35/11-21 S og 35/11-21 A

29.10.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 248 I, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A på olje- og gassfunnet 35/12-2 (Grosbeak).

Brønnene er boret om lag 10 kilometer nordøst for Fram-feltet i nordlig del av Nordsjøen og 84 kilometer sørvest for Florø.

Funnet ble påvist i 2009 i jura reservoarbergarter, med gass i øvre jura (Sognefjordformasjonen) og olje i øvre og midtre jura (Fensfjordformasjonen og Nessformasjonen). Før brønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 1.8 og 16 millioner Sm3 utvinnbar olje og 0.2 og 2.5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med 35/11-21 S var å påvise oljefylt reservoar i Nessformasjonen og olje ned i den underliggende Etiveformasjonen. For 35/11-21 A, var hensikten å påtreffe olje/vann-kontakten enten i Ness- eller Etiveformasjonen, påvise forlengelse av funnet i Fensfjordformasjonen, innsamle data for utvikling av funnet, samt påvise vestlig forlengelse av Nessformasjonen.

Brønn 35/11-21 S påtraff en total oljekolonne på om lag 90 meter i Ness- og Etiveformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 45 meter i sandstein med gode til meget gode reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønn 35/11-21 S, inkludert en formasjonstest i Nessformasjonen. Strømningsraten ble holdt begrenset på 996 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning, som viser meget gode produksjonsegenskaper.

Brønn 35/11-21 A påtraff en total oljekolonne på om lag 50 meter i Nessformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 15 meter i sandstein med gode reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. I Fensfjordformasjonen ble det påtruffet en oljekolonne på om lag 8 meter, hvorav effektivt reservoar på 2 meter i  sandstein med moderate til gode reservoaregenskaper. Over oljekolonnen var det en meter gasskolonne, men ingen gass/olje-kontakt ble påtruffet. Vestlig forlengelse av funnet i Fensfjordformasjonen ble bekreftet. I tillegg ble en total gasskolonne på om lag 45 meter påtruffet i Sognefjordformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 20 meter i sandstein med meget gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Det er utført omfattende datainnsamling i 35/11-21 A brønnen. Brønnen ble ikke formasjonstestet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Ness- og Etiveformasjonene er mellom 7 og 17 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og mellom 1.1 og 2.7 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Foreløpig beregning av funnets størrelse i Sognefjord- og Fensfjordformasjonene er mellom 1 og 2 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og mellom 6 og 9 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til en mulig utbygging/videre oppfølging.

Dette er den 1. og 2. letebrønnen i utvinningstillatelse 248 I. Utvinningstillatelse 248 ble tildelt i 1999. Utvinningstillatelse 248 I ble fradelt i 2017.

Brønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2564 og 2614 meter og målt dyp på henholdsvis 2776 og 2907 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Cookformasjonen i nedre jura. Havdypet er 360 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 35/11-21 S og A ble boret av Transocean Arctic, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/6-30 i nordlige Nordsjøen i utvinningstillatelse 825, der Faroe Petroleum er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

35/11-21 S og 35/11-21 A

Oppdatert: 29.10.2018

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.