6304/3-1

08.08.2018 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 832, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6304/3-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret i sørlig del av Norskehavet om lag 35 kilometer nordvest for Ormen Lange-feltet og om lag 165 km nordvest for Molde.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre paleocen til øvre kritt reservoarbergarter i Egga- og Springarformasjonen.

Brønn 6304/3-1 påtraff til sammen om lag 9 meter tykke reservoarbergarter i Egga-og Springarformasjonen med dårlig reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling, men brønnen er ikke formasjonstestet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 832. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015. 

Brønn 6304/3-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3604 meter under havflaten og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1228 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6304/3-1 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8 som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6406/6-5 i utvinningstillatelse 225 B i Norskehavet der Total E&P Norge er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

6304/3-1

Oppdatert: 08.08.2018

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.