Avgrensning av gassfunn 16/2-5 P-Graben i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

16.02.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/2-23 S.

Brønnen er boret om lag 7,5 kilometer øst for Edvard Grieg-feltet og 10 kilometer vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i reservoarbergarter antatt å være av jura/trias alder i 2009.
Før brønn 16/2-23 S ble boret var ressursanslag for funnet på mellom 1 og 2,9 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense 16/2-5 funnet og påvise tilleggsvolumer av petroleum i en grabenstruktur av jura/trias alder med bedre reservoaregenskaper i sørlige delen av Utsirahøgda.

Brønnen påtraff spor av hydrokarboner i konglomerat antatt å være av jura/trias alder med dårlig reservoar kvalitet.

Reservoarintervallet i gassfunnet 16/2-5 ble kjernetatt i avgrensningsbrønnen som påtraff grabenfyllte sedimenter på om lag 260 meter mektighet, med konglomeratbergarter av dårlige reservoaregenskaper. Det ble påtruffet spor av av olje i et interval på om lag 80 meter.

Brønnen er klassifisert som tørr med spor av hydrokarboner. Trykkpunkter i vannsonen bekrefter kommunikasjon med funnet i brønn 16/2-5 som ble gjort i 2009.

Resultatet av 16/2-23 S indikerer at ressursene er betydelig redusert enn tidligere anslått. Revisjon av volumene for 16/2-5 funnet vil bli utført når endelige data fra brønnen foreligger.

Det er utført omfattende datainnsamling i brønnen. Hydrokarbongradienter kunne ikke etableres, og ingen væskeprøver ble tatt.

Dette er den 18. letebrønnen i utvinningstillatelse 265.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp 2100 meter under havnivå og avsluttet i konglomerater antatt å være av jura/trias alder.

Havdypet er 110 meter.

Brønnen er permanent plugget og forlatt. Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/10-9 i utvinningstillatelse 827 S der Equinor Energy AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 16/2-23 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.02.2023

Siste nyheter

ODs teknologidag: No er programmet klart
24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 
Tørr brønn nær Visundfeltet i Nordsjøen
24.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 554, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 34/6-6 S.
Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.
Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen
02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.