30/6-30

23.11.2018 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 825, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/6-30.

Brønnen er boret om lag 25 kilometer nord for Oseberg feltsenter i nordlige del av Nordsjøen og 150 kilometer nordvest for Bergen.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise gass og kondensat i midtre jura reservoarbergarter (i henholdsvis Osebergformasjonen og Etive-/Nessformasjonen).

I primært letemål i Osebergformasjonen påtraff brønnen totalt om lag 85 meter med vannførende sandstein, hovedsakelig med moderat til god reservoarkvalitet.  I sekundært letemål ble en total gasskondensatkolonne på om lag 55 meter påtruffet i Nessformasjonen, hvorav 17 meter tykk sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Etiveformasjonen består av 25 meter med vannførende sandstein, hovedsakelig med moderat til god reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 2,7 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Foreløpig vurdering viser at funnet ikke er lønnsomt per i dag, men rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til en videre oppfølging.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 825. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015.

Brønn 30/6-30 ble boret til et vertikalt dyp på 3466 meter under havflaten og avsluttet i Dunlingruppen i nedre jura.

Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/6-30 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal bore avgrensingsbrønn 31/7-3 S i den nordlige delen av Nordsjøen i utvinningstillatelse 740, der Faroe Petroleum Norge AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

30/6-30

Oppdatert: 23.11.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.