35/12-6 S og 35/12-6 A

04.07.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 925, er i ferd med å avslutte boringen av  undersøkelsesbrønn 35/12-6 S og avgrensningsbrønn 35/12-6 A i Nordsjøen.

Brønnene er boret om lag 5 kilometer sørøst for oljefunnet 35/9-7 (Nova) og 80 kilometer vest for Florø.

Hensikten med brønn 35/12-6 S var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Fensfjordformasjonen), og å undersøke tilstedeværelsen og kvaliteten til reservoarbergartene. Hensikten med brønn 35/12-6 A var å avgrense funnet.

Brønn 35/12-6 S påtraff en total oljekolonne på omlag 40 meter i Fensfjordformasjonen. Om lag 5 meter var effektivt reservoar bestående av sandsteinlag med moderat reservoarkvalitet. Olje-vann kontakten ble ikke påtruffet.

Brønn 35/12-6 A påtraff omlag 5 meter med vannførende sandsteiner med moderat reservoarkvalitet i Fensfjordformasjonen. Brønnen klassifiseres som tørr.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre nærliggende prospekter og funn med hensyn til videre oppfølging.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er de to første letebrønnene som er boret i utvinningstillatelse 925. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

Brønnene 35/12-6 S og 35/12-6 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3187 og 2969 meter, og målt dyp på 3370 og 3263 meter under havflaten. 35/12-6 S ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura, mens 35/12-6 A ble avsluttet i Heatherformasjonen i øvre jura. Havdypet er 355 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/12-7 i utvinningstillatelse 925.

Kontaktperson i Oljedirektoratet:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

35/12-6 S og 35/12-6 A

Oppdatert: 05.07.2018

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.