6506/9-4 S og 6506/9-4 A

05.07.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 433, har avsluttet boring av avgrensingsbrønnene 6506/9-4 S og 6506/9-4 A på gass- og kondensat-funnet 6506/9-2 S (Fogelberg).

Brønnene er boret om lag 15 kilometer nord for Åsgard-feltet i Norskehavet og 250 km vest for Brønnøysund.

Funnet ble påvist i flere nivåer i midtre jura reservoarbergarter i Ile- og Garnformasjonen i 2010. Før de to avgrensningsbrønnene ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 4 og 15 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 6506/9-4 S var å redusere usikkerheten knyttet til reservoarkvalitet og ressursanslag for Garn- og Ileformasjonen i 6506/9-2 S funnet.

Brønnen påtraff en om lag 60 meter gasskolonne i Garnformasjonen sandstein med dårlig til moderat reservoarkvalitet. I den underliggende Ileformasjonen ble det påtruffet om lag 70 meter med sandstein med dårlig eller ingen reservoarkvalitet og med høy vannmetning. Ingen gass-/vann-kontakt ble påtruffet.

Hensikten med brønn 6506/9-4 A var å gjennomføre en formasjonstest i Garnformasjonen i den delen av strukturen der produksjonsbrønnene planlegges å plasseres. I Garnformasjonen ble det påtruffet en om lag 55 meter gasskolonne i sandstein med dårlig reservoarkvalitet. I Ileformasjonen ble det påtruffet en gasskolonne på om lag 65 meter, hvorav 56 meter i sandstein med dårlig reservoarkvalitet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnene, inkludert en vellykket formasjonstest i 6506/9-4 A. Maksimum produksjonsrate fra formasjonstesten i Garnformasjonen var på 570 000 Sm3 gass og 80 Sm3 kondensat per strømningsdøgn gjennom en 36/64 tommers dyseåpning og viste moderate stømningsegenskaper.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet etter avgrensningsbrønnene er mellom 7 og 14 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne planlegger å utvikle funnet som en undervannsutbygging knyttet opp mot Åsgard B.

Avgrensingsbrønnen 6506/9-4 S ble boret til et vertikalt dyp og målt dyp henholdsvis  4580 og 4738 meter under havflaten. 6506/9-4 A ble boret vertikalt til et  dyp på 4428 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Tofteformasjonen i midtre/nedre jura.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 433. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Havdypet er 300 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av Island Innovator som skal bore undersøkelsesbrønn 7322/7-1 i utvinningstillatelse 852 i Barentshavet, der Spirit Energy Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart: 6506/9-4 S og 6506/9-4 A

Oppdatert: 05.07.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.