6506/9-4 S og 6506/9-4 A

05.07.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 433, har avsluttet boring av avgrensingsbrønnene 6506/9-4 S og 6506/9-4 A på gass- og kondensat-funnet 6506/9-2 S (Fogelberg).

Brønnene er boret om lag 15 kilometer nord for Åsgard-feltet i Norskehavet og 250 km vest for Brønnøysund.

Funnet ble påvist i flere nivåer i midtre jura reservoarbergarter i Ile- og Garnformasjonen i 2010. Før de to avgrensningsbrønnene ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 4 og 15 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 6506/9-4 S var å redusere usikkerheten knyttet til reservoarkvalitet og ressursanslag for Garn- og Ileformasjonen i 6506/9-2 S funnet.

Brønnen påtraff en om lag 60 meter gasskolonne i Garnformasjonen sandstein med dårlig til moderat reservoarkvalitet. I den underliggende Ileformasjonen ble det påtruffet om lag 70 meter med sandstein med dårlig eller ingen reservoarkvalitet og med høy vannmetning. Ingen gass-/vann-kontakt ble påtruffet.

Hensikten med brønn 6506/9-4 A var å gjennomføre en formasjonstest i Garnformasjonen i den delen av strukturen der produksjonsbrønnene planlegges å plasseres. I Garnformasjonen ble det påtruffet en om lag 55 meter gasskolonne i sandstein med dårlig reservoarkvalitet. I Ileformasjonen ble det påtruffet en gasskolonne på om lag 65 meter, hvorav 56 meter i sandstein med dårlig reservoarkvalitet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnene, inkludert en vellykket formasjonstest i 6506/9-4 A. Maksimum produksjonsrate fra formasjonstesten i Garnformasjonen var på 570 000 Sm3 gass og 80 Sm3 kondensat per strømningsdøgn gjennom en 36/64 tommers dyseåpning og viste moderate stømningsegenskaper.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet etter avgrensningsbrønnene er mellom 7 og 14 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne planlegger å utvikle funnet som en undervannsutbygging knyttet opp mot Åsgard B.

Avgrensingsbrønnen 6506/9-4 S ble boret til et vertikalt dyp og målt dyp henholdsvis  4580 og 4738 meter under havflaten. 6506/9-4 A ble boret vertikalt til et  dyp på 4428 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Tofteformasjonen i midtre/nedre jura.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 433. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Havdypet er 300 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av Island Innovator som skal bore undersøkelsesbrønn 7322/7-1 i utvinningstillatelse 852 i Barentshavet, der Spirit Energy Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart: 6506/9-4 S og 6506/9-4 A

Oppdatert: 05.07.2018