25/4-13 S og 25/4-13 A

19.10.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 203, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 25/4-13 S og 25/4-13 A på gass- og oljefunnet 25/4-3 (Gekko).

Brønnene er boret om lag 5 kilometer øst for Volund-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Funnet ble påvist i paleocen reservoarbergarter (Heimdalformasjonen) i 1974. Før brønnene 25/4-13 S og 25/4-13 A ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på 4,9 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønnene var å påvise en eventuelt tykkere oljekolonne i Heimdalformasjonen enn tidligere påvist i brønnene 25/4-3 (Gekko) og 25/4-8, samt å skaffe mer informasjon om reservoarkompleksitet.

Brønn 25/4-13 S sør på strukturen traff på en 43 meter olje- og gasskolonne i Heimdalformasjonen, hvorav 6,5 meter oljekolonne. Nær hele intervallet består av reservoarsandsteiner med meget god til svært god reservoarkvalitet. Gass/olje-kontakten og olje/vann-kontakten ble påtruffet på henholdsvis 2100 meter og 2106,5 meter totalt vertikal dyp under havnivå.

Brønn 25/4-13 A nord på strukturen traff på en om lag 30 meter olje- og gasskolonne i Heimdalformasjonen, hvorav om lag 6 meter oljekolonne. Om lag 15 meter er netto reservoarsandstein med meget god til svært god reservoarkvalitet. Tykkelsen på oljesonen er noe usikker grunnet variasjoner i reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,9 og 2,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og 3,8-6,3 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne vurderer å knytte funnet opp mot Alvheim FPSO.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 14. og 15. letebrønnen i utvinningstillatelse 203. Tillatelsen ble tildelt i 1996.

Avgrensningsbrønnene 25/4-13 S og 25/4-13 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2153 og 2159 meter under havflaten, og målt dyp på henholdsvis 2623 og 2611 meter under havflaten, og de ble avsluttet i paleocen (Heimdalformasjonen). Havdypet er 120 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Deep Sea Stavanger, som nå forlater norsk sokkel.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

25/4-13 S og 25/4-13 A

Oppdatert: 24.10.2018