7220/5-3

29.10.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/5-3. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret om lag 8 kilometer nord av funnbrønnen 7220/8-1 på oljefeltet Johan Castberg og 225 kilometer nordvest for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Stø- og Nordmelaformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura alder (Tubåenformasjonen).

Brønnen påtraff en total oljekolonne på om lag 35 meter i Støformasjonen, hvorav effektivt reservoar i 30 meter sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 1415 meter under havflaten. Både Stø- og Nordmelaformasjonen er litt tykkere enn forventet. Støformasjonen har vannførende sandstein på om lag 30 meter under olje/vann-kontakten med hovedsakelig gode reservoaregenskaper. Nordmelaformasjonen har vannførende sandsteinslag på til sammen over 100 meter med moderat til god reservoarkvalitet. I Tubåenformasjonen har sandsteinslagene moderate til gode reservoaregenskaper.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 4 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Funnet vil bli vurdert tilknyttet Johan Castberg-feltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1750 meter under havflaten, og ble avsluttet i Fruholmenformasjonen av sentrias alder. Havdypet er 409 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/5-3 ble boret av boreinnretningen Songa Enabler som nå skal bore fem produksjonsbrønner på Trestakk-feltet i sørlige del av Norskehavet, der Equinor ASA er operatør.  

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

7220/5-3

Oppdatert: 31.10.2018