35/9-13, 35/9-14 og 35/9-14 A

26.03.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 682, er i ferd med å avslutte boringen av  undersøkelsesbrønnene 35/9-13 og 35/9-14 og avgrensningsbrønn 35/9-14 A på Måløy-skråningen i Nordsjøen. Brønnene er boret om lag seks kilometer nordvest for Gjøa-feltet, 19 kilometer nordøst for oljefunnet 35/9-7 Nova og 66 kilometer vest av Florø.

Hensikten med brønn 35/9-13 var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra Heatherformasjonen sandsteiner), undersøke tilstedeværelsen og kvaliteten til reservoarbergartene og å utføre omfattende datainnsamling dersom funn. Hensikten med brønn 35/9-14 A var å avgrense funnet.

Brønn 35/9-13 ble midlertidig plugget og forlatt som følge av tekniske problemer. 35/9-14 ble boret 35 meter sørøst for 35/9-13, med samme letemål.

Brønn 35/9-14 påtraff en oljekolonne på om lag 20 meter i intra Heatherformasjonen, hvorav 10 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med dårlige reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Brønnen 35/9-14 A påtraff om lag 30 meter med vannførende intra Heatherformasjonen sandsteiner med spor av hydrokarboner og med dårlige reservoaregenskaper. Brønnen klassifiseres som tørr.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 0,3 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Foreløpige vurderinger viser at funnet ikke er lønnsomt per i dag. Rettighetshaverne vil evaluere funnet sammen med andre prospekter i nærheten med hensyn til videre oppfølging.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er de tre første letebrønnene som er boret i utvinningstillatelse 682. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2012.

Brønnene 35/9-13, 35/9-14 og 35/9-14 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3191, 3625 og 3707 meter og målt dyp på 3223, 3657 og 3900 meter under havoverflaten. 35/9-13 ble avsluttet i Rødbyformasjonen i nedre kritt, mens 35/9-14 og 35/9-14 A ble begge avsluttet i Heatherformasjonen i midtre jura. Havdypet er 365 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Songa Enabler, som nå skal til Kristiansund for vedlikehold og deretter videre til brønnoperasjoner på Snorre-feltet for Statoil Petroleum AS.

 

Kontaktperson:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 86 61 00

Oppdatert: 03.04.2018

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.