6604/5-1

26.03.2018 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 894, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6604/5-1. Brønnen er boret om lag 115 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet nord i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Springarformasjonen). Brønn 6604/5-1 påtraff tre brutto gasskolonner på til sammen om lag 190 meter, hvorav reservoaret er på 90 meter fordelt på tre ulike sandsteinsoner i Springarformasjonen med hovedsakelig moderat til dårlig reservoarkvalitet. Ingen gass/vann-kontakt ble påtruffet i brønnen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 7 og 19 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass og mellom 1 og 3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbart kondensat. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn og prospekter i området med hensyn til en mulig videre utbygging.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 894. Brønn 6604/5-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3819 meter under havflaten, og ble avsluttet i Springarformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1219 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6604/5-1 ble boret av boreinnretningen West Pheonix, som nå skal til Invergordon for reklassifisering.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

6604/5-1

Oppdatert: 26.03.2018