35/12-6 S og 35/12-6 A

04.07.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 925, er i ferd med å avslutte boringen av  undersøkelsesbrønn 35/12-6 S og avgrensningsbrønn 35/12-6 A i Nordsjøen.

Brønnene er boret om lag 5 kilometer sørøst for oljefunnet 35/9-7 (Nova) og 80 kilometer vest for Florø.

Hensikten med brønn 35/12-6 S var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Fensfjordformasjonen), og å undersøke tilstedeværelsen og kvaliteten til reservoarbergartene. Hensikten med brønn 35/12-6 A var å avgrense funnet.

Brønn 35/12-6 S påtraff en total oljekolonne på omlag 40 meter i Fensfjordformasjonen. Om lag 5 meter var effektivt reservoar bestående av sandsteinlag med moderat reservoarkvalitet. Olje-vann kontakten ble ikke påtruffet.

Brønn 35/12-6 A påtraff omlag 5 meter med vannførende sandsteiner med moderat reservoarkvalitet i Fensfjordformasjonen. Brønnen klassifiseres som tørr.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre nærliggende prospekter og funn med hensyn til videre oppfølging.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er de to første letebrønnene som er boret i utvinningstillatelse 925. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

Brønnene 35/12-6 S og 35/12-6 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3187 og 2969 meter, og målt dyp på 3370 og 3263 meter under havflaten. 35/12-6 S ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura, mens 35/12-6 A ble avsluttet i Heatherformasjonen i øvre jura. Havdypet er 355 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/12-7 i utvinningstillatelse 925.

Kontaktperson i Oljedirektoratet:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

35/12-6 S og 35/12-6 A

Oppdatert: 05.07.2018

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.