Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6507/5-8

10.04.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 212, har avsluttet boringen av en kombinert undersøkelses- og avgrensningsbrønn 6507/5-8, henholdsvis nær og på Ærfugl.

Brønnen er boret om lag en kilometer fra Skarv-feltet i nordlig del av Norskehavet.

Ærfugl ble påvist i øvre kritt reservoarbergarter (Lysingformasjonen) i 2000. Plan for utbygging og drift ble godkjent av myndighetene 6. april 2018.  Ærfugl-feltet skal kobles opp mot Skarv FPSO.

Primært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre kritt (Langeformasjonen) samt å undersøke petroleumstype, reservoartrykk og mulig kommunikasjon med Skarv-feltet. Sekundært letemål var å avgrense Ærfugl og samle inn data i reservoarbergartene på feltet i øvre kritt (Lysingformasjonen).

Brønnen påtraff i det primære letemålet til sammen om lag 45 meter med vannførende sandsteinslag med dårlige til moderate reservoaregenskaper. Sandsteinslagene har spor av hydrokarboner.

I sekundært letemål ble en om lag 25 meter gasskolonne påtruffet, hvorav 13 meter utgjør reservoaret som består av sandsteinslag med god til meget god reservoarkvalitet.  

Foreløpig beregning av størrelsen på Ærfugl er nå på mellom 27,6 og 46,8 milliarder Sm3 utvinnbar gass og og mellom 4,93 og 7,7 millioner Sm3 utvinnbar kondensat.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 212. Tillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996. 

Brønnen oppfyller boreforpliktelsen i utvinningstillatelse 839, da letemålet i Lange-formasjonen strekker seg inn i denne utvinningstillatelsen.

Brønn 6507/5-8 ble boret til et vertikalt dyp på 3660 meter under havoverflaten og avsluttet i Langeformasjonen i nedre kritt.

Havdypet er 408 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/5-8 ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger, som nå skal utføre brønnoverhaling på Skarv-feltet, hvor Aker BP ASA er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

6507/5-8

Oppdatert: 18.04.2018