25/10-16 S, A og C og 25/10-16 B

21.09.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 028 B, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 25/10-16 S, A og C på Hanz-feltet samt undersøkelsesbrønn 25/10-16 B boret inn i utvinningstillatelse 915 like sørøst for Hanz-feltet.

Brønnene er boret om lag 14 kilometer nord for Ivar Aasen-feltet i midtre del av Nordsjøen og 180 kilometer nordvest for Stavanger. Hanz-feltet ble påvist i øvre jura reservoarbergarter (intra Draupneformasjonen sandsteiner) i 1997. Før brønnene 25/10-16 S, A og B ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 1,9 og 3,0 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 0,3 og 0,4 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnene på Hanz-feltet var å avgrense feltet, undersøke mulige tilleggsressurser i underliggende midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen), redusere usikkerheten tilknyttet utstrekningen av reservoarsandsteinene og dermed minske usikkerheten i ressursanslaget for feltet.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 25/10-16 B var å påvise petroleum i øvre jura sandsteiner (intra Draupneformasjonen), mens sekundært letemål var å undersøke den underliggende Huginformasjonen. Prospektet lå delvis i utvinningstillatelse 915 like sørøst for utvinningstillatelse 028 B.

Avgrensningsbrønn 25/10-16 S påtraff en om lag 30 meter gasskolonne og 30 meter oljekolonne i Draupneformasjonen, hvorav effektivt reservoar er til sammen om lag 20 meter i sandsteinslag hovedsakelig med god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. En om lag 15 meter tykk vannførende sandstein ble påtruffet i den underliggende Huginformasjonen, med moderat til god reservoarkvalitet.

I avgrensningsbrønn 25/10-16 A er det om lag en 15 meter gasskolonne i Huginformasjonen i sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist. Den overliggende Draupneformasjonen inneholder til sammen om lag ti meter med tette og delvis tette sandsteinslag.

Undersøkelsesbrønn 25/10-16 B påtraff til sammen om lag 15 meter med tette og delvis tette sandsteinslag i Draupneformasjonen. I Huginformasjonen ble det påtruffet en om lag ti meter vannførende sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

I avgrensningsbrønn 25/10-16 C er det om lag 15 meter vannførende sandstein i Huginformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet. I overliggende Draupneformasjonen er det til sammen om lag fem meter med tette og delvis tette sandsteinslag. Brønnen er tørr.

Foreløpig beregning av størrelsen på feltet ligger innenfor usikkerhetsspennet som var i ressursanslaget før boring av brønnene. Hanz-feltet inngår i Ivar Aasen-feltets plan for utbygging og drift (PUD).

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er samlet inn omfattende mengder data og prøver.

Dette er de fire første letebrønnene i utvinningstillatelse 028 B.

Avgrensningsbrønnene 25/10-16 S, A og C ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2643, 2537 og 2641 meter og målt dyp på henholdsvis 2711, 3649 og 4350 meter under havflaten. Undersøkelsesbrønn 25/10-16 B ble boret til et vertikalt dyp og målt dyp på henholdsvis 2593 og 4838 meter under havflaten. Alle brønnene ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet er 117 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Brønnene ble boret av Maersk Intrepid, som nå skal bore utvinningsbrønner på Martin Linge-feltet i Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

25/10-16 S, A og C og 25/10-16 B

Oppdatert: 02.03.2022

Siste nyheter

Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Veileder for tolkede data
25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.