7221/12-1

30.05.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 659, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7221/12-1.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer vest for funnbrønnen 7222/11-2 (Langlitinden) i Barentshavet og om lag 175 kilometer nordvest for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (i øverste del av Snaddformasjonen).

Brønn 7221/12-1 påtraff en total gasskolonne på om lag 20 meter i øverste del av Snaddformasjonen, hvorav til sammen 7 meter tykke sandsteinlag med god til moderat reservoarkvalitet. Gass-vann-kontakt ble påtruffet om lag 555 meter under havflaten. Foreløpige resultater fra gassprøver indikerer at gassen kan være i gasshydrat-fase. Dette vil bli forsøkt avklart ved videre analyse. Dersom det er fri gass i reservoaret, viser foreløpig beregning at størrelsen på funnet er mellom 2 og 3,5 milliarder standardkubikkmeter utvinnbar gass.

Per i dag anses ikke funnet som drivverdig. Rettighetshaverne vil vurdere resultatene fra brønnen i den videre evalueringen av området.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 659. Tillatelsen ble tildelt i TFO2011.

Brønn 7221/12-1 ble boret til et vertikalt dyp av 700 meter under havflaten, og ble avsluttet i Snaddformasjonen i øvre trias. Havdypet er 346 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7221/12-1 ble boret av Deepsea Stavanger som nå skal bore avgrensingsbrønn 25/4-12 S i utvinningstillatelse 203 i Nordsjøen der Aker BP ASA er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7221/12-1

Oppdatert: 30.05.2018