Oljedirektoratet

Oljefunn i Nordsjøen – 25/4-15

13.04.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 919, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/4-15.

Brønnen er boret om lag 5 kilometer vest for Viljefeltet i Nordsjøen, og 215 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter i Heimdalformasjonen.

Brønn 25/4-15 påtraff en oljekolonne på 31,5 meter i Heimdalformasjonen, hvorav sandsteinsreservoar på til sammen 29 meter med god reservoarkvalitet. Heimdalformasjonen var totalt 187 meter tykk.

Olje/vann- kontakten ble påtruffet på 2253 meter under havnivå, og kontakten ble bekreftet med trykkpunkter.Det ble også påtruffet en sone på 1,5 meter med residuell olje i en dypere Heimdalsand med god reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 0,5 og 0,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverene vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Småskala formasjonstester ble utført, og det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er første letebrønn i utvinningstillatelse 919. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

25/4-15 ble boret til et vertikalt dyp på 2410 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocen.

Havdypet er 119 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen 25/4-15 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8, som nå skal videre og bore undersøkelsesbrønn 25/2-24 S i utvinningstillatelse 873, der Aker BP ASA er operatør.imageykub.png

 

Oppdatert: 14.04.2023

Siste nyheter

Vitenskapelig artikkel om naturlige olje- og gasslekkasjer på norsk sokkel
07.06.2023 Dataene som presenteres i en ny vitenskapelig artikkel dokumenterer et av de største gassutsivingsområdene i Arktis.
Tørr brønn nær Trollfeltet i Nordsjøen
01.06.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 923, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/2-23 S.
Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?