Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde.

02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.

Brønnen er boret om lag 6,5 kilometer vest for Edvard Grieg-feltet i midtre del av Nordsjøen og 208 kilometer vest for Sandnes.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter i Draupneformasjonen.

Sekundær letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter av Vestlandsgruppen.

Brønnen påtraff Draupneformasjonen på om lag 520 meter, hvorav reservoarbergarter i flere sandsteinlag på til sammen 298 meter med god reservoarkvalitet.

I sekundær letemål påtraff brønnen Vestlandsgruppen på 174 meter, hvorav 114 meter sandsteinreservoar med moderat til god reservoarkvalitet.

Brønnen er tørr. Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 1141. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2021.

Brønn 16/1-35 S ble boret til et vertikalt dyp på 3150 meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen av trias alder.

Havdypet er 109 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/1-35 S ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/4-15 i utvinningstillatelse 919 i Nordsjøen, der AkerBP ASA er operatør.

Kart som viser hvor brønn 16/1-35 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 02.03.2023

Siste nyheter

ODs teknologidag: No er programmet klart
24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 
Tørr brønn nær Visundfeltet i Nordsjøen
24.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 554, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 34/6-6 S.
Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.
Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen
02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.