35/9-13, 35/9-14 og 35/9-14 A

26.03.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 682, er i ferd med å avslutte boringen av  undersøkelsesbrønnene 35/9-13 og 35/9-14 og avgrensningsbrønn 35/9-14 A på Måløy-skråningen i Nordsjøen. Brønnene er boret om lag seks kilometer nordvest for Gjøa-feltet, 19 kilometer nordøst for oljefunnet 35/9-7 Nova og 66 kilometer vest av Florø.

Hensikten med brønn 35/9-13 var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra Heatherformasjonen sandsteiner), undersøke tilstedeværelsen og kvaliteten til reservoarbergartene og å utføre omfattende datainnsamling dersom funn. Hensikten med brønn 35/9-14 A var å avgrense funnet.

Brønn 35/9-13 ble midlertidig plugget og forlatt som følge av tekniske problemer. 35/9-14 ble boret 35 meter sørøst for 35/9-13, med samme letemål.

Brønn 35/9-14 påtraff en oljekolonne på om lag 20 meter i intra Heatherformasjonen, hvorav 10 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med dårlige reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Brønnen 35/9-14 A påtraff om lag 30 meter med vannførende intra Heatherformasjonen sandsteiner med spor av hydrokarboner og med dårlige reservoaregenskaper. Brønnen klassifiseres som tørr.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 0,3 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Foreløpige vurderinger viser at funnet ikke er lønnsomt per i dag. Rettighetshaverne vil evaluere funnet sammen med andre prospekter i nærheten med hensyn til videre oppfølging.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er de tre første letebrønnene som er boret i utvinningstillatelse 682. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2012.

Brønnene 35/9-13, 35/9-14 og 35/9-14 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3191, 3625 og 3707 meter og målt dyp på 3223, 3657 og 3900 meter under havoverflaten. 35/9-13 ble avsluttet i Rødbyformasjonen i nedre kritt, mens 35/9-14 og 35/9-14 A ble begge avsluttet i Heatherformasjonen i midtre jura. Havdypet er 365 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Songa Enabler, som nå skal til Kristiansund for vedlikehold og deretter videre til brønnoperasjoner på Snorre-feltet for Statoil Petroleum AS.

 

Kontaktperson:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 86 61 00

Oppdatert: 03.04.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.