25/10-16 S, A og C og 25/10-16 B

21.09.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 028 B, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 25/10-16 S, A og C på Hanz-feltet samt undersøkelsesbrønn 25/10-16 B boret inn i utvinningstillatelse 915 like sørøst for Hanz-feltet.

Brønnene er boret om lag 14 kilometer nord for Ivar Aasen-feltet i midtre del av Nordsjøen og 180 kilometer nordvest for Stavanger. Hanz-feltet ble påvist i øvre jura reservoarbergarter (intra Draupneformasjonen sandsteiner) i 1997. Før brønnene 25/10-16 S, A og B ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 1,9 og 3,0 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 0,3 og 0,4 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnene på Hanz-feltet var å avgrense feltet, undersøke mulige tilleggsressurser i underliggende midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen), redusere usikkerheten tilknyttet utstrekningen av reservoarsandsteinene og dermed minske usikkerheten i ressursanslaget for feltet.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 25/10-16 B var å påvise petroleum i øvre jura sandsteiner (intra Draupneformasjonen), mens sekundært letemål var å undersøke den underliggende Huginformasjonen. Prospektet lå delvis i utvinningstillatelse 915 like sørøst for utvinningstillatelse 028 B.

Avgrensningsbrønn 25/10-16 S påtraff en om lag 30 meter gasskolonne og 30 meter oljekolonne i Draupneformasjonen, hvorav effektivt reservoar er til sammen om lag 20 meter i sandsteinslag hovedsakelig med god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. En om lag 15 meter tykk vannførende sandstein ble påtruffet i den underliggende Huginformasjonen, med moderat til god reservoarkvalitet.

I avgrensningsbrønn 25/10-16 A er det om lag en 15 meter gasskolonne i Huginformasjonen i sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist. Den overliggende Draupneformasjonen inneholder til sammen om lag ti meter med tette og delvis tette sandsteinslag.

Undersøkelsesbrønn 25/10-16 B påtraff til sammen om lag 15 meter med tette og delvis tette sandsteinslag i Draupneformasjonen. I Huginformasjonen ble det påtruffet en om lag ti meter vannførende sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

I avgrensningsbrønn 25/10-16 C er det om lag 15 meter vannførende sandstein i Huginformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet. I overliggende Draupneformasjonen er det til sammen om lag fem meter med tette og delvis tette sandsteinslag. Brønnen er tørr.

Foreløpig beregning av størrelsen på feltet ligger innenfor usikkerhetsspennet som var i ressursanslaget før boring av brønnene. Hanz-feltet inngår i Ivar Aasen-feltets plan for utbygging og drift (PUD).

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er samlet inn omfattende mengder data og prøver.

Dette er de fire første letebrønnene i utvinningstillatelse 028 B.

Avgrensningsbrønnene 25/10-16 S, A og C ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2643, 2537 og 2641 meter og målt dyp på henholdsvis 2711, 3649 og 4350 meter under havflaten. Undersøkelsesbrønn 25/10-16 B ble boret til et vertikalt dyp og målt dyp på henholdsvis 2593 og 4838 meter under havflaten. Alle brønnene ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet er 117 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Brønnene ble boret av Maersk Intrepid, som nå skal bore utvinningsbrønner på Martin Linge-feltet i Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

25/10-16 S, A og C og 25/10-16 B

Oppdatert: 22.10.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.
Kurs for fiskerikyndige
01.11.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9
01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.
Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.