30/6-30

23.11.2018 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 825, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/6-30.

Brønnen er boret om lag 25 kilometer nord for Oseberg feltsenter i nordlige del av Nordsjøen og 150 kilometer nordvest for Bergen.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise gass og kondensat i midtre jura reservoarbergarter (i henholdsvis Osebergformasjonen og Etive-/Nessformasjonen).

I primært letemål i Osebergformasjonen påtraff brønnen totalt om lag 85 meter med vannførende sandstein, hovedsakelig med moderat til god reservoarkvalitet.  I sekundært letemål ble en total gasskondensatkolonne på om lag 55 meter påtruffet i Nessformasjonen, hvorav 17 meter tykk sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Etiveformasjonen består av 25 meter med vannførende sandstein, hovedsakelig med moderat til god reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 2,7 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Foreløpig vurdering viser at funnet ikke er lønnsomt per i dag, men rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til en videre oppfølging.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 825. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015.

Brønn 30/6-30 ble boret til et vertikalt dyp på 3466 meter under havflaten og avsluttet i Dunlingruppen i nedre jura.

Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/6-30 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal bore avgrensingsbrønn 31/7-3 S i den nordlige delen av Nordsjøen i utvinningstillatelse 740, der Faroe Petroleum Norge AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

30/6-30

Oppdatert: 23.11.2018

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.