35/12-6 S og 35/12-6 A

04.07.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 925, er i ferd med å avslutte boringen av  undersøkelsesbrønn 35/12-6 S og avgrensningsbrønn 35/12-6 A i Nordsjøen.

Brønnene er boret om lag 5 kilometer sørøst for oljefunnet 35/9-7 (Nova) og 80 kilometer vest for Florø.

Hensikten med brønn 35/12-6 S var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Fensfjordformasjonen), og å undersøke tilstedeværelsen og kvaliteten til reservoarbergartene. Hensikten med brønn 35/12-6 A var å avgrense funnet.

Brønn 35/12-6 S påtraff en total oljekolonne på omlag 40 meter i Fensfjordformasjonen. Om lag 5 meter var effektivt reservoar bestående av sandsteinlag med moderat reservoarkvalitet. Olje-vann kontakten ble ikke påtruffet.

Brønn 35/12-6 A påtraff omlag 5 meter med vannførende sandsteiner med moderat reservoarkvalitet i Fensfjordformasjonen. Brønnen klassifiseres som tørr.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre nærliggende prospekter og funn med hensyn til videre oppfølging.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er de to første letebrønnene som er boret i utvinningstillatelse 925. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

Brønnene 35/12-6 S og 35/12-6 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3187 og 2969 meter, og målt dyp på 3370 og 3263 meter under havflaten. 35/12-6 S ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura, mens 35/12-6 A ble avsluttet i Heatherformasjonen i øvre jura. Havdypet er 355 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/12-7 i utvinningstillatelse 925.

Kontaktperson i Oljedirektoratet:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

35/12-6 S og 35/12-6 A

Oppdatert: 05.07.2018