Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen

Maersk-Integrator

Illustrasjonsbilde. Foto: Maersk Drilling.

04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.

Brønnene ble boret om lag 10 kilometer nordvest for Osebergfeltet i Nordsjøen og 150 kilometer nordvest for Bergen.

Primært letemål for brønn 30/5-4 S var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Tarbertformasjonen (Brentgruppen). Sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Nessformasjonen (Brentgruppen).

Hensikten med avgrensningsbrønn 30/5-4 A var å gjennomføre formasjonstest i Tarbertformasjonen.

Brønn 30/5-4 S traff på en gass/kondensat-kolonne på om lag 100 meter i Tarbertformasjonen som er totalt 200 meter tykk, med sandsteinslag på til sammen 96 meter med dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke truffet på.

Brønn 30/5-4 A traff på en gass/kondensat-kolonne på om lag 90 meter i Tarbertformasjonen. Det ble boret totalt 150 meter av formasjonen, med sandsteinslag på til sammen 90 meter med dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Nessformasjonen er tørr med spor av petroleum

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 6,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverene vil vurdere funnet med hensyn til videre oppfølging.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnene, inkludert en vellykket formasjonstest i 30/5-4 A. Gjennomsnittlig produksjonsrate fra formasjonstesten i Tarbertformasjonen var på om lag 60000 Sm3 gass og 45 Sm3 kondensat per strømningsdøgn gjennom en 10/64 tommers dyseåpning.

Dette er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 1100. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2020.

Brønn 30/5-4 S ble boret til et vertikalt dyp på 5003 meter under havflaten og ble avsluttet i midtre jura Nessformasjonen. Brønn 30/5-4 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 4726 og 4946 meter under havflaten og ble avsluttet i midtre jura Tarbertformasjonen.

Havdypet er 95 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.
Brønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A ble boret av boreinnretningen Nobel Intrepid som nå skal videre til Skottland.

Kart som viser hvor brønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A er lokalisert

 

Kontakt
Bjørn Rasen

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 04.11.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.