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal bore en undersøkelsesbrønn 34/2-5 S i utvinningstillatelse 790 i nordlige Nordsjøen, der Aker BP ASA er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

24/9-12 S og 24/9-12 A

Oppdatert: 02.03.2018

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.