6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B

04.10.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 128 D, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønnene 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B.

Brønnene er boret om lag 7 kilometer nordvest for Norne-feltet i den nordlige delen av Norskehavet og om lag 200 kilometer vest for Sandnessjøen.

Olje- og gassfunnet 6608/10-17 S (Cape Vulture) ble opprinnelig påvist i to soner i nedre kritt reservoarbergarter (Langeformasjonen) i 2017. Før avgrensingsbrønnene ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 3 og 13 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.    

Hensikten med brønnene var å avgrense de to reservoarsonene i olje- og gassfunnet 6608/10-17 S, samt undersøke en ny underliggende, tredje reservoarsone i nedre kritt (Langeformasjonen).

Avgrensingsbrønnene påtraff olje i tre reservoarsoner i Langeformasjonen. Olje/vann-kontaktene ble ikke påtruffet i de tre reservoarsonene, men ble etablert ved hjelp av brønn 6608/10-18 B. Påvist total oljekolonne i den øverste sonen er om lag 80 meter. I den midterste sonen er det påvist en 13 meter gasskolonne og en total oljekolonne på om lag 110 meter.

I den øverste sonen påtraff 6608/10-18 A en oljekolonne på om lag 10 meter, hvorav 5 meter i sandstein med gode til meget gode reservoaregenskaper. 

I den midtre sonen ble det påtruffet en oljekolonne på om lag 15 og 10 meter i henholdsvis 6608/10-18 og 6608/10-18 A, hvorav 5 meter i sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper i begge brønnene.

I den dypeste sonen ble det i 6608/10-18 påtruffet olje i et 2 meter tykt sandsteinslag med gode reservoaregenskaper.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet etter avgrensingsboringene er mellom 8 og 11 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet videre mot en mulig framtidig utbygging over Norne FPSO.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, med det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er de tre første letebrønnene i utvinningstillatelse 128 D. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2016.

Brønnene 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3437, 3114 og 3256 meter og målt dyp på henholdsvis 3437, 3474 og 3585 meter under havflaten. Brønn 6608/10-18 ble avsluttet i Melkeformasjonen (i midtre til øvre jura) og brønnene 6608/10-18 A og 6608/10-18 B ble avsluttet i Langeformasjonen (nedre kritt). Havdypet er 372 meter. Brønnene vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B ble boret av boreinnretningen Songa Encourage, som nå skal til Tyrihans-feltet i Norskehavet for å bore produksjonsbrønn 6407/1-A2 BH, der Equinor Energy AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B

Oppdatert: 04.10.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.