Gassfunn nær Goliatfeltet i Barentshavet

transocean-enabler

Brønn 7122/9-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Enabler. Foto: Transocean.

23.12.2022 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229 E, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/9-1.

Brønnen er boret om lag 27 kilometer nord-øst for Goliatfeltet i sørlig del av Barentshavet og 85 km fra Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre trias reservoarbergarter i Havertformasjonen, samt å undersøke reservoarkvalitet i Ørretformasjonen i øvre perm.

Brønn 7122/9-1 påtraff en gasskolonne på 55 meter i Havertformasjonen, i sandsteinslag på til sammen 46 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/ vann- kontakten ble ikke påtruffet. I Ørretformasjonen ble det påtruffet vannfylt sandsteinsreservoar med dårlig til moderat reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 9 og 21 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil på et senere tidspunkt vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Goliatfeltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 229 E. Tillatelsen ble tildelt som en del av PL 229 i Barentshavprosjektet -97 og fradelt fra PL 229 Goliat i 2018.

Brønn 7122/9-1 ble boret til et vertikalt dyp på 1906 meter under havflaten og ble avsluttet i Ørretformasjonen i øvre perm.

Havdypet er 403 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7122/9-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Enabler som skal tilbake for å fortsette å bore undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S i utvinningstillatelse 229 i sørlig del av Barentshavet, der Vår Energi ASA er operatør.

Kart som viser hvor brønn 7122/9-1 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 23.12.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.