35/11-21 S og 35/11-21 A

29.10.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 248 I, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A på olje- og gassfunnet 35/12-2 (Grosbeak).

Brønnene er boret om lag 10 kilometer nordøst for Fram-feltet i nordlig del av Nordsjøen og 84 kilometer sørvest for Florø.

Funnet ble påvist i 2009 i jura reservoarbergarter, med gass i øvre jura (Sognefjordformasjonen) og olje i øvre og midtre jura (Fensfjordformasjonen og Nessformasjonen). Før brønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 1.8 og 16 millioner Sm3 utvinnbar olje og 0.2 og 2.5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med 35/11-21 S var å påvise oljefylt reservoar i Nessformasjonen og olje ned i den underliggende Etiveformasjonen. For 35/11-21 A, var hensikten å påtreffe olje/vann-kontakten enten i Ness- eller Etiveformasjonen, påvise forlengelse av funnet i Fensfjordformasjonen, innsamle data for utvikling av funnet, samt påvise vestlig forlengelse av Nessformasjonen.

Brønn 35/11-21 S påtraff en total oljekolonne på om lag 90 meter i Ness- og Etiveformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 45 meter i sandstein med gode til meget gode reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønn 35/11-21 S, inkludert en formasjonstest i Nessformasjonen. Strømningsraten ble holdt begrenset på 996 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning, som viser meget gode produksjonsegenskaper.

Brønn 35/11-21 A påtraff en total oljekolonne på om lag 50 meter i Nessformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 15 meter i sandstein med gode reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. I Fensfjordformasjonen ble det påtruffet en oljekolonne på om lag 8 meter, hvorav effektivt reservoar på 2 meter i  sandstein med moderate til gode reservoaregenskaper. Over oljekolonnen var det en meter gasskolonne, men ingen gass/olje-kontakt ble påtruffet. Vestlig forlengelse av funnet i Fensfjordformasjonen ble bekreftet. I tillegg ble en total gasskolonne på om lag 45 meter påtruffet i Sognefjordformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 20 meter i sandstein med meget gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Det er utført omfattende datainnsamling i 35/11-21 A brønnen. Brønnen ble ikke formasjonstestet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Ness- og Etiveformasjonene er mellom 7 og 17 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og mellom 1.1 og 2.7 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Foreløpig beregning av funnets størrelse i Sognefjord- og Fensfjordformasjonene er mellom 1 og 2 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og mellom 6 og 9 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til en mulig utbygging/videre oppfølging.

Dette er den 1. og 2. letebrønnen i utvinningstillatelse 248 I. Utvinningstillatelse 248 ble tildelt i 1999. Utvinningstillatelse 248 I ble fradelt i 2017.

Brønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2564 og 2614 meter og målt dyp på henholdsvis 2776 og 2907 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Cookformasjonen i nedre jura. Havdypet er 360 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 35/11-21 S og A ble boret av Transocean Arctic, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/6-30 i nordlige Nordsjøen i utvinningstillatelse 825, der Faroe Petroleum er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

35/11-21 S og 35/11-21 A

Oppdatert: 29.10.2018

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.