Oljedirektoratet

Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen

Maersk-Integrator

Illustrasjonsbilde. Foto: Maersk Drilling.

04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.

Brønnene ble boret om lag 10 kilometer nordvest for Osebergfeltet i Nordsjøen og 150 kilometer nordvest for Bergen.

Primært letemål for brønn 30/5-4 S var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Tarbertformasjonen (Brentgruppen). Sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Nessformasjonen (Brentgruppen).

Hensikten med avgrensningsbrønn 30/5-4 A var å gjennomføre formasjonstest i Tarbertformasjonen.

Brønn 30/5-4 S traff på en gass/kondensat-kolonne på om lag 100 meter i Tarbertformasjonen som er totalt 200 meter tykk, med sandsteinslag på til sammen 96 meter med dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke truffet på.

Brønn 30/5-4 A traff på en gass/kondensat-kolonne på om lag 90 meter i Tarbertformasjonen. Det ble boret totalt 150 meter av formasjonen, med sandsteinslag på til sammen 90 meter med dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Nessformasjonen er tørr med spor av petroleum

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 6,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverene vil vurdere funnet med hensyn til videre oppfølging.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnene, inkludert en vellykket formasjonstest i 30/5-4 A. Gjennomsnittlig produksjonsrate fra formasjonstesten i Tarbertformasjonen var på om lag 60000 Sm3 gass og 45 Sm3 kondensat per strømningsdøgn gjennom en 10/64 tommers dyseåpning.

Dette er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 1100. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2020.

Brønn 30/5-4 S ble boret til et vertikalt dyp på 5003 meter under havflaten og ble avsluttet i midtre jura Nessformasjonen. Brønn 30/5-4 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 4726 og 4946 meter under havflaten og ble avsluttet i midtre jura Tarbertformasjonen.

Havdypet er 95 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.
Brønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A ble boret av boreinnretningen Nobel Intrepid som nå skal videre til Skottland.

Kart som viser hvor brønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A er lokalisert

 

Kontakt
Bjørn Rasen

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 04.11.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?
Ny måleforskrift
03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).
Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon
28.04.2023 Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon, og mal til tabeller er publisert.