6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B

04.10.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 128 D, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønnene 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B.

Brønnene er boret om lag 7 kilometer nordvest for Norne-feltet i den nordlige delen av Norskehavet og om lag 200 kilometer vest for Sandnessjøen.

Olje- og gassfunnet 6608/10-17 S (Cape Vulture) ble opprinnelig påvist i to soner i nedre kritt reservoarbergarter (Langeformasjonen) i 2017. Før avgrensingsbrønnene ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 3 og 13 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.    

Hensikten med brønnene var å avgrense de to reservoarsonene i olje- og gassfunnet 6608/10-17 S, samt undersøke en ny underliggende, tredje reservoarsone i nedre kritt (Langeformasjonen).

Avgrensingsbrønnene påtraff olje i tre reservoarsoner i Langeformasjonen. Olje/vann-kontaktene ble ikke påtruffet i de tre reservoarsonene, men ble etablert ved hjelp av brønn 6608/10-18 B. Påvist total oljekolonne i den øverste sonen er om lag 80 meter. I den midterste sonen er det påvist en 13 meter gasskolonne og en total oljekolonne på om lag 110 meter.

I den øverste sonen påtraff 6608/10-18 A en oljekolonne på om lag 10 meter, hvorav 5 meter i sandstein med gode til meget gode reservoaregenskaper. 

I den midtre sonen ble det påtruffet en oljekolonne på om lag 15 og 10 meter i henholdsvis 6608/10-18 og 6608/10-18 A, hvorav 5 meter i sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper i begge brønnene.

I den dypeste sonen ble det i 6608/10-18 påtruffet olje i et 2 meter tykt sandsteinslag med gode reservoaregenskaper.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet etter avgrensingsboringene er mellom 8 og 11 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet videre mot en mulig framtidig utbygging over Norne FPSO.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, med det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er de tre første letebrønnene i utvinningstillatelse 128 D. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2016.

Brønnene 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3437, 3114 og 3256 meter og målt dyp på henholdsvis 3437, 3474 og 3585 meter under havflaten. Brønn 6608/10-18 ble avsluttet i Melkeformasjonen (i midtre til øvre jura) og brønnene 6608/10-18 A og 6608/10-18 B ble avsluttet i Langeformasjonen (nedre kritt). Havdypet er 372 meter. Brønnene vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B ble boret av boreinnretningen Songa Encourage, som nå skal til Tyrihans-feltet i Norskehavet for å bore produksjonsbrønn 6407/1-A2 BH, der Equinor Energy AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B

Oppdatert: 04.10.2018

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.