30/6-30

23.11.2018 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 825, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/6-30.

Brønnen er boret om lag 25 kilometer nord for Oseberg feltsenter i nordlige del av Nordsjøen og 150 kilometer nordvest for Bergen.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise gass og kondensat i midtre jura reservoarbergarter (i henholdsvis Osebergformasjonen og Etive-/Nessformasjonen).

I primært letemål i Osebergformasjonen påtraff brønnen totalt om lag 85 meter med vannførende sandstein, hovedsakelig med moderat til god reservoarkvalitet.  I sekundært letemål ble en total gasskondensatkolonne på om lag 55 meter påtruffet i Nessformasjonen, hvorav 17 meter tykk sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Etiveformasjonen består av 25 meter med vannførende sandstein, hovedsakelig med moderat til god reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 2,7 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Foreløpig vurdering viser at funnet ikke er lønnsomt per i dag, men rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til en videre oppfølging.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 825. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015.

Brønn 30/6-30 ble boret til et vertikalt dyp på 3466 meter under havflaten og avsluttet i Dunlingruppen i nedre jura.

Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/6-30 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal bore avgrensingsbrønn 31/7-3 S i den nordlige delen av Nordsjøen i utvinningstillatelse 740, der Faroe Petroleum Norge AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

30/6-30

Oppdatert: 23.11.2018

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.