6304/3-1

08.08.2018 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 832, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6304/3-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret i sørlig del av Norskehavet om lag 35 kilometer nordvest for Ormen Lange-feltet og om lag 165 km nordvest for Molde.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre paleocen til øvre kritt reservoarbergarter i Egga- og Springarformasjonen.

Brønn 6304/3-1 påtraff til sammen om lag 9 meter tykke reservoarbergarter i Egga-og Springarformasjonen med dårlig reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling, men brønnen er ikke formasjonstestet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 832. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015. 

Brønn 6304/3-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3604 meter under havflaten og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1228 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6304/3-1 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8 som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6406/6-5 i utvinningstillatelse 225 B i Norskehavet der Total E&P Norge er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

6304/3-1

Oppdatert: 08.08.2018