25/10-16 S, A og C og 25/10-16 B

21.09.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 028 B, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 25/10-16 S, A og C på Hanz-feltet samt undersøkelsesbrønn 25/10-16 B boret inn i utvinningstillatelse 915 like sørøst for Hanz-feltet.

Brønnene er boret om lag 14 kilometer nord for Ivar Aasen-feltet i midtre del av Nordsjøen og 180 kilometer nordvest for Stavanger. Hanz-feltet ble påvist i øvre jura reservoarbergarter (intra Draupneformasjonen sandsteiner) i 1997. Før brønnene 25/10-16 S, A og B ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 1,9 og 3,0 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 0,3 og 0,4 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnene på Hanz-feltet var å avgrense feltet, undersøke mulige tilleggsressurser i underliggende midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen), redusere usikkerheten tilknyttet utstrekningen av reservoarsandsteinene og dermed minske usikkerheten i ressursanslaget for feltet.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 25/10-16 B var å påvise petroleum i øvre jura sandsteiner (intra Draupneformasjonen), mens sekundært letemål var å undersøke den underliggende Huginformasjonen. Prospektet lå delvis i utvinningstillatelse 915 like sørøst for utvinningstillatelse 028 B.

Avgrensningsbrønn 25/10-16 S påtraff en om lag 30 meter gasskolonne og 30 meter oljekolonne i Draupneformasjonen, hvorav effektivt reservoar er til sammen om lag 20 meter i sandsteinslag hovedsakelig med god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. En om lag 15 meter tykk vannførende sandstein ble påtruffet i den underliggende Huginformasjonen, med moderat til god reservoarkvalitet.

I avgrensningsbrønn 25/10-16 A er det om lag en 15 meter gasskolonne i Huginformasjonen i sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist. Den overliggende Draupneformasjonen inneholder til sammen om lag ti meter med tette og delvis tette sandsteinslag.

Undersøkelsesbrønn 25/10-16 B påtraff til sammen om lag 15 meter med tette og delvis tette sandsteinslag i Draupneformasjonen. I Huginformasjonen ble det påtruffet en om lag ti meter vannførende sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

I avgrensningsbrønn 25/10-16 C er det om lag 15 meter vannførende sandstein i Huginformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet. I overliggende Draupneformasjonen er det til sammen om lag fem meter med tette og delvis tette sandsteinslag. Brønnen er tørr.

Foreløpig beregning av størrelsen på feltet ligger innenfor usikkerhetsspennet som var i ressursanslaget før boring av brønnene. Hanz-feltet inngår i Ivar Aasen-feltets plan for utbygging og drift (PUD).

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er samlet inn omfattende mengder data og prøver.

Dette er de fire første letebrønnene i utvinningstillatelse 028 B.

Avgrensningsbrønnene 25/10-16 S, A og C ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2643, 2537 og 2641 meter og målt dyp på henholdsvis 2711, 3649 og 4350 meter under havflaten. Undersøkelsesbrønn 25/10-16 B ble boret til et vertikalt dyp og målt dyp på henholdsvis 2593 og 4838 meter under havflaten. Alle brønnene ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet er 117 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Brønnene ble boret av Maersk Intrepid, som nå skal bore utvinningsbrønner på Martin Linge-feltet i Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

25/10-16 S, A og C og 25/10-16 B

Oppdatert: 02.03.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.