Tørr brønn og lite oljefunn sørvest for Vega-feltet i Nordsjøen - 35/10-4 S og 35/10-4 A

13.12.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 630, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 35/10-4 S og 35/10-4 A.

Brønnene er boret om lag ti kilometer sørvest for Vega-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønn 35/10-4 S var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Brentgruppen og Cookformasjonen). Sekundære letemål var å påvise hydrokarboner i øvre jura reservoarbergarter (Heatherformasjonen, samt teste reservoarpotensialet i paleocen (Intra Balder sander/Seleformasjonen).

Brønn 35/10-4 S traff på Brentgruppen med mektighet på om lag 210 meter, hvorav effektive reservoarbergarter på 40 meter med sandstein hovedsakelig med dårlige til moderate reservoaregenskaper. Cookformasjonen har mektighet på om lag 140 meter, hvorav effektive reservoarbergarter på 75 meter hovedsakelig med moderate til gode reservoaregenskaper. Begge primærmålene var vannfylte.

I de sekundære letemålene har Heatherformasjonen tynne sandsteinslag på til sammen om lag ti meter med dårlig reservoarkvalitet. Det ble påvist spor av olje i et av de nederste lagene. I paleocen traff brønnen på en 17 meter tykk vannfylt sandpakke med gode reservoaregenskaper. Det ble samlet inn data i brønnen.

Primært letemål for brønn 35/10-4 A var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Heatherformasjonen). Sekundært letemål var å undersøke reservoaregenskapene i midtre jura avsetninger av callov alder.

Brønn 35/10-4 A traff på sandsteinslag i Heatherformasjonen på til sammen om lag 122 meter hovedsakelig med dårlig reservoarkvalitet. Olje ble påvist, men olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Foreløpige beregninger viser fra 0,2 MSm3 til 1,2 MSm3 utvinnbar olje. Volumspennet skyldes i hovedsak usikkerhet i reservoarkvalitet. Foreløpig vurdering viser at funnet ikke er lønnsomt per i dag. Brønnen ble ikke boret inn i sekundært letemål.

Det ble samlet inn omfattende mengder data i brønnen.

Dette er den første og den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 630. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.

Brønn 35/10-4 S ble boret til et vertikalt dyp på 3787 meter under havflaten, og ble avsluttet i Amundsenformasjonen i nedre jura.

Brønn 35/10-4 A ble boret til et vertikalt dyp på 3407 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heatherformasjonen i øvre jura.

Havdypet er 363 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av Deepsea Bergen, som deretter har boret undersøkelsesbrønn 6407/11-1 i Norskehavet i utvinningstillatelse 751, der Equinor Energy AS er operatør.

35/10-4 S og 35/10-4 A

Kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00

Oppdatert: 27.03.2019