Tørr brønn nær Njord-feltet i Norskehavet - 6407/11-1

12.12.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 751, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/11-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer sørøst for Njord-feltet og 120 kilometer nord for Kristiansund.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Tofteformasjonen, og sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Tiljeformasjonen, begge av tidligjura alder.

I det primære letemålet traff brønnen på Tofteformasjonen på om lag 115 meter, hvorav effektive reservoarbergarter på 75 meter med sandstein av god til meget god reservoarkvalitet. Reservoaret er vannførende med spor av olje.   

Tiljeformasjonen på om lag 215 meter ble påtruffet i det sekundære letemålet, med effektive reservoarbergarter på 155 meter med sandstein, hovedsakelig av god til meget god reservoarkvalitet. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er samlet inn omfattende mengder data og prøver.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 751. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2013.

Brønn 6407/11-1 ble boret til et vertikalt dyp på 2152 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 314 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/11-1 ble boret av boreinnretningen Deepsea Bergen, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/11-22 S i utvinningstillatelse 248 C i Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.  

6407/11-1

Kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00

Oppdatert: 27.03.2019