Olje- og gassfunn nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet 6407/8-8 S

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Brønn 6407/8-8 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling.

09.12.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 938, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/8-8 S.

Brønnene ble boret om lag 14 kilometer nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet og 144 kilometer nord for Kristiansund.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter tilhørende Garnformasjonen (Fangstgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter tilhørende Ile- og Tiljeformasjonen (Fangst- og Båtgruppen).

I primært letemål traff brønn 6407/8-8 S på en 8 meter tykk gasskolonne og en 30 meter tykk oljekolonne i Garnformasjonen som er totalt 131 meter tykk. Reservoarkvaliteten i hydrokarbonkolonnen er god til meget god. Olje/vann-kontakten ble truffet på 2998 meter.

I sekundært letemål traff brønnen på vannfylte sandsteinsreservoarer tilhørende Ile- og Tiljeformasjonen. Reservoartykkelsen er 79 meter i Ileformasjonen og 145,5 meter i Tiljeformasjonen. Reservoarkvaliteten varierer fra dårlig til moderat i begge formasjonene.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,0 og 3,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn på en mulig utbygging ved bruk av nærliggende infrastruktur.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen, inkludert småskala formasjonstesting i Garnformasjonen.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 938. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

Brønn 6407/8-8 S ble boret til et vertikalt dyp på 3496 meter under havflaten og ble avsluttet i Tiljeformasjonen av tidligjura alder.

Havdypet er 271 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/8-8 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai som skal videre til CCB på Ågotnes.

Kart som viser hvor brønn 6407/8-8 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 09.12.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.