6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B

04.10.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 128 D, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønnene 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B.

Brønnene er boret om lag 7 kilometer nordvest for Norne-feltet i den nordlige delen av Norskehavet og om lag 200 kilometer vest for Sandnessjøen.

Olje- og gassfunnet 6608/10-17 S (Cape Vulture) ble opprinnelig påvist i to soner i nedre kritt reservoarbergarter (Langeformasjonen) i 2017. Før avgrensingsbrønnene ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 3 og 13 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.    

Hensikten med brønnene var å avgrense de to reservoarsonene i olje- og gassfunnet 6608/10-17 S, samt undersøke en ny underliggende, tredje reservoarsone i nedre kritt (Langeformasjonen).

Avgrensingsbrønnene påtraff olje i tre reservoarsoner i Langeformasjonen. Olje/vann-kontaktene ble ikke påtruffet i de tre reservoarsonene, men ble etablert ved hjelp av brønn 6608/10-18 B. Påvist total oljekolonne i den øverste sonen er om lag 80 meter. I den midterste sonen er det påvist en 13 meter gasskolonne og en total oljekolonne på om lag 110 meter.

I den øverste sonen påtraff 6608/10-18 A en oljekolonne på om lag 10 meter, hvorav 5 meter i sandstein med gode til meget gode reservoaregenskaper. 

I den midtre sonen ble det påtruffet en oljekolonne på om lag 15 og 10 meter i henholdsvis 6608/10-18 og 6608/10-18 A, hvorav 5 meter i sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper i begge brønnene.

I den dypeste sonen ble det i 6608/10-18 påtruffet olje i et 2 meter tykt sandsteinslag med gode reservoaregenskaper.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet etter avgrensingsboringene er mellom 8 og 11 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet videre mot en mulig framtidig utbygging over Norne FPSO.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, med det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er de tre første letebrønnene i utvinningstillatelse 128 D. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2016.

Brønnene 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3437, 3114 og 3256 meter og målt dyp på henholdsvis 3437, 3474 og 3585 meter under havflaten. Brønn 6608/10-18 ble avsluttet i Melkeformasjonen (i midtre til øvre jura) og brønnene 6608/10-18 A og 6608/10-18 B ble avsluttet i Langeformasjonen (nedre kritt). Havdypet er 372 meter. Brønnene vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B ble boret av boreinnretningen Songa Encourage, som nå skal til Tyrihans-feltet i Norskehavet for å bore produksjonsbrønn 6407/1-A2 BH, der Equinor Energy AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B

Oppdatert: 04.10.2018

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.