Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønnen blei bora av boreinnretninga Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.

Brønnen blei bora 10 kilometer nordvest for Framfeltet og om lag 140 kilometer nordvest for Bergen.

Formålet med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergartar i Hordalandgruppen av paleogen alder.

Brønn 35/10-9 trefte ein gasskolonne på 6 meter over ein oljekolonne på om lag 8 meter i Hordalandgruppen i sandsteinslag på til saman 14 meter med moderate reservoareigenskapar.

Gass/oljekontakten blei treft på 1557 meter under havnivå. Olje/vasskontakten blei ikkje treft.

Førebels berekning av storleiken på funnet er mellom 3,8 og 13,3 millionar standard kubikkmeter (Sm3)utvinnbare oljeekvivalentar.

Rettshavarane vil vurdere avgrensing av funnet og tilknyting til eksisterande infrastruktur i området.

Brønnen blei ikkje formasjonstetesta, men det er utført omfattande datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre leitebrønnen i utvinningsløyve 827S. Løyvet blei tildelt i TFO 2015.

Brønn 35/10-9 blei bora til eit vertikalt djup på 1794 meter under havoverflata. Brønnen blei avslutta i Rogalandgruppen av paleocen alder. Havdjupet er 368 meter. Brønnen er permanent plugga og forlaten.

Brønnen blei bora av boreinnretninga Deepsea Stavanger, som no skal bore undersøkingsbrønn 6406/5-2 i utvinningsløyve 255B i Norskehavet, der Equinor er operatør.

Kart som viser hvor brønn 35/10-9 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 14.03.2023

Siste nyheter

ODs teknologidag: No er programmet klart
24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 
Tørr brønn nær Visundfeltet i Nordsjøen
24.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 554, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 34/6-6 S.
Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.
Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen
02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.