30/6-30

23.11.2018 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 825, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/6-30.

Brønnen er boret om lag 25 kilometer nord for Oseberg feltsenter i nordlige del av Nordsjøen og 150 kilometer nordvest for Bergen.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise gass og kondensat i midtre jura reservoarbergarter (i henholdsvis Osebergformasjonen og Etive-/Nessformasjonen).

I primært letemål i Osebergformasjonen påtraff brønnen totalt om lag 85 meter med vannførende sandstein, hovedsakelig med moderat til god reservoarkvalitet.  I sekundært letemål ble en total gasskondensatkolonne på om lag 55 meter påtruffet i Nessformasjonen, hvorav 17 meter tykk sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Etiveformasjonen består av 25 meter med vannførende sandstein, hovedsakelig med moderat til god reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 2,7 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Foreløpig vurdering viser at funnet ikke er lønnsomt per i dag, men rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til en videre oppfølging.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 825. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015.

Brønn 30/6-30 ble boret til et vertikalt dyp på 3466 meter under havflaten og avsluttet i Dunlingruppen i nedre jura.

Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/6-30 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal bore avgrensingsbrønn 31/7-3 S i den nordlige delen av Nordsjøen i utvinningstillatelse 740, der Faroe Petroleum Norge AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

30/6-30

Oppdatert: 23.11.2018