35/12-7

25.07.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 925, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/12-7 i Nordsjøen.

Brønnen er boret om lag 2 kilometer sør for olje- og gassfunnet 35/12-2 (Grosbeak) i nordlig del av Nordsjøen og 80 kilometer vest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Heatherformasjonen).

Brønnen påtraff to enheter med sandstein innen Heatherformasjonen. Den øvre enheten hadde spor av gass i dårlig utviklet sandstein og om lag syv meter med vannførende sand med gode reservoaregenskaper. Den nedre enheten er på om lag 25 meter vannførende sandstein med gode reservoaregenskaper. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 925. Tillatelsen ble tildelt i TFO2017. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2726 meter under havflaten. Brønnen ble avsluttet i Osebergformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 358 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/12-7 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal til utvinningstillatelse 248 I i Nordsjøen, for å bore undersøkelsesbrønn 35/11-21 S der Wellesley Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

35/12-7

Oppdatert: 25.07.2018