35/9-13, 35/9-14 og 35/9-14 A

26.03.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 682, er i ferd med å avslutte boringen av  undersøkelsesbrønnene 35/9-13 og 35/9-14 og avgrensningsbrønn 35/9-14 A på Måløy-skråningen i Nordsjøen. Brønnene er boret om lag seks kilometer nordvest for Gjøa-feltet, 19 kilometer nordøst for oljefunnet 35/9-7 Nova og 66 kilometer vest av Florø.

Hensikten med brønn 35/9-13 var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra Heatherformasjonen sandsteiner), undersøke tilstedeværelsen og kvaliteten til reservoarbergartene og å utføre omfattende datainnsamling dersom funn. Hensikten med brønn 35/9-14 A var å avgrense funnet.

Brønn 35/9-13 ble midlertidig plugget og forlatt som følge av tekniske problemer. 35/9-14 ble boret 35 meter sørøst for 35/9-13, med samme letemål.

Brønn 35/9-14 påtraff en oljekolonne på om lag 20 meter i intra Heatherformasjonen, hvorav 10 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med dårlige reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Brønnen 35/9-14 A påtraff om lag 30 meter med vannførende intra Heatherformasjonen sandsteiner med spor av hydrokarboner og med dårlige reservoaregenskaper. Brønnen klassifiseres som tørr.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 0,3 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Foreløpige vurderinger viser at funnet ikke er lønnsomt per i dag. Rettighetshaverne vil evaluere funnet sammen med andre prospekter i nærheten med hensyn til videre oppfølging.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er de tre første letebrønnene som er boret i utvinningstillatelse 682. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2012.

Brønnene 35/9-13, 35/9-14 og 35/9-14 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3191, 3625 og 3707 meter og målt dyp på 3223, 3657 og 3900 meter under havoverflaten. 35/9-13 ble avsluttet i Rødbyformasjonen i nedre kritt, mens 35/9-14 og 35/9-14 A ble begge avsluttet i Heatherformasjonen i midtre jura. Havdypet er 365 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Songa Enabler, som nå skal til Kristiansund for vedlikehold og deretter videre til brønnoperasjoner på Snorre-feltet for Statoil Petroleum AS.

 

Kontaktperson:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 86 61 00

Oppdatert: 03.04.2018

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.