35/12-7

25.07.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 925, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/12-7 i Nordsjøen.

Brønnen er boret om lag 2 kilometer sør for olje- og gassfunnet 35/12-2 (Grosbeak) i nordlig del av Nordsjøen og 80 kilometer vest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Heatherformasjonen).

Brønnen påtraff to enheter med sandstein innen Heatherformasjonen. Den øvre enheten hadde spor av gass i dårlig utviklet sandstein og om lag syv meter med vannførende sand med gode reservoaregenskaper. Den nedre enheten er på om lag 25 meter vannførende sandstein med gode reservoaregenskaper. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 925. Tillatelsen ble tildelt i TFO2017. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2726 meter under havflaten. Brønnen ble avsluttet i Osebergformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 358 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/12-7 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal til utvinningstillatelse 248 I i Nordsjøen, for å bore undersøkelsesbrønn 35/11-21 S der Wellesley Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

35/12-7

Oppdatert: 25.07.2018

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.