6506/9-4 S og 6506/9-4 A

05.07.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 433, har avsluttet boring av avgrensingsbrønnene 6506/9-4 S og 6506/9-4 A på gass- og kondensat-funnet 6506/9-2 S (Fogelberg).

Brønnene er boret om lag 15 kilometer nord for Åsgard-feltet i Norskehavet og 250 km vest for Brønnøysund.

Funnet ble påvist i flere nivåer i midtre jura reservoarbergarter i Ile- og Garnformasjonen i 2010. Før de to avgrensningsbrønnene ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 4 og 15 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 6506/9-4 S var å redusere usikkerheten knyttet til reservoarkvalitet og ressursanslag for Garn- og Ileformasjonen i 6506/9-2 S funnet.

Brønnen påtraff en om lag 60 meter gasskolonne i Garnformasjonen sandstein med dårlig til moderat reservoarkvalitet. I den underliggende Ileformasjonen ble det påtruffet om lag 70 meter med sandstein med dårlig eller ingen reservoarkvalitet og med høy vannmetning. Ingen gass-/vann-kontakt ble påtruffet.

Hensikten med brønn 6506/9-4 A var å gjennomføre en formasjonstest i Garnformasjonen i den delen av strukturen der produksjonsbrønnene planlegges å plasseres. I Garnformasjonen ble det påtruffet en om lag 55 meter gasskolonne i sandstein med dårlig reservoarkvalitet. I Ileformasjonen ble det påtruffet en gasskolonne på om lag 65 meter, hvorav 56 meter i sandstein med dårlig reservoarkvalitet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnene, inkludert en vellykket formasjonstest i 6506/9-4 A. Maksimum produksjonsrate fra formasjonstesten i Garnformasjonen var på 570 000 Sm3 gass og 80 Sm3 kondensat per strømningsdøgn gjennom en 36/64 tommers dyseåpning og viste moderate stømningsegenskaper.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet etter avgrensningsbrønnene er mellom 7 og 14 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne planlegger å utvikle funnet som en undervannsutbygging knyttet opp mot Åsgard B.

Avgrensingsbrønnen 6506/9-4 S ble boret til et vertikalt dyp og målt dyp henholdsvis  4580 og 4738 meter under havflaten. 6506/9-4 A ble boret vertikalt til et  dyp på 4428 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Tofteformasjonen i midtre/nedre jura.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 433. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Havdypet er 300 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av Island Innovator som skal bore undersøkelsesbrønn 7322/7-1 i utvinningstillatelse 852 i Barentshavet, der Spirit Energy Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart: 6506/9-4 S og 6506/9-4 A

Oppdatert: 05.07.2018

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.