6304/3-1

08.08.2018 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 832, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6304/3-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret i sørlig del av Norskehavet om lag 35 kilometer nordvest for Ormen Lange-feltet og om lag 165 km nordvest for Molde.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre paleocen til øvre kritt reservoarbergarter i Egga- og Springarformasjonen.

Brønn 6304/3-1 påtraff til sammen om lag 9 meter tykke reservoarbergarter i Egga-og Springarformasjonen med dårlig reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling, men brønnen er ikke formasjonstestet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 832. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015. 

Brønn 6304/3-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3604 meter under havflaten og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1228 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6304/3-1 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8 som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6406/6-5 i utvinningstillatelse 225 B i Norskehavet der Total E&P Norge er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

6304/3-1

Oppdatert: 08.08.2018

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.