25/10-16 S, A og C og 25/10-16 B

21.09.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 028 B, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 25/10-16 S, A og C på Hanz-feltet samt undersøkelsesbrønn 25/10-16 B boret inn i utvinningstillatelse 915 like sørøst for Hanz-feltet.

Brønnene er boret om lag 14 kilometer nord for Ivar Aasen-feltet i midtre del av Nordsjøen og 180 kilometer nordvest for Stavanger. Hanz-feltet ble påvist i øvre jura reservoarbergarter (intra Draupneformasjonen sandsteiner) i 1997. Før brønnene 25/10-16 S, A og B ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 1,9 og 3,0 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 0,3 og 0,4 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnene på Hanz-feltet var å avgrense feltet, undersøke mulige tilleggsressurser i underliggende midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen), redusere usikkerheten tilknyttet utstrekningen av reservoarsandsteinene og dermed minske usikkerheten i ressursanslaget for feltet.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 25/10-16 B var å påvise petroleum i øvre jura sandsteiner (intra Draupneformasjonen), mens sekundært letemål var å undersøke den underliggende Huginformasjonen. Prospektet lå delvis i utvinningstillatelse 915 like sørøst for utvinningstillatelse 028 B.

Avgrensningsbrønn 25/10-16 S påtraff en om lag 30 meter gasskolonne og 30 meter oljekolonne i Draupneformasjonen, hvorav effektivt reservoar er til sammen om lag 20 meter i sandsteinslag hovedsakelig med god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. En om lag 15 meter tykk vannførende sandstein ble påtruffet i den underliggende Huginformasjonen, med moderat til god reservoarkvalitet.

I avgrensningsbrønn 25/10-16 A er det om lag en 15 meter gasskolonne i Huginformasjonen i sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist. Den overliggende Draupneformasjonen inneholder til sammen om lag ti meter med tette og delvis tette sandsteinslag.

Undersøkelsesbrønn 25/10-16 B påtraff til sammen om lag 15 meter med tette og delvis tette sandsteinslag i Draupneformasjonen. I Huginformasjonen ble det påtruffet en om lag ti meter vannførende sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

I avgrensningsbrønn 25/10-16 C er det om lag 15 meter vannførende sandstein i Huginformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet. I overliggende Draupneformasjonen er det til sammen om lag fem meter med tette og delvis tette sandsteinslag. Brønnen er tørr.

Foreløpig beregning av størrelsen på feltet ligger innenfor usikkerhetsspennet som var i ressursanslaget før boring av brønnene. Hanz-feltet inngår i Ivar Aasen-feltets plan for utbygging og drift (PUD).

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er samlet inn omfattende mengder data og prøver.

Dette er de fire første letebrønnene i utvinningstillatelse 028 B.

Avgrensningsbrønnene 25/10-16 S, A og C ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2643, 2537 og 2641 meter og målt dyp på henholdsvis 2711, 3649 og 4350 meter under havflaten. Undersøkelsesbrønn 25/10-16 B ble boret til et vertikalt dyp og målt dyp på henholdsvis 2593 og 4838 meter under havflaten. Alle brønnene ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet er 117 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Brønnene ble boret av Maersk Intrepid, som nå skal bore utvinningsbrønner på Martin Linge-feltet i Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

25/10-16 S, A og C og 25/10-16 B

Oppdatert: 02.03.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S