24/9-12 S og 24/9-12 A

02.03.2018 Aker BP ASA operatør for utvinningstillatelse 340, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-12 S og avgrensningsbrønn 24/9-12 A, som ble boret 850 meter sørvest for funnbrønnen 24/9-12 S.

 Brønnene er boret om lag to kilometer nord for Bøyla-feltet, 26 kilometer sørvest for Alvheim-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Primært letemål med undersøkelsesbrønn 24/9-12 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter (injektitter) i eocen (Intra Hordalandgruppen sandsteiner). Sekundært letemål var å påvise petroleum i underliggende reservoarbergarter i øvre paleocen (Hermodformasjonen). Hensikten med brønn 24/9-12 A var å avgrense funnet og dessuten skaffe informasjon om plassering av en eventuell utvinningsbrønn.

I det primære letemålet traff brønnen 24/9-12 S på en oljekolonne på om lag 10 meter i et 40 meter tykt sandsteinslag tolket til å være injektitter i Hordalandgruppen med meget til svært gode reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakt ble påtruffet. I tillegg ble det høyere opp i Hordalandgruppen påtruffet tre tynne, oljeførende, delvis sementerte sandsteinslag med moderate til gode reservoaregenskaper på totalt 5 meter. Sandsteinene er tolket til å være remobilisert sand fra Heimdal- og Hermodformasjonen, som antas å ha blitt injisert inn i den overliggende Hordalandgruppen.

I sekundært letemål traff undersøkelsesbrønnen på om lag 50 meter med vannførende sandsteinslag i den underliggende Hermodformasjonen, hovedsakelig med gode til meget gode reservoaregenskaper.

Avgrensningsbrønn 24/9-12 A påtraff en oljekolonne på om lag 30 meter i reservoarsandsteinslag tolket til å være injektitter i Hordalandgruppen med meget til svært gode reservoaregenskaper, som i funnbrønnen. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Høyere opp i Hordalandgruppen, ble det i tillegg truffet på fire tynne gassførende sandsteinslag på totalt fem meter, med meget gode reservoaregenskaper.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 5 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp mot eksisterende infrastruktur i Alvheim-området.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er fjerde og femte letebrønn i utvinningstillatelse 340. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004.

24/9-12 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2251 og 2285 meter under havoverflaten og avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocen. 24/9-12 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2162 og 3000 meter under havoverflaten og avsluttet i Hermodformasjonen i paleocen.

Havdypet er 120 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 24/9-12 S og 24/9-12 A ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal bore en undersøkelsesbrønn 34/2-5 S i utvinningstillatelse 790 i nordlige Nordsjøen, der Aker BP ASA er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

24/9-12 S og 24/9-12 A

Oppdatert: 02.03.2018

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S