34/5-2 S

06.07.2018 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 373S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/5-2 S.

Brønnen er boret om lag 10 kilometer sørvest for Knarr-feltet i nordlig del av Nordsjøen og 125 km vest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter.

Brønn 34/5-2 S påtraff om lag 85 meter tykke bergarter av Cookformasjonen hvorav 50 meter i sandstein med hovedsaklig dårlig til moderat reservoarkvalitet. Det er utført datainnsamling. Brønnen er tørr.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 373 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3672 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Amundsenformasjonen i nedre jura. Havdypet er 387 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/5-2 S ble boret av Scarabeo 8 som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6304/3-1 i Norskehavet i utvinningstillatelse 832, der A/S Norske Shell er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

34/5-2 S

Oppdatert: 09.07.2018