Oljedirektoratet

Oljefunn nær Gudrunfeltet i Nordsjøen - 15/2-2 S

Deepsea Yantai-Odfjell drilling

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling

20.04.2023 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 817, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/2-2 S.

Brønnen er boret om lag 5 kilometer vest for Gudrunfeltet i Nordsjøen og om lag 230 kilometer vest for Stavanger.

Formålet med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i intra-Draupneformasjonen av øvre jura alder.

Brønn 15/2-2 S påtraff den 500 meter tykke intra-Draupneformasjonen, bestående av flere tynne sandsteinslag på til sammen 23 meter med dårlige reservoaregenskaper. Det ble tatt oljeprøver fra to forskjellige sandlag med forskjellige trykkregimer. I tillegg ble det registrert olje-shows gjennom hele intervallet i øvre jura.

På grunn av begrenset tykkelse i sandsteinlagene og usikkerhet i deres utbredelse er størrelsen på funnet foreløpig estimert til mellom 0,95 – 5,55 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne vil evaluere brønnresultatet for å definere volumpotensialet i forskjellige reservoarsoner og vil vurdere funnet sammen med andre prospekter i utvinningstillatelsen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 817. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015.

Brønn 15/2-2 S ble boret til et vertikalt dyp på 4723 meter under havflaten, og ble avsluttet i Draupneformasjonen i øvre jura. Havdypet er 111 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/2-2 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai som nå skal videre til utvinningstillatelse 1148 i Nordsjøen der Wellesley Petroleum AS er operatør.

Pressemelding_kart_15_2_2 S_A-Eirik.jpg

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.04.2023

Siste nyheter

Vitenskapelig artikkel om naturlige olje- og gasslekkasjer på norsk sokkel
07.06.2023 Dataene som presenteres i en ny vitenskapelig artikkel dokumenterer et av de største gassutsivingsområdene i Arktis.
Tørr brønn nær Trollfeltet i Nordsjøen
01.06.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 923, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/2-23 S.
Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?