6506/11-10

04.04.2018 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelsene 644 og 644 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6506/11-10 i tillatelse 644 B.

Brønnen er boret om lag 5 kilometer nordvest for Morvin-feltet i midtre del av Norskehavet og 245 kilometer nordvest av Kristiansund.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum henholdsvis i nedre kritt (Langeformasjonen) og i midtre jura (Garnformasjonen).

Brønnen påtraff i det primære letemålet en total gass/kondensat-kolonne på om lag 35 meter i Langeformasjonen, hvorav 15 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Langeformasjonen er på mellom 3 og 18 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. 

I sekundært letemål ble en total gass/kondensat-kolonne på om lag 95 meter påtruffet i Garnformasjonen, hvorav 85 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med varierende reservoarkvalitet fra moderat til meget god. Gass/vann-kontakten ble påtruffet på 4295 meter under havnivå. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Garnformasjonen er på mellom 3 og 21 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. 

Rettighetshaverne vil vurdere å avgrense funnet med hensyn til en videre mulig framtidig utbygging.  

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 644 B. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.  

Brønnen 6506/11-10 ble boret til et vertikalt dyp av 4513 meter under havflaten og ble avsluttet i Rorformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 342 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Bergen som nå skal bore avgrensningsbrønn 15/3-10 på gass/olje-funnet 15/3-4 Sigrun i utvinningstillatelse 025 i midtre del av Nordsjøen, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

6506/11-10

Oppdatert: 04.04.2018