7220/11-5 S

25.09.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av og prøveproduksjon fra avgrensningsbrønn 7220/11-5 S på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta) i sørvestlige del av Barentshavet.

Brønnen er boret om lag 4 kilometer sør-sørvest for funnbrønnen, og om lag 190 kilometer nordvest for Hammerfest.

Funnet ble påvist i karbonatbergarter av perm alder (Ørnformasjonen i Gipsdalengruppen) i 2014. Før brønn 7220/11-5 S ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 15 og 41 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 7220/11-5 S var å teste oljeproduksjonsratene over lang tid i ulike karbonatbergarter uten å få betydelig gjennombrudd av vann- og/eller gass.

Brønnen påtraff en 118 meter gasskolonne i Falkformasjonen av karbon alder i Gipsdalengruppen, og en 720 meter horisontalseksjon ble boret i Falk- og Ørnformasjonen. Horisontalseksjonen er plassert 32 meter under gass-olje kontakten og 12 meter over antatt olje-vannkontakt. Reservoaret består av en blanding av silisiklastiske- og karbonatbergarter i Falkformasjonen og karbonatbergarter i Ørnformasjonen av senkarbon til tidligperm alder. Reservoarkvaliteten ansees å være god til meget god.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet ligger innenfor usikkerhetsspennet i ressursanslaget før boring av brønnen. Det forventes at ressursanslaget for funnet vil øke og usikkerheten reduseres når nytt ressursestimat endelig foreligger.

En vellykket langtidstest med om lag to måneders prøveproduksjon er gjennomført i brønn 7220/11-5 S. Første strømningsperiode på 30 døgn gav en produksjonsrate på opp til 1200 Sm3/døgn gjennom en 60/64 tommers dyseåpning. Andre strømningsperiode på 35 døgn gav en produksjonsrate på opp til 3000 Sm3/døgn gjennom en 118/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode og meget gode reservoaregenskaper og produksjonsrate uten betydelig gjennombrudd av vann- eller gass. Totalt om lag 110000 Sm3 væske ble produsert i løpet av prøveproduksjonen.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 609 vil jobbe videre med en utbyggingløsning for funnet.

Dette er den 9. letebrønnen i utvinningstillatelse 609. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Avgrensingsbrønnen 7220/11-5 S ble boret til et vertikalt dyp på 1912 meter under havflaten, målt dyp 3032 meter, og ble avsluttet i Ørnformasjonen av karbon-perm alder. Havdypet er 385 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6307/1-1 S i utvinningstillatelse 830 i sørlige del av Norskehavet, der Lundin Norway AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

7220/11-5 S

Oppdatert: 26.09.2018