35/11-21 S og 35/11-21 A

29.10.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 248 I, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A på olje- og gassfunnet 35/12-2 (Grosbeak).

Brønnene er boret om lag 10 kilometer nordøst for Fram-feltet i nordlig del av Nordsjøen og 84 kilometer sørvest for Florø.

Funnet ble påvist i 2009 i jura reservoarbergarter, med gass i øvre jura (Sognefjordformasjonen) og olje i øvre og midtre jura (Fensfjordformasjonen og Nessformasjonen). Før brønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 1.8 og 16 millioner Sm3 utvinnbar olje og 0.2 og 2.5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med 35/11-21 S var å påvise oljefylt reservoar i Nessformasjonen og olje ned i den underliggende Etiveformasjonen. For 35/11-21 A, var hensikten å påtreffe olje/vann-kontakten enten i Ness- eller Etiveformasjonen, påvise forlengelse av funnet i Fensfjordformasjonen, innsamle data for utvikling av funnet, samt påvise vestlig forlengelse av Nessformasjonen.

Brønn 35/11-21 S påtraff en total oljekolonne på om lag 90 meter i Ness- og Etiveformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 45 meter i sandstein med gode til meget gode reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønn 35/11-21 S, inkludert en formasjonstest i Nessformasjonen. Strømningsraten ble holdt begrenset på 996 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning, som viser meget gode produksjonsegenskaper.

Brønn 35/11-21 A påtraff en total oljekolonne på om lag 50 meter i Nessformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 15 meter i sandstein med gode reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. I Fensfjordformasjonen ble det påtruffet en oljekolonne på om lag 8 meter, hvorav effektivt reservoar på 2 meter i  sandstein med moderate til gode reservoaregenskaper. Over oljekolonnen var det en meter gasskolonne, men ingen gass/olje-kontakt ble påtruffet. Vestlig forlengelse av funnet i Fensfjordformasjonen ble bekreftet. I tillegg ble en total gasskolonne på om lag 45 meter påtruffet i Sognefjordformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 20 meter i sandstein med meget gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Det er utført omfattende datainnsamling i 35/11-21 A brønnen. Brønnen ble ikke formasjonstestet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Ness- og Etiveformasjonene er mellom 7 og 17 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og mellom 1.1 og 2.7 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Foreløpig beregning av funnets størrelse i Sognefjord- og Fensfjordformasjonene er mellom 1 og 2 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og mellom 6 og 9 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til en mulig utbygging/videre oppfølging.

Dette er den 1. og 2. letebrønnen i utvinningstillatelse 248 I. Utvinningstillatelse 248 ble tildelt i 1999. Utvinningstillatelse 248 I ble fradelt i 2017.

Brønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2564 og 2614 meter og målt dyp på henholdsvis 2776 og 2907 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Cookformasjonen i nedre jura. Havdypet er 360 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 35/11-21 S og A ble boret av Transocean Arctic, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/6-30 i nordlige Nordsjøen i utvinningstillatelse 825, der Faroe Petroleum er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

35/11-21 S og 35/11-21 A

Oppdatert: 29.10.2018