Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønn 34/9-1 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.

Brønnen er boret om lag 35 kilometer nordøst for Kvitebjørnfeltet og 167 kilometer nordvest for Bergen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre kritt reservoarbergarter (Solaformasjonen i Cromer Knollgruppen).

Brønnen traff på Solaformasjonen, men reservoarbergart i form av sandstein var ikke tilstede. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den først letebrønnen i utvinningstillatelse 1049. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2019.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4393 meter under havoverflaten. Brønnen ble avsluttet i Solaformasjonen i nedre kritt.

Havdypet er 382 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/9-1 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/3-11 S i utvinningstillatelse 1104 i nordlige Nordsjøen, der Equinor energy AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 34/9-1 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.06.2022

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.