7220/11-5 S

25.09.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av og prøveproduksjon fra avgrensningsbrønn 7220/11-5 S på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta) i sørvestlige del av Barentshavet.

Brønnen er boret om lag 4 kilometer sør-sørvest for funnbrønnen, og om lag 190 kilometer nordvest for Hammerfest.

Funnet ble påvist i karbonatbergarter av perm alder (Ørnformasjonen i Gipsdalengruppen) i 2014. Før brønn 7220/11-5 S ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 15 og 41 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 7220/11-5 S var å teste oljeproduksjonsratene over lang tid i ulike karbonatbergarter uten å få betydelig gjennombrudd av vann- og/eller gass.

Brønnen påtraff en 118 meter gasskolonne i Falkformasjonen av karbon alder i Gipsdalengruppen, og en 720 meter horisontalseksjon ble boret i Falk- og Ørnformasjonen. Horisontalseksjonen er plassert 32 meter under gass-olje kontakten og 12 meter over antatt olje-vannkontakt. Reservoaret består av en blanding av silisiklastiske- og karbonatbergarter i Falkformasjonen og karbonatbergarter i Ørnformasjonen av senkarbon til tidligperm alder. Reservoarkvaliteten ansees å være god til meget god.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet ligger innenfor usikkerhetsspennet i ressursanslaget før boring av brønnen. Det forventes at ressursanslaget for funnet vil øke og usikkerheten reduseres når nytt ressursestimat endelig foreligger.

En vellykket langtidstest med om lag to måneders prøveproduksjon er gjennomført i brønn 7220/11-5 S. Første strømningsperiode på 30 døgn gav en produksjonsrate på opp til 1200 Sm3/døgn gjennom en 60/64 tommers dyseåpning. Andre strømningsperiode på 35 døgn gav en produksjonsrate på opp til 3000 Sm3/døgn gjennom en 118/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode og meget gode reservoaregenskaper og produksjonsrate uten betydelig gjennombrudd av vann- eller gass. Totalt om lag 110000 Sm3 væske ble produsert i løpet av prøveproduksjonen.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 609 vil jobbe videre med en utbyggingløsning for funnet.

Dette er den 9. letebrønnen i utvinningstillatelse 609. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Avgrensingsbrønnen 7220/11-5 S ble boret til et vertikalt dyp på 1912 meter under havflaten, målt dyp 3032 meter, og ble avsluttet i Ørnformasjonen av karbon-perm alder. Havdypet er 385 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6307/1-1 S i utvinningstillatelse 830 i sørlige del av Norskehavet, der Lundin Norway AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

7220/11-5 S

Oppdatert: 26.09.2018

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.