6304/3-1

08.08.2018 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 832, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6304/3-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret i sørlig del av Norskehavet om lag 35 kilometer nordvest for Ormen Lange-feltet og om lag 165 km nordvest for Molde.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre paleocen til øvre kritt reservoarbergarter i Egga- og Springarformasjonen.

Brønn 6304/3-1 påtraff til sammen om lag 9 meter tykke reservoarbergarter i Egga-og Springarformasjonen med dårlig reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling, men brønnen er ikke formasjonstestet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 832. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015. 

Brønn 6304/3-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3604 meter under havflaten og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1228 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6304/3-1 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8 som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6406/6-5 i utvinningstillatelse 225 B i Norskehavet der Total E&P Norge er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

6304/3-1

Oppdatert: 08.08.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.