7219/12-3 S

12.01.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7219/12-3 S.

Brønnen er boret om lag 34 kilometer nordvest for funnbrønnen 7220/11-1 (Alta), og om lag 2,5 kilometer sørvest for funnbrønnen 7219/12-1 (Filicudi).

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 7219/12-3 S var å undersøke reservoarpotensialet og påvise petroleum i to reservoarnivå av senjura og tidligjura/mellomjura alder (Hekkingenformasjonen og Stø/Nordmelaformasjonene).

Sekundært letemål var å undersøke reservoarpotensialet i to reservoarnivå av tidligkritt og sentrias/tidligjura alder (Kolje- og Tubåenformasjonen).

Brønn 7219/12-3 S påtraff ikke reservoarbergarter i Hekkingenformasjonen. I Støformasjonen ble det påtruffet vannførende sandsteinslag på til sammen om lag 100 meter med moderat til god reservoarkvalitet og i Nordmelaformasjonen ble det påtruffet vannførende sandsteinslag på til sammen om lag 90 meter med moderat reservoarkvalitet. I Koljeformasjonen ble det påtruffet et tynt vannførende sandsteinslag med dårlig reservoarkvalitet og i Tubåenformasjonen ble det påtruffet vannførende sandsteinslag på til sammen om lag 40 meter med moderat reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er sjette letebrønn i utvinningstillatelse 533. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2682 meter under havflaten, og ble avsluttet i Fruholmenformasjonen av sentrias alder.

Havdypet er 313 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7219/12-3 S ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal permanent plugge brønn 7219/12-1 i samme utvinningstillatelse.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7219/12-3 S

Oppdatert: 12.01.2018