Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10

transocean-norge

Brønn 25/7-10 ble boret med boreinnretningen Transocean Norge. Foto: Transocean.

13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.

Brønnen er boret om lag 30 kilometer nordvest for Balderfeltet i den midtre delen av Nordsjøen og 205 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra-Draupneformasjonen).

Brønnen traff på tynne sandsteinslag på til sammen om lag 14 meter i Draupneformasjonen med dårlig reservoarkvalitet. Olje ble innsamlet fra et isolert sandsteinslag med begrenset utstrekning, og derfor kan det ikke beregnes utvinnbare volum fra dette intervallet.

I Heatherformasjonen (midtre jura) ble det truffet på 29 meter sandstein med dårlig reservoarkvalitet.

Brønnen er klassifisert som tørr, med oljeshows. Rettighetshaverne vil vurdere resultatet fra brønnen for videre prospektivitet i utvinningstillatelsen.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 782 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2014.

Brønn 25/7-10 ble boret til et vertikalt dyp på 4470 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Heatherformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 127 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/7-10 ble boret med boreinnretningen Transocean Norge.

Kart som viser hvor brønn 25/7-10 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 13.09.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).