34/8-19 S

26.06.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/8-19 S. Brønnen er boret ved nordsiden av Visund-feltet i nordlig del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter i Cookformasjonen, og i øvre trias reservoarbergarter i Statfjordgruppen. 

Brønn 34/8-19 S påtraff om lag 90 meter tykke bergarter av Cookformasjonen, hvorav  22 meter effektivt reservoar bestående av sandstein med hovedsakelig moderat til god reservoarkvalitet. Grunnet boretekniske utfordringer ble brønnen ikke boret til det andre letemålet i Statfjordgruppen. Det er utført datainnsamling. Brønnen er tørr.

Dette er den 24. letebrønnen i utvinningstillatelse 120 som ble tildelt i konsesjonsrunde 10-A i 1985. 

Brønn 34/8-19 S ble boret til 6100 meter målt dyp, og et vertikalt dyp av 3137 meter under havflaten og ble avsluttet i Amundsenformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 378 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/8-19 S ble boret av Deep Sea Atlantic som nå skal bore utvinningsbrønn 34/8-D-4 AH på Visund Nord i Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

34/8-19 S

Oppdatert: 26.06.2018