Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10

transocean-norge

Brønn 25/7-10 ble boret med boreinnretningen Transocean Norge. Foto: Transocean.

13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.

Brønnen er boret om lag 30 kilometer nordvest for Balderfeltet i den midtre delen av Nordsjøen og 205 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra-Draupneformasjonen).

Brønnen traff på tynne sandsteinslag på til sammen om lag 14 meter i Draupneformasjonen med dårlig reservoarkvalitet. Olje ble innsamlet fra et isolert sandsteinslag med begrenset utstrekning, og derfor kan det ikke beregnes utvinnbare volum fra dette intervallet.

I Heatherformasjonen (midtre jura) ble det truffet på 29 meter sandstein med dårlig reservoarkvalitet.

Brønnen er klassifisert som tørr, med oljeshows. Rettighetshaverne vil vurdere resultatet fra brønnen for videre prospektivitet i utvinningstillatelsen.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 782 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2014.

Brønn 25/7-10 ble boret til et vertikalt dyp på 4470 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Heatherformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 127 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/7-10 ble boret med boreinnretningen Transocean Norge.

Kart som viser hvor brønn 25/7-10 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 13.09.2022

Siste nyheter

Inviterer til nytt kurs for næringen
08.02.2023 Den norske modellen innebærer samspill mellom myndigheter og olje- og gassnæringen.
Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.