Lite gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/4-3 S

transocean-norge

Brønn 6507/4-3 S ble boret av boreinnretningen Transocean Norge. Foto: Transocean.

16.06.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 1064, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/4-3 S i Norskehavet.

Brønnen er boret om lag 30 kilometer sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet og om lag 240 kilometer vest for Brønnøysund.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av senkritt alder i Langeformasjonen.

Brønn 6507/4-3 S traff på sandsteinslag i Langeformasjonen på til sammen om lag 55 meter med dårlig reservoarkvalitet.

Brønnen traff på en gasskolonne på om lag 1 meter i den grunneste delen av sandsteinslagene, men ingen kontakter kunne påvises.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mindre enn 0,1 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Resultatet fra brønnen vil vurderes av rettighetshaverne for videre prospektivitet i tillatelsen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 1064. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2019.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3914 meter under havflaten, og ble avsluttet i Langeformasjonen av senkritt alder.

Havdypet er 436 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/4-3 S ble boret av boreinnretningen Transocean Norge, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6306/3-2 i utvinningstillatelse 935 i Norskehavet, der ConocoPhillips Skandinavia AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 6507/4-3 S er lokalisert

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.06.2022

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.