Tørre brønner nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/11-25 S og 35/11-25 A

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde.

10.06.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 090, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 35/11-25 S og 35/11-25 A.

Brønnene ble boret om lag 7 kilometer vest for Framfeltet i nordlige Nordsjøen og 125 kilometer nordvest for Bergen.

Hensikten med brønn 35/11-25 S var å påvise petroleum i bergarter av senjura alder (Sognefjordformasjonen-ekvivalent).

Hensikten med brønn 35/11-25 A var å påvise petroleum i Etiveformasjonen av mellomjura alder.

Brønn 35/11-25 S påtraff om lag 65 meter intra Heatherformasjonen sandstein (Sognefjordformasjonen-ekvivalent) av god til meget god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Brønn 35/11-25 A påtraff om lag 55 meter sandstein av moderat reservoarkvalitet i Etiveformasjonen.Brønnen er tørr.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning.

Dette er den 19. og 20. letebrønnen i utvinningstillatelse 090. Tillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Brønn 35/11-25 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2854 og 3157 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Heatherformasjonen av senjura alder.

Brønn 35/11-25 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 3208 og 3711 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Osebergformasjonen av mellomjura alder.

Havdypet er 352 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Deepsea Atlantic som nå skal bore undersøkelsesbrønn 31/11-1 S i utvinningstillatelse 785 S i midtre del av Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

35-11-25-SA.jpg

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 10.06.2021