35/12-7

25.07.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 925, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/12-7 i Nordsjøen.

Brønnen er boret om lag 2 kilometer sør for olje- og gassfunnet 35/12-2 (Grosbeak) i nordlig del av Nordsjøen og 80 kilometer vest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Heatherformasjonen).

Brønnen påtraff to enheter med sandstein innen Heatherformasjonen. Den øvre enheten hadde spor av gass i dårlig utviklet sandstein og om lag syv meter med vannførende sand med gode reservoaregenskaper. Den nedre enheten er på om lag 25 meter vannførende sandstein med gode reservoaregenskaper. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 925. Tillatelsen ble tildelt i TFO2017. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2726 meter under havflaten. Brønnen ble avsluttet i Osebergformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 358 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/12-7 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal til utvinningstillatelse 248 I i Nordsjøen, for å bore undersøkelsesbrønn 35/11-21 S der Wellesley Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

35/12-7

Oppdatert: 25.07.2018

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.