7220/11-5 S

25.09.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av og prøveproduksjon fra avgrensningsbrønn 7220/11-5 S på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta) i sørvestlige del av Barentshavet.

Brønnen er boret om lag 4 kilometer sør-sørvest for funnbrønnen, og om lag 190 kilometer nordvest for Hammerfest.

Funnet ble påvist i karbonatbergarter av perm alder (Ørnformasjonen i Gipsdalengruppen) i 2014. Før brønn 7220/11-5 S ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 15 og 41 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 7220/11-5 S var å teste oljeproduksjonsratene over lang tid i ulike karbonatbergarter uten å få betydelig gjennombrudd av vann- og/eller gass.

Brønnen påtraff en 118 meter gasskolonne i Falkformasjonen av karbon alder i Gipsdalengruppen, og en 720 meter horisontalseksjon ble boret i Falk- og Ørnformasjonen. Horisontalseksjonen er plassert 32 meter under gass-olje kontakten og 12 meter over antatt olje-vannkontakt. Reservoaret består av en blanding av silisiklastiske- og karbonatbergarter i Falkformasjonen og karbonatbergarter i Ørnformasjonen av senkarbon til tidligperm alder. Reservoarkvaliteten ansees å være god til meget god.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet ligger innenfor usikkerhetsspennet i ressursanslaget før boring av brønnen. Det forventes at ressursanslaget for funnet vil øke og usikkerheten reduseres når nytt ressursestimat endelig foreligger.

En vellykket langtidstest med om lag to måneders prøveproduksjon er gjennomført i brønn 7220/11-5 S. Første strømningsperiode på 30 døgn gav en produksjonsrate på opp til 1200 Sm3/døgn gjennom en 60/64 tommers dyseåpning. Andre strømningsperiode på 35 døgn gav en produksjonsrate på opp til 3000 Sm3/døgn gjennom en 118/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode og meget gode reservoaregenskaper og produksjonsrate uten betydelig gjennombrudd av vann- eller gass. Totalt om lag 110000 Sm3 væske ble produsert i løpet av prøveproduksjonen.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 609 vil jobbe videre med en utbyggingløsning for funnet.

Dette er den 9. letebrønnen i utvinningstillatelse 609. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Avgrensingsbrønnen 7220/11-5 S ble boret til et vertikalt dyp på 1912 meter under havflaten, målt dyp 3032 meter, og ble avsluttet i Ørnformasjonen av karbon-perm alder. Havdypet er 385 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6307/1-1 S i utvinningstillatelse 830 i sørlige del av Norskehavet, der Lundin Norway AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

7220/11-5 S

Oppdatert: 26.09.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.