34/2-5 S

17.04.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 790, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/2-5 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 6 kilometer sørvest for Knarr-feltet og 20 kilometer nord for Visund-feltet.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 34/2-5 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre jura - øvre trias (sandsteiner i Statfjordgruppen og i Lundeformajonen).

Sekundært letemål var å påvise reservoarkvalitet og petroleum i underliggende reservoarbergarter i øvre trias (Lundeformasjonen) sandsteiner.

Brønnen påtraff i det primære letemålet til sammen 72 meter med vannførende sandsteinslag i Statfjordgruppen, med varierende reservoaregenskaper fra moderate til meget gode.

I sekundært letemål ble det påtruffet vannførende sandsteinslag på til sammen 42 meter, hovedsakelig med moderate til gode reservoaregenskaper.

Brønnen er klassifisert som tørr, med spor av petroleum.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er samlet inn data.

Dette er første letebrønn i utvinningstillatelse 790. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2014.

Brønnen er boret til et vertikalt dyp på 3190 meter under havnivå og 3656 meter målt dybde under havoverflaten, og den ble avsluttet i Lundeformajonen i øvre trias.

Havdypet er 388 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/2-5 S ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal bore en undersøkelsesbrønn på Vestflanken av Valhall-feltet, der Aker BP ASA er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

34/2-5 S

Oppdatert: 17.04.2018