7322/7-1

13.08.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 852, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7322/7-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 120 kilometer nord for Johan Castberg-feltet i Barentshavet og 310 kilometer nord for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise reservoar og petroleum i nedre kritt bergarter i Koljeformasjonen. Det ble ikke påtruffet reservoarbergarter i Koljeformasjonen. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 852. Tillatelsen ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016.

Brønn 7322/7-1 ble boret til et vertikalt dyp på 767 meter under havflaten, og ble avsluttet i uspesifisert formasjon i Adventdalgruppen av tidligkritt alder.

Havdypet er 454 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 7322/7-1 ble boret av boreinnretningen Island Innovator som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7321/4-1 i utvinningstillatelse 721 i Barentshavet der DEA Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. +47 51 87 61 00

7322/7-1

Oppdatert: 13.08.2018