35/12-6 S og 35/12-6 A

04.07.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 925, er i ferd med å avslutte boringen av  undersøkelsesbrønn 35/12-6 S og avgrensningsbrønn 35/12-6 A i Nordsjøen.

Brønnene er boret om lag 5 kilometer sørøst for oljefunnet 35/9-7 (Nova) og 80 kilometer vest for Florø.

Hensikten med brønn 35/12-6 S var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Fensfjordformasjonen), og å undersøke tilstedeværelsen og kvaliteten til reservoarbergartene. Hensikten med brønn 35/12-6 A var å avgrense funnet.

Brønn 35/12-6 S påtraff en total oljekolonne på omlag 40 meter i Fensfjordformasjonen. Om lag 5 meter var effektivt reservoar bestående av sandsteinlag med moderat reservoarkvalitet. Olje-vann kontakten ble ikke påtruffet.

Brønn 35/12-6 A påtraff omlag 5 meter med vannførende sandsteiner med moderat reservoarkvalitet i Fensfjordformasjonen. Brønnen klassifiseres som tørr.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre nærliggende prospekter og funn med hensyn til videre oppfølging.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er de to første letebrønnene som er boret i utvinningstillatelse 925. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

Brønnene 35/12-6 S og 35/12-6 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3187 og 2969 meter, og målt dyp på 3370 og 3263 meter under havflaten. 35/12-6 S ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura, mens 35/12-6 A ble avsluttet i Heatherformasjonen i øvre jura. Havdypet er 355 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/12-7 i utvinningstillatelse 925.

Kontaktperson i Oljedirektoratet:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

35/12-6 S og 35/12-6 A

Oppdatert: 05.07.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.