35/11-21 S og 35/11-21 A

29.10.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 248 I, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A på olje- og gassfunnet 35/12-2 (Grosbeak).

Brønnene er boret om lag 10 kilometer nordøst for Fram-feltet i nordlig del av Nordsjøen og 84 kilometer sørvest for Florø.

Funnet ble påvist i 2009 i jura reservoarbergarter, med gass i øvre jura (Sognefjordformasjonen) og olje i øvre og midtre jura (Fensfjordformasjonen og Nessformasjonen). Før brønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 1.8 og 16 millioner Sm3 utvinnbar olje og 0.2 og 2.5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med 35/11-21 S var å påvise oljefylt reservoar i Nessformasjonen og olje ned i den underliggende Etiveformasjonen. For 35/11-21 A, var hensikten å påtreffe olje/vann-kontakten enten i Ness- eller Etiveformasjonen, påvise forlengelse av funnet i Fensfjordformasjonen, innsamle data for utvikling av funnet, samt påvise vestlig forlengelse av Nessformasjonen.

Brønn 35/11-21 S påtraff en total oljekolonne på om lag 90 meter i Ness- og Etiveformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 45 meter i sandstein med gode til meget gode reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønn 35/11-21 S, inkludert en formasjonstest i Nessformasjonen. Strømningsraten ble holdt begrenset på 996 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning, som viser meget gode produksjonsegenskaper.

Brønn 35/11-21 A påtraff en total oljekolonne på om lag 50 meter i Nessformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 15 meter i sandstein med gode reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. I Fensfjordformasjonen ble det påtruffet en oljekolonne på om lag 8 meter, hvorav effektivt reservoar på 2 meter i  sandstein med moderate til gode reservoaregenskaper. Over oljekolonnen var det en meter gasskolonne, men ingen gass/olje-kontakt ble påtruffet. Vestlig forlengelse av funnet i Fensfjordformasjonen ble bekreftet. I tillegg ble en total gasskolonne på om lag 45 meter påtruffet i Sognefjordformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 20 meter i sandstein med meget gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Det er utført omfattende datainnsamling i 35/11-21 A brønnen. Brønnen ble ikke formasjonstestet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Ness- og Etiveformasjonene er mellom 7 og 17 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og mellom 1.1 og 2.7 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Foreløpig beregning av funnets størrelse i Sognefjord- og Fensfjordformasjonene er mellom 1 og 2 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og mellom 6 og 9 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til en mulig utbygging/videre oppfølging.

Dette er den 1. og 2. letebrønnen i utvinningstillatelse 248 I. Utvinningstillatelse 248 ble tildelt i 1999. Utvinningstillatelse 248 I ble fradelt i 2017.

Brønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2564 og 2614 meter og målt dyp på henholdsvis 2776 og 2907 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Cookformasjonen i nedre jura. Havdypet er 360 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 35/11-21 S og A ble boret av Transocean Arctic, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/6-30 i nordlige Nordsjøen i utvinningstillatelse 825, der Faroe Petroleum er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

35/11-21 S og 35/11-21 A

Oppdatert: 29.10.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.