Lite gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/4-3 S

transocean-norge

Brønn 6507/4-3 S ble boret av boreinnretningen Transocean Norge. Foto: Transocean.

16.06.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 1064, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/4-3 S i Norskehavet.

Brønnen er boret om lag 30 kilometer sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet og om lag 240 kilometer vest for Brønnøysund.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av senkritt alder i Langeformasjonen.

Brønn 6507/4-3 S traff på sandsteinslag i Langeformasjonen på til sammen om lag 55 meter med dårlig reservoarkvalitet.

Brønnen traff på en gasskolonne på om lag 1 meter i den grunneste delen av sandsteinslagene, men ingen kontakter kunne påvises.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mindre enn 0,1 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Resultatet fra brønnen vil vurderes av rettighetshaverne for videre prospektivitet i tillatelsen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 1064. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2019.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3914 meter under havflaten, og ble avsluttet i Langeformasjonen av senkritt alder.

Havdypet er 436 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/4-3 S ble boret av boreinnretningen Transocean Norge, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6306/3-2 i utvinningstillatelse 935 i Norskehavet, der ConocoPhillips Skandinavia AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 6507/4-3 S er lokalisert

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.06.2022

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.