Generelle nyheter

 • Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops

  10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.

 • Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart

  04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.

 • Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

  02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.

 • Deler data frå eldre brønnar

  31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.

 • Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

  27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen for utvinning av havbunnsmineraler sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.

 • Skal evaluere nytt filformat for seismikk

  17.10.2022 I tida framover kjem mange aktørar på sokkelen, mellom anna oljeselskap, programvareleverandørar og i seismikkselskap, til å bli kontakta av Troika International.

 • Oppdaterer Diskos

  12.10.2022 I januar lanserer Oljedirektoratet en oppdatert versjon av petroleumsdatabasen Diskos.

 • Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2

  05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.

 • Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige

  30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.

 • Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog

  23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.

 • Høring – forslag til endringer

  19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.

 • TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder

  13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.

 • PUD/PAD-veilederen er oppdatert

  13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av PUD og PAD.

 • Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet

  06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt inn i Den juridiske og tekniske kommisjon til Den internasjonale havbunnsmyndigheten.

 • Får IOR-prisen for systematisk arbeid over lang tid

  30.08.2022 Rettighetshaverne på Statfjord-feltet i Nordsjøen får Oljedirektoratets pris for økt utvinning (IOR-prisen) for å ha tatt i bruk en rekke IOR-tiltak som bidrar til en utvinningsgrad i verdensklasse.

 • Læring under ONS

  29.08.2022 Som tidligere år er Oljedirektoratet på plass i Hall 8 under ONS. Den starter 29. august. Tema på årets stand er The NOR-way og konseptet er et klasserom.

 • Mineralforekomster påvist langs Knipovitsjryggen

  26.08.2022 Et tokt i regi av det tyske forskningssenteret Marum ved Universitetet i Bremen har påvist et område vest for Spitsbergen hvor det er hydrotermal aktivitet, noe som er en forutsetning for at det blir dannet såkalte svarte skorsteiner (black smoker) av metallrike sulfider.

 • Bereder grunnen for havvind

  25.08.2022 Oljedirektoratet fikk tidligere i år oppdraget om å utføre grunnundersøkelser i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, som er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon.

 • Ressursrapport 2022: Norge er en konkurransedyktig og langsiktig leverandør av olje og gass til Europa

  25.08.2022 I dag legger Oljedirektoratet fram Ressursrapport 2022. Rapporten gir status og analyser av de langsiktige mulighetene og utfordringene for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

 • Høring – forslag til ny måleforskrift

  23.08.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.

 • Frigir geokjemiske data

  23.08.2022 Geokjemiske data fra Norskehavet og Barentshavet er nå tilgjengelige på Oljedirektoratets Faktasider.

 • Presenterer ny ressursrapport

  22.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, fungerende direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.

 • Data fra gamle brønner er nå tilgjengelig

  17.08.2022 Data fra analyseprosjektet som Earth Science Analytics AS gjorde på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) i 2021, er nå tilgjengelig for nedlasting.

 • Høy aktivitet på norsk sokkel i første halvår

  20.07.2022 50 år etter at Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet (OD), er det fortsatt mye som skjer på norsk sokkel.

 • Kurs for fiskerikyndige

  06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.

 • Konstituert som oljedirektør

  04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.

 • Klargjør Nova for oppstart

  30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.

 • Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke

  23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).

 • Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor

  21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.

 • Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør

  17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.

 • Er glasset halvtomt eller halvfullt?

  17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.

 • Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022

  14.06.2022 Olje- og energidepartementet har 14. juni 2022 lyst ut TFO 2022, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Podkast: OD og Ptil 50 år

  14.06.2022 I dag har Oljedirektoratet eksistert i 50 år. I 32 av disse årene var Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet én organisasjon. I podkasten tar dagens to direktører en prat om fortid, nåtid og framtid.

 • Oljedirektoratet feirer 50 år i dag!

  14.06.2022 14. juni 1972 besluttet Stortinget å opprette Oljedirektoratet og Statoil (nå Equinor).

 • Historien bygger framtiden

  13.06.2022 Den 14. juni er det 50 år siden Stortinget vedtok opprettelsen av Oljedirektoratet (OD) og Statoil. I en kronikk i Stavanger Aftenblad gjør oljedirektør Ingrid Sølvberg et tilbakeblikk, observerer dagens uro i energiverden og retter blikket framover.

 • Forlenget liv

  10.06.2022 I februar 2022 stanset produksjonen på Veslefrikk-feltet i Nordsjøen. Mer enn 32 år var passert etter oppstarten.

 • Delte erfaringer om teknologi

  09.06.2022 Vi arrangerte nylig Teknologidagen som del av målet vårt om at industrien utvikler og tar i bruk ny teknologi, samarbeider tett og deler erfaringer. Seminaret var populært, med relevante foredrag og spennende diskusjoner.

 • Tre selskap søker om tillatelse til å lagre CO2

  08.06.2022 Da søknadsfristen gikk ut 1. juni, hadde Olje- og energidepartementet (OED) mottatt søknader fra tre selskap som ønsker å få tildelt areal for framtidig lagring av CO2.

 • Havbunnsdata gjort tilgjengelige

  07.06.2022 Torsdag i forrige uke ble de første dataene om havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel gjort tilgjengelig for offentligheten.

 • Skal kartlegge for havvind

  12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.

 • Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler

  12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.

 • Noen ledige plasser på ODs teknologidag

  05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.

 • Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før

  02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.

 • Er du student og trenger en sommerjobb?

  29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.

 • Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger

  27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.

 • Veileder for tolkede data

  25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.

 • Lanserer data fra kartleggingen av mineraler på sokkelen

  22.04.2022 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel. Lanseringen foregår på et heldagsseminar på Oljedirektoratet i Stavanger, fra klokka 08.30 til 16.00.

 • Klarsignal for Hod B

  20.04.2022 Myndighetene har gitt Aker BP samtykke til oppstart av Hod B-innretningen i Nordsjøen.

 • Utlysning: Areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

  08.04.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.

 • Tildeling: Tre selskap får tilbud om areal for lagring av CO2

  05.04.2022 5. april 2022 har tre selskap fått tilbud om letetillatelser til lagring av CO2 i to areal på norsk sokkel. Ett område i Nordsjøen og ett i Barentshavet ble lyst ut i september i fjor, og myndighetene har vurdert søknader fra fem selskap.

 • Ledige stillinger

  18.03.2022 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi skal ansette sikkerhetsrådgiver, ingeniør – fiskal måling, og HR-rådgiver.

 • Ressursregnskapet for 2021: Økning i påviste ressurser og god reservetilvekst

  17.02.2022 I dag ble ressursregnskapet for norsk kontinentalsokkel 2021 lagt fram. Av regnskapet går det fram at det ble påvist mer olje og gass enn året før, og at nesten to tredjedeler av dette var gass.

 • Vil forstå behov hos leverandører

  16.02.2022 Jobber du i leverandørindustrien for olje- og gass? Har du tanker om hvordan data fra norsk sokkel kan brukes smartere – og hvordan øke samhandling? Delta i en undersøkelse og gi oss dine innspill.

 • Video: Lær mer om havbunnsmineraler

  11.02.2022 Se video med geologene Nils Rune Sandstå og Jan Stenløkk, og lær mer om havbunnsmineraler. Du kan enten se en kort eller lang versjon.

 • Jakten på en ny vinner av IOR-prisen er i gang

  31.01.2022 - En stor anerkjennelse og veldig motiverende, svarer forsker Geir Evensen ved forskningsinstituttet Norce umiddelbart om hvordan det var å vinne prisen for økt utvinning (IOR) i 2020.

 • Mer kunnskap tilgjengelig: 200 statusrapporter på faktasidene

  26.01.2022 I løpet av det siste året er mer enn 200 statusrapporter (tilbakeleveringsrapporter) gjort tilgjengelige på ODs Faktasider.

 • TFO 2021: 28 selskaper får tilbud om andeler

  18.01.2022 18. januar 2022 har 28 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 53 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.

 • Rekordhøye inntekter fra norsk sokkel

  13.01.2022 Høy produksjon av olje og gass fra totalt 94 felt, stor etterspørsel og høye råvarepriser gjør at statens eksportinntekter fra petroleum er på et historisk høyt nivå. Mye av dette skyldes rekordhøye gasspriser.

 • Få med deg direktesending av Sokkelåret 2021

  12.01.2022 Torsdag 13. januar 2022 kl. 10.00 gir oljedirektør Ingrid Sølvberg en oppsummering av året som gikk på norsk sokkel.

 • Kurs for fiskerikyndige

  05.01.2022 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.

 • Smartere databruk kan øke verdiskapingen

  21.12.2021 Oljedirektoratet har tatt initiativ overfor industrien for å diskutere hvilke grep som kan tas for å øke verdiskapingen ved bedre bruk av data.

 • Fem selskaper vil lagre CO2

  16.12.2021 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

 • Geobank holder stengt

  14.12.2021 Grunnet økende smitte holder Geobank stengt fra og med 15. desember. I første omgang gjelder dette ut året.

 • 160 millioner kroner til nye nasjonale sentre for petroleum

  13.12.2021 Norges forskningsråd har annonsert at to nye nasjonale petrosentre skal tildeles statlige midler, etter vedtak i Porteføljestyret for Petroleum.

 • Høring – veileder for tolkede data

  10.12.2021 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til veileder for tolkede data til offentlig høring.

 • Kurs for fiskerikyndige

  09.12.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.

 • Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel

  02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.

 • IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat

  01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.

 • Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen

  11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.

 • Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid

  10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.

 • Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow

  03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.

 • Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet

  07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet, som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.

 • 25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring

  30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.

 • Vil du jobbe hos oss?

  23.09.2021 Nå har vi ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler, senior reservoaringeniør, miljørådgiver, dataforvalter og teknolog fiskal måling.

 • Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2021

  15.09.2021 Myndighetene har mottatt søknader fra 31 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.

 • Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

  10.09.2021 Olje- og energidepartementet (OED) har 10. september 2021 lyst ut to områder for lagring av CO2.

 • Podcast: Lønnsom leting

  09.09.2021 Er leting etter olje og gass på norsk sokkel lønnsom? I denne podcasten skal vi svare på dette.

 • Solveig har fått samtykke til oppstart

  02.09.2021 Myndighetene har gitt samtykke til oppstart av Solveig-feltet i Nordsjøen. Operatør Lundin planlegger oppstart i høst.

 • Hva naturen selv driver med ved iskanten

  23.08.2021 Iskanten har vært mye debattert – både hvor og hvordan iskanten skulle defineres og hva den skal bety for videre næringsaktivitet i Barentshavet. Det skriver geologene Rune Mattingsdal og Stig-Morten Knutsen i Oljedirektoratet i et debattinnlegg i Teknisk ukeblad.

 • Yme starter opp igjen

  11.08.2021 Myndighetene har gitt Repsol samtykke til ny oppstart av Yme-feltet i Nordsjøen. Yme skal igjen produsere olje 20 år etter at feltet sist var i drift. Oppstarten planlegges i andre halvår 2021.

 • Klarsignal for Duva

  28.07.2021 Myndighetene gir samtykke til oppstart for Duva-feltet i Nordsjøen hvor operatør Neptune Energy anslår reservene til om lag 11 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (71 millioner fat o.e.)

 • Stor aktivitet på norsk sokkel

  21.07.2021 Aktiviteten på norsk kontinentalsokkel har vært høy det første halvåret – til tross for koronasituasjonen. Det er gjort åtte funn, produksjonen er fortsatt høy og mange nye utbyggingsprosjekter er i støpeskjeen.

 • Geobank åpnes igjen

  09.07.2021 Geobank er igjen tilgjengelig for visning av kjerneprøver og for uttak av prøver for studier.

 • Samtykke til oppstart av Troll fase 3

  02.07.2021 Rettighetshaverne i Troll nord i Nordsjøen får samtykke til å starte opp innretninger og modifikasjoner knyttet til Troll fase 3-prosjektet.

 • Ny teknologi gir innsikt fra gamle brønner

  01.07.2021 Det er fortsatt viktig å lete etter olje og gass på norsk sokkel – og gamle brønner kan bidra til at vi finner mer.

 • Tilbakeleveringsrapporter levert etter 1. januar 2021 er nå tilgjengelige

  01.07.2021 Ved årsskiftet trådte en endring i petroleumsforskriften § 85 i kraft som innebærer endringer i taushetspliktens lengde for statusrapporter (også kalt tilbakeleveringsrapporter).

 • Tilgjengelige statusrapporter

  01.07.2021 Oljedirektoratet har lagt til rette for at industrien kan laste ned statusrapporter levert inn etter 1. januar 2021.

 • Ole Einar Hass skal lede Harstad-kontoret

  25.06.2021 Ole Einar Hass (48) er ansatt som leder for Oljedirektoratets kontor i Harstad. Han tiltrer 1. oktober.

 • Sju selskap får tilbud om andeler

  23.06.2021 Sju selskap får tilbud om andeler i totalt fire utvinningstillatelser i 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

 • Bidrar med fakta til Oljemuseet

  21.06.2021 En av Oljedirektoratets oppgaver er å formidle fakta om petroleumsressursene og -aktiviteten på norsk sokkel. Derfor har vi laget en ny video til Norsk oljemuseum om rollen vår og tanker rundt energiomstillingen.

 • Havbunnsteknologi: Et moderne industrieventyr

  18.06.2021 – Utviklingen av havbunnsteknologien på 1980-tallet var begynnelsen på et moderne norsk industrieventyr som har formet oss som petroleumsnasjon.

 • Flere brønndata blir tilgjengelig

  11.06.2021 Oljedirektoratet frigir prognose- og resultatdata fra undersøkelsesbrønner i tidsperioden 1990 til 2000. I fortsettelsen skal slike data gjøres regelmessig tilgjengelig via Faktasidene på npd.no.

 • Enestående Ekofisk

  09.06.2021 I disse dager for 50 år siden startet Ekofisk-feltet opp og gjorde Norge til en oljeproduserende nasjon. Og for en reise det har vært.

 • Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021

  09.06.2021 Olje- og energidepartementet har 9. juni 2021 lyst ut TFO 2021, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Podcast: Effekten av skattepakken

  11.05.2021 Flere spør om skattepakken gagner fortsatt verdiskapning på norsk sokkel, noe som igjen kan smøre velferdsordningene i dette landet?

 • Myndigheter og forskningsmiljøer delte kunnskap om utsiving fra havbunnen

  11.05.2021 Årsaker, risiko og effekter knyttet til utsiving fra havbunnen var noen av temaene som ble belyst på et fagmøte med deltakere fra Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet, Oljedirektoratet og flere fag- og forskningsmiljøer.

 • Petroleumsbransjen representerer arbeidsplasser for framtiden

  07.05.2021 De lave søkertallene til petroleumsrettede studier har vakt oppmerksomhet og debatt. Det skriver oljedirektør Ingrid Sølvberg i en kronikk i Stavanger Aftenblad.

 • Ytterligere utslippskutt fra Troll-feltet

  23.04.2021 Når Troll vest i Nordsjøen får elektrisk kraft gjennom kabler fra land i 2026 (Troll B, delvis og C helt) så gir det et kutt på 466 000 tonn CO₂ årlig, skriver operatør Equinor i en ny Plan for utbygging og drift (PUD) som ble levert fredag.

 • Diskos-kontraktene er signert

  26.03.2021 Kontraktene for Diskos 2.0, som er inngått med Landmark og Kadme, er signert, og implementeringen er i gang.

 • Viktig FN-posisjon for OD-geologen Harald Brekke

  25.03.2021 Seniorgeolog i Oljedirektoratet, Harald Brekke, er valgt til styreleder i Den juridiske og tekniske kommisjon underlagt Den internasjonale havbunnsmyndigheten (International Seabed Authority - ISA).

 • CO2-lagring på Teams

  23.03.2021 Vi har lang erfaring med CO2-håndtering (CCS). Siden 2010 har vi ledet et forum som tar for seg lagring av CO2, med Eva Halland i Oljedirektoratet (OD) i spissen.

 • Ny rettleiar for statusrapportar

  15.03.2021 Ny forskrift for statusrapportar trådde i kraft 1. januar 2021, og no er revidert rettleiar for statusrapportane klar.

 • 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel – her er søkjarane

  25.02.2021 Sju selskap har søkt om utvinningsløyve i 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Søknadsfristen gjekk ut 23. februar.

 • Oljedirektoratet lanserer nytt system for innmelding av geofysiske undersøkelser

  18.02.2021 Systemet forenkler innmeldingen av geofysiske undersøkelser. Det skal også bidra til bedre sameksistens med fiskeriinteresser og effektivisere saksbehandlingen for de etatene som er involvert i prosessen.

 • Mykje olje og gass igjen på norsk sokkel

  17.02.2021 I den oppdaterte ressursrekneskapen anslår Oljedirektoratet at det er 8 milliardar standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) igjen på norsk kontinentalsokkel.

 • Vil du bli IKT-lærling?

  29.01.2021 Vi ønsker deg som er selvstendig, ansvarsfull, lærevillig, kan ta eget initiativ og har gode samarbeidsevner.

 • TFO 2020: 30 selskaper får tilbud om andeler

  19.01.2021 30 selskaper har fått tilbud om andeler i totalt 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020.

 • Vi søker stedlig leder for Harstad-kontoret

  15.01.2021 Oljedirektoratet (OD) søker stedlig leder for Harstad-kontoret/leder innenfor ressursforvaltningen. Arbeidssted er Harstad.

 • Sokkelåret 2020 – høy aktivitet og store investeringer

  14.01.2021 Aktiviteten på norsk sokkel var høy i fjor, trass pandemien. Året har vært preget av høy produksjon og store investeringer i utbygginger og prosjekter på feltene.

 • Endringer i ressursforskriften og ny veileder

  11.01.2021 Forskrift av 13. desember 2017 nr. 2004 om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) er endret med virkning fra 1. januar 2021.

 • Følg oppsummering av året 2020 på norsk sokkel direkte

  07.01.2021 Torsdag 14. januar 2021 kl. 10-11 presenterer oljedirektør Ingrid Sølvberg Sokkelåret 2020.

 • Sokkelåret 2020 nærmer seg – sett av datoen!

  21.12.2020 Torsdag 14. januar 2021 kl. 10-11 presenterer oljedirektør Ingrid Sølvberg Sokkelåret 2020.

 • Klarsignal for Gjøa-utvidelse

  18.12.2020 Myndighetene gir samtykke til oppstart for en havbunnsinstallasjon med to nye brønner på Gjøa-feltet i Nordsjøen.

 • Tildeling av Diskos 2.0-kontrakter

  16.12.2020 Landmark og Kadme er innstilt til å få kontraktene for Diskos 2.0.

 • Dette er de ti nye lederne

  02.12.2020 Nå er ti av de elleve lederne på nivå to i ODs nye organisasjon på plass. Tidligere i år ble seks nye direktører ansatt. Endringen i ledergruppen kommer i forbindelse med en ny lov for ansatte i staten.

 • FORCE feirer 25-årsjubileum

  26.11.2020 I år feirer samarbeidsforumet FORCE 25 år. De fleste selskapene i olje- og gassnæringen i Norge er med i forumet. Oljedirektoratet som myndighet har en aktiv rolle og leder sekretariatet.

 • Utlysning av 25. konsesjonsrunde

  19.11.2020 Olje- og energidepartementet har 19. november 2020 lyst ut 25. konsesjonsrunde, som omfatter 136 blokker i Norskehavet og Barentshavet.

 • Klarsignal for oppstart av Snorre expansion

  14.11.2020 Videreutbyggingen av Snorre-feltet i Nordsjøen består av seks havbunnsrammer som skal tilknyttes Snorre A. Nå har myndighetene gitt Equinor og partnerne samtykke til oppstart.

 • Ressursrapport: Nettversjon og tallgrunnlag klar

  11.11.2020 Nylig presenterte vi ny ressursrapport for leting. Rapporten viser blant annet at letevirksomheten på norsk sokkel er lønnsom i alle havområder og at mindre funn står for en stor del av verdiskapingen.

 • Lønnsom leting på norsk sokkel

  27.10.2020 Letevirksomheten på norsk sokkel er lønnsom i alle havområder og mindre funn står for en stor del av verdiskapingen. Det er fortsatt store gjenværende ressurser i alle havområder. Dette er blant hovedkonklusjonene i Oljedirektoratets nye ressursrapport for leting som ble lagt fram tirsdag 27. oktober.

 • Undersjøisk CO2-lagring: Historien om Johansen-formasjonen

  21.10.2020 I år ble en ny milepæl nådd for CO2-lagring i Nordsjøen. Den første letebrønnen ble boret i utnyttelsestillatelsen og en utbyggingsplan ble levert til myndighetene.

 • Klart for oppstart av Dvalin

  21.10.2020 Myndighetene har gitt samtykke til oppstart av Dvalin-feltet i Norskehavet. Operatør Wintershall Dea anslår at det kan utvinnes 18 milliarder standard kubikkmeter gass fra Dvalin.

 • OD legger fram ny ressursrapport for leting

  20.10.2020 Følg framleggelsen av rapporten på npd.no tirsdag 27. oktober kl. 10.00.

 • Statsbudsjettet: Fortsatt jevnt over god prosjektgjennomføring

  16.10.2020 De fleste prosjektene leveres på kost. Det viser Oljedirektoratets rapport "Prosjektgjennomføring på norsk sokkel", som ble lagt fram tidligere i år.

 • Veileder for søknad om produksjonstillatelse er nå oppdatert

  12.10.2020 Den reviderte veilederen for søknad om produksjonstillatelse er nå klar til bruk. Oppdateringen er del av arbeidet med å forenkle og effektivisere prosesser i Oljedirektoratet (OD).

 • Mineraltoktet vel i hamn

  09.10.2020 Oljedirektoratet (OD) har igjen jakta mineral på havbotnen – denne gongen med hjelp av ny teknologi, iallfall i denne samanhengen.

 • Viktige målinger danner grunnlag for enorme summer til statskassen

  05.10.2020 En av Oljedirektoratets oppgaver er å føre tilsyn med målinger av olje og gass som produseres fra norsk sokkel. Verdiene det dreier seg om er statens eierandeler på sokkelen (SDØE), oljeselskapenes inntekter og CO2-avgiften.

 • OD ansetter ti ledere

  02.10.2020 Oljedirektoratet (OD) fortsetter arbeidet med å avvikle rotasjonsordningen for ledere. I den forbindelse skal det ansettes ti ledere som skal rapportere til den nye hovedledelsen, som ble rekruttert før sommeren.

 • Ærfugl fase 1 klar for produksjon

  02.10.2020 Utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Ærfugl i Norskehavet er planlagt i to faser. Myndighetene har gitt samtykke til oppstart til operatøren Aker BP for produksjonen fra fase 1.

 • Samtykke til oppstart av Tor II

  30.09.2020 Rettighetshaverne i Tor Unit i den sørlige Nordsjøen får samtykke til oppstart av Tor II-innretningene.

 • Se presentasjon av vinneren og de to andre finalistene av IOR-prisen på nett-tv

  28.09.2020 Forsker Geir Evensen ble tildelt Oljedirektoratets pris for økt utvinning 2020, IOR-prisen, i forbindelse med ONS Digital. Nylig presenterte vinneren og de to andre finalistene, oljeselskapet Lundin og rettighetshaverne på Granefeltet, arbeidet sitt knyttet til økt utvinning. Se opptaket av presentasjonen her. 

 • Mottok PUD for Breidablikk

  28.09.2020 Myndighetene har mottatt Plan for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Breidablikk i Nordsjøen. Equinor og partnerne planlegger oppstart i 2024. 

 • Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2020

  25.09.2020 Myndighetene har mottatt søknader fra 33 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020. Søknadsfristen gikk ut 22. september.

 • Høring – forslag til endringer i ressursforskriften

  16.09.2020 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til endringer i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) med merknader til offentlig høring.

 • Revidert veileder for søknad om produksjonstillatelse

  14.09.2020 Revidert veileder for søknad om produksjonstillatelse vil bli publisert i begynnelsen av oktober.

 • Veiledning og vedlegg for årlig statusrapport for felt i produksjon nå klar

  02.09.2020 Den reviderte veiledningen for årlig statusrapport for felt i produksjon og tilhørende vedlegg er nå tilgjengelig.

 • Forsker Geir Evensen vinner pris for økt utvinning

  01.09.2020 For 16. gang delte Oljedirektoratet ut en pris for økt utvinning. Denne gang gikk IOR-prisen til forsker Geir Evensen ved forskningsinstituttet NORCE.

 • Snart får du vite hvem som vinner IOR-prisen 2020

  26.08.2020 Hvem vinner prisen for økt utvinning 2020? Tirsdag 1. september klokken 12:20 overrekker oljedirektør Ingrid Sølvberg Oljedirektoratets IOR-pris.

 • Profilintervju med oljedirektøren

  26.08.2020 Oljedirektør Ingrid Sølvberg er intervjuet i "Profilen" i siste utgave av magasinet Teknisk Ukeblad.

 • Halvårsrapport: Aktiviteten i petroleumsnæringen øker igjen etter turbulens i årets første måneder

  17.07.2020 I første halvår har virksomheten på norsk sokkel vært preget av koronasituasjonen med restriksjoner på aktivitet, etterspørselsvikt og fall i oljeprisen.

 • Tre til finalen i IOR-prisen 2020

  10.07.2020 Tre finalister er nominert til Oljedirektoratets IOR-pris for 2020. Disse er rettighetshaverne på Grane-feltet i Nordsjøen, forskeren Geir Evensen og oljeselskapet Lundin.

 • Geir Evensen

  10.07.2020 Geir Evensen har i mange år gjort en uvurderlig innsats i utviklingen av ensemblebaserte modelleringsmetoder. Metodene har bidratt til stor verdiskaping på norsk sokkel.

 • Lundin

  10.07.2020 Olje- og gasselskapet Lundin Energy Norway utmerker seg ved å ha standardisert bruken av formasjons- og langtidstesting av reservoarer før de tar viktige avgjørelser om å bygge ut funn.

 • Rettighetshaverne på Granefeltet

  10.07.2020 Granefeltet i den midtre delen av Nordsjøen har siden oppstarten i 2003 vært blant de mestproduserende feltene på norsk sokkel.

 • Forenkling av mal for årlig statusrapport for felt i produksjon

  02.07.2020 Det er blitt gjort forenklinger i mal for årlig statusrapport (ÅSR) for felt i produksjon fra 2019 til 2020. Frist for å sende ÅSR 2020 til Oljedirektoratet er 15. oktober.

 • 25. konsesjonsrunde - forslag om å lyse ut ni områder

  01.07.2020 Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde. Forslaget ble sendt på offentlig høring 24. juni 2020.

 • Snart er nesten halvparten av norsk petroleumsproduksjon drevet av kraft fra land

  26.06.2020 Selskapene vurderer flere elektrifiseringsprosjekter som kan redusere utslippene betydelig.

 • Dette er ODs nye hovedledelse

  24.06.2020 De seks direktørene som sammen med oljedirektør Ingrid Sølvberg skal utgjøre Oljedirektoratets hovedledelse er nå ansatt.

 • Planlegger reutvikling av Hod-feltet

  24.06.2020 Operatør Aker BP har på vegne av rettighetshaverne levert Plan for utbygging og drift (PUD) for en reutvikling av Hod-feltet i Valhallområdet i Nordsjøen.

 • Nordsjøen: Nye tider, nye metoder og nye muligheter

  23.06.2020 Det er mer enn 50 år siden det første kommersielle funnet av olje ble gjort i Nordsjøen. Gigantfeltet Johan Sverdrup – som begynte å produsere i 2019 – skal etter planen holde på i 50 nye år.

 • Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020

  19.06.2020 Olje- og energidepartementet har 19. juni 2020 lyst ut TFO 2020, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Kan maskiner finne hydrokarboner som er oversett?

  03.06.2020 Siden 2018 har Oljedirektoratet bidratt i et maskinlæringsprosjekt med Oil and Gas Authority (OGA) i Storbritannia.

 • Ny podkast: Kritiske ressurser i krisetider

  28.05.2020 I denne podkasten snakker vi med Kalmar Ildstad, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet om kritiske ressurser i krisetider. Hva er egentlig status på norsk sokkel?

 • Historisk: Northern Lights har levert plan for utbygging og drift (PUD) for første prosjekt for CO2-lagring

  15.05.2020 Alliansen Northern Lights med operatør Equinor og partnere Shell og Total har levert plan for en viktig del av det norske fullskala-prosjektet for transport og lagring av CO2 på norsk sokkel.

 • Sølvberg gjest i ONS Energy Talks

  14.05.2020 Oljedirektør Ingrid Sølvberg er gjest i ONS Energy Talks i dag, torsdag 14. mai kl. 14.

 • Nyansatt - i koronaens tid

  06.05.2020 Nylig begynte Øyvind Idland i ny jobb som systemutvikler i Oljedirektoratet (OD). På sin første dag var han på kontoret i Stavanger. Der var han nesten den eneste.

 • Podcast med oljedirektøren: – Vi må fortsatt tenke langsiktig

  04.05.2020 Like etter at den nye oljedirektøren, Ingrid Sølvberg, tiltrådte i januar, ble verden snudd på hodet. Oljenæringen blør i skyggen av Covid-19.

 • Kutter i oljeproduksjonen

  30.04.2020 Norske myndigheters beslutning om å kutte i oljeproduksjonen fra juni gjøres for å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet enn det markedsmekanismen alene kan sørge for.

 • Direktørjakt i Oljedirektoratet

  30.04.2020 I januar i år tiltrådte Ingrid Sølvberg stillingen som oljedirektør. Det har vært travle dager. Arbeidet med organisasjonsjusteringen startet umiddelbart, med formål å videreutvikle Oljedirektoratet (OD) til et fremtidsrettet, effektivt og fleksibelt direktorat. Nå lyser vi ut direktørstillingene til den nye hovedledelsen.

 • Vi ser etter en IT-systemutvikler

  30.04.2020 Vil du være med å videreutvikle Oljedirektoratets digitale løsninger? Liker du å identifisere og løse brukernes behov, og kontinuerlig forbedre IT-løsninger? Da kan det være deg vi er på jakt etter!

 • Mineraler fra havets dyp

  27.04.2020 Vi har vært der ingen mennesker har vært før oss. 3000 meter nede i havdypet, på en undersjøisk fjellkjede, hvor varmt anriket vann fra jordens indre siver ut. Roboter har plukket stein for stein, på jakt etter verdifulle mineraler – som kan brukes i industrien.

 • Over 6,5 kilometer geologi av høy kvalitet er publisert på Faktasidene

  24.04.2020 Nylig har Oljedirektoratet lagt ut høyoppløselige kjernebilder av 94 såkalte grunne boringer i Norskehavet og Barentshavet.

 • Klarsignal for Ærfugl-brønn

  22.04.2020 Operatør Aker BP starter produksjonen fra andre utbyggingstrinn (fase to) på Ærfugl-feltet i Norskehavet. Det skjer fra eksisterende brønnramme på det nærliggende Skarv-feltet.

 • Ti ekstra år for Troll B

  20.04.2020 Myndighetene har gitt operatør Equinor og de andre rettighetshaverne samtykke til 10 års levetidsforlengelse for Troll B-innretningen i Nordsjøen.

 • Om olje og klima på video fra Oljedirektoratet til ungdomsskole i Oslo

  16.04.2020 Det begynte med en telefon til Oljedirektoratet i Stavanger fra lærer Hedda Greni på Skullerud ungdomsskole i Oslo. Og endte med at en geolog og en sivilingeniør fra Oljedirektoratet var med i to skoletimer på videokonferanse for å snakke med elevene i 9a og 9b om olje og klima.

 • Ny utgave av Norsk sokkel

  08.04.2020 Den nye utgaven av magasinet Norsk sokkel er nå klar i digital versjon med masse godt lesestoff. Artiklene i magasinet ble skrevet før koronakrisen.

 • Redusert letevirksomhet, produksjonen opprettholdes foreløpig

  08.04.2020 Letevirksomheten på sokkelen reduseres, og produksjonen opprettholdes foreløpig til tross for korona-utbruddet og fallet i oljepris. Samtidig har selskapene varslet og satt i gang flere tiltak som vil kunne medføre langsiktige konsekvenser for produksjonen og totalt ressursuttak.

 • Oljedirektoratet ivaretar sine oppgaver fra hjemmekontor

  16.03.2020 Medarbeiderne i Oljedirektoratet har hjemmekontor, men dette påvirker ikke den daglige driften av direktoratet. Alle typer søknader blir behandlet som vanlig.

 • Begrensninger på besøk i forbindelse med spredningen av koronavirus

  11.03.2020 Oljedirektoratet har innført begrensninger når det gjelder tilstedeværelse i direktoratets lokaler for personer som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus.

 • Cook- og Johansenformasjonene egner seg godt til CO2-lagring – 31/5-7

  05.03.2020 Equinor Energy AS, operatør for utnyttelsestillatelse 001, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 31/5-7.

 • Tildeling av andeler i TFO 2019

  03.03.2020 Kongen i Statsråd tildelte 14. februar 2020 69 nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO-områdene).

 • Ledige stillinger som IT-systemutvikler og IT-arkitekt

  26.02.2020 Vil du være med og videreutvikle Oljedirektoratets digitale løsninger? Liker du å identifisere og løse brukernes behov, og kontinuerlig forbedre IT-løsninger?  Da kan det være deg vi er på jakt etter!

 • Grønt lys for Skogul

  24.02.2020 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Skogul-feltet i Nordsjøen.

 • Ressursrekneskapen for 2019 er no klart

  20.02.2020 Oljedirektoratets estimat for totale påviste og ikkje påviste petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel er om lag 15,7 milliardar standard kubikkmeter oljeekvivalentar.

 • Det meste av beløpet Oljedirektoratet ble svindlet for er tilbake

  11.02.2020 I november i fjor ble Oljedirektoratet (OD) utsatt for et betalingsbedrageri på 17,6 millioner kroner. Det aller meste av pengene, rundt 17 millioner kroner, er nå tilbakeført til direktoratet.

 • Utbyggingsprosjektene gjennomføres bedre

  07.02.2020 En gjennomgang av 66 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel i perioden mellom 2007 og 2018 viser at de fleste av prosjektene ender opp med utbyggingskostnader i samsvar med estimatene angitt i Plan for utbygging og drift (PUD).

 • Hvem fortjener pris for økt utvinning 2020?

  03.02.2020 Tradisjonen tro deler vi ut en pris for økt utvinning (IOR) på ONS 2020. Vet du om noen som fortjener prisen? Kom med forslag innen 1. mars 2020.

 • Utbygginger på sokkelen – hva har vi lært?

  31.01.2020 I hvor stor eller liten grad rammes utbyggingsprosjekter på norsk sokkel av forsinkelser og kostnadsoverskridelser? Oljedirektoratet har sett på utviklingen i fra 2007 til 2018 og presenterer funnene den 7. februar.

 • Vil du bli lærling hos oss?

  17.01.2020 Vi søker en kontorlærling fra august 2020 til august 2022. Kan det være deg – eller kanskje din datter eller sønn?

 • Dialog er nøkkelen til god sameksistens på havet

  17.01.2020 Samordning er et nøkkelord for god sameksistens mellom næringer på havet. Verdien av dialog og god kommunikasjon mellom næringene var tema da Oljedirektoratet nylig var vert for det aller første felles myndighetsmøtet for seismikkindustrien.

 • TFO 2019: 28 selskap får tilbud om andeler

  14.01.2020 28 selskap har fått tilbud om andeler i totalt 69 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019.

 • Grunnlag for økt gasstransport fra Barentshavet sør

  13.01.2020 Gassco la i dag fram en ny rapport om transport av gass fra Barentshavet sør. Rapporten viser at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke transportkapasiteten for gass. Dermed kan verdiskapingen i Barentshavet øke ytterligere.

 • Sokkelåret 2019 – et godt år på det jevne

  09.01.2020 I fjor var aktiviteten på sokkelen høy. Det ligger store ressurser i felt og funn, og det er mer å finne i alle havområder. Rekordmange felt er i produksjon.

 • Se nett-tv og les mer om Sokkelåret 2019

  03.01.2020 Torsdag 9. januar oppsummerte Ingrid Sølvberg, den nye oljedirektøren, Sokkelåret 2019. Hun presenterte også investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.

 • Øker utvinningen fra Balder-feltet

  17.12.2019 Vår Energi leverte tirsdag en endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Balder-feltet og den tilhørende Ringhorne-forekomsten i Nordsjøen. Utbyggingen skal bidra til å øke utvinningen fra Balder.

 • Sokkelåret 2019 nærmer seg – påmelding åpen

  13.12.2019 Hver januar legger Oljedirektoratet fram Sokkelåret. Dette er en oppsummering av året som gikk; resultater av leting, produksjon og investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.

 • Oljedirektoratet utsatt for faktura- og betalingsbedrageri

  13.12.2019 I november ble OD utsatt for et betalingsbedrageri på 17,6 millioner kroner. Betalingen gjelder et kartleggingsoppdrag av havbunnsmineraler.

 • Håper på tørr brønn ved Troll

  28.11.2019 For første gang bores det en letebrønn der formålet ikke er å finne olje eller gass.

 • Siste sjanse for påmelding til populært kurs

  08.11.2019 Vi minner om "Kurs for næringen" som avholdes 14. november i lokalene våre i Stavanger. Kurset gir en innføring i Oljedirektoratets rolle og oppgaver, og hva det betyr for din arbeidshverdag i olje- og gassnæringen.

 • Mer teknologi for å skape verdi

  31.10.2019 Oljedirektoratet ønsker å bidra til at næringen utvikler og bruker enda mer teknologi for å skape verdier på norsk sokkel. En arbeidsgruppe har lagt frem ni forslag til tiltak for å få dette til.

 • Påminnelse: Meld deg på populært kurs

  29.10.2019 Vi minner om "Kurs for næringen" som avholdes 14. november i lokalene våre i Stavanger. Kurset gir en innføring i Oljedirektoratets rolle og oppgaver, og hva det betyr for din arbeidshverdag i olje- og gassnæringen.

 • Ingrid Sølvberg blir ny oljedirektør ved årsskiftet

  14.10.2019 Ingrid Sølvberg tar over som direktør i Oljedirektoratet etter Bente Nyland.

 • Sammen om 50 år på norsk sokkel

  14.10.2019 Det er nå 50 år siden det første kommersielle funnet av olje på norsk sokkel. I den anledning arrangerer samarbeidsforumet Force et to dagers seminar med fokus på historiefortelling og hva vi har lært som kan videreføres til yngre generasjoner.

 • God gang i Norskehavet

  09.10.2019 I Norskehavet er det mye som skjer! I dette havområdet, som er dobbelt så stort som Nordsjøen, er 19 felt i produksjon, flere funn bygges ut og det er boret rundt 350 letebrønner i løpet av de siste 40 årene.

 • Nominer kandidat til pris for økt utvinning

  07.10.2019 Hvem er best på økt utvinning? Kom med forslag til hvem du mener bør vinne IOR-prisen 2020. Fristen er 1. mars 2020.

 • Oljeproduksjonen i gang

  05.10.2019 Ni år etter feltet ble påvist, så startet produksjonen på nordsjøgiganten Johan Sverdrup lørdag. Døgnet rundt i de neste 40 årene skal olje fra dette feltet sikre store inntekter til Norge.

 • Klarsignal for ny innretning på Valhall

  02.10.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til å starte opp innretningen Valhall flanke vest i Nordsjøen. Oppstart skjer i høst.

 • Fortsatt høy aktivitet på norsk sokkel

  27.09.2019 Selv etter mer enn 50 år er det store muligheter for å skape verdier på norsk sokkel.

 • Påminnelse: Presentasjon av ressursrapporten

  25.09.2019 Er du påmeldt? Eller vil du følge med live? På fredag 27. september kl. 10 presenterer vi ressursrapporten for felt og funn.

 • Påmelding åpen for populært kurs

  12.09.2019 Nå kan du melde deg på “Kurs for næringen” som avholdes 14. november i lokalene våre i Stavanger. Påmeldingsfristen er 8. november.

 • Tordis- og Vigdis-innretningene får produsere lenger

  12.09.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor samtykke til bruk av innretningene på feltene Tordis og Vigdis ut over vedtatt levetid.

 • Presentasjon av ny ressursrapport

  11.09.2019 Fredag 27. september presenterer Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift, den nye ressursrapporten for felt og funn.

 • Vellykket leting etter havbunnsmineraler

  09.09.2019 Oljedirektoratet (OD) har nettopp avsluttet et vellykket datainnsamlingstokt på Mohnsryggen nordvest i Norskehavet med fartøyet Seabed Constructor.

 • Veiledningen til årlig statusrapport for felt i produksjon er oppdatert

  06.09.2019 Veiledningen til årlig statusrapport (ÅSR) er oppdatert, til ÅSR2019. Veiledningen er uendret fra fjorårets (ÅSR2018), med unntak av kapittel 3.2, «Reserves and resources – status».

 • Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2019

  04.09.2019 Myndighetene har mottatt søknader fra 33 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019. De fleste selskapene som er aktive på norsk sokkel har levert søknader i årets TFO-runde.

 • Grønt lys for gigantfeltet

  02.09.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Feltet forventes å produsere olje i de neste 40 årene.

 • Vil du jobbe med digitale løsninger?

  30.08.2019 Liker du å finne og løse brukernes behov? Å jobbe i et fagmiljø med å forbedre IT-løsninger?

 • På ny jakt etter mineraler

  16.08.2019 Den neste måneden bytter kollega Jan Stenløkk kontoret i Stavanger med fartøyet "M/V Seabed Constructor" i Norskehavet.

 • Samtykke til oppstart for Utgard-feltet

  14.08.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Utgard-feltet i Nordsjøen. Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av høsten 2019.

 • Høy aktivitet første halvår

  13.07.2019 Produksjonen på norsk sokkel holder seg fortsatt på et høyt nivå. Mange prosjekt er under utbygging eller i planleggingsfasen.

 • Søker ny oljedirektør

  02.07.2019 Etter tolv år som oljedirektør, fullfører Bente Nyland sitt åremål ved utløpet av 2019. Nå søker Olje- og energidepartementet hennes etterfølger.

 • Planlegger re-utbygging av Tor

  01.07.2019 Operatør Conoco Phillips har på vegne av rettighetshaverne levert Plan for utbygging og drift (PUD) for en re-utbygging av Tor-feltet i Ekofisk-området i Nordsjøen.

 • Ledig traineestilling

  24.06.2019 Vi skal ansette en IT-systemutvikler.

 • Lær mer om forvaltningen, sett av dato nå

  18.06.2019 Til høsten holder vi Oljedirektoratet for fjerde år på rad kurs om vår rolle og våre oppgaver, og hva det betyr for din arbeidshverdag i olje- og gassnæringen.

 • Analyse viser innholdsrike havbunnsmineraler

  07.06.2019 Oljedirektoratets kjemiske analyser av sulfider og manganskorper fra norsk sokkel viser høyt innhold av kobber, sink og kobolt.

 • Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019

  29.05.2019 Olje- og energidepartementet har 29. mai 2019 lyst ut TFO 2019, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Klart for oppstart av Trestakk

  13.05.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Trestakk-feltet i Norskehavet. Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av andre kvartal 2019.

 • Framtiden er i nord

  08.05.2019 Oljedirektoratets estimater viser at mer enn halvparten av oljen og gassen som ennå ikke er funnet ligger i Barentshavet. Resten er fordelt på Norskehavet og Nordsjøen. Mulighetene er størst i Barentshavet, der store områder ennå ikke er utforsket.

 • Nye rapporter om norske havområder

  03.05.2019 30. april leverte Faglig forum for norske havområder ti fagrapporter til Klima- og miljødepartementet.

 • Timesats for tilsyn oppjustert

  25.04.2019 Et vedtak fra fra Olje- og energidepartementet gjør at satsen for tilsyn med ressursforvaltningen har økt fra 850 kr til 1 150 fra og med 1. september 2018.

 • Kontinentalsokkelens utstrekning utenfor Bouvetøya avklart

  12.04.2019 Bouvetøya er en norsk øy som ligger i den aller sørligste delen av Atlanterhavet.

 • Ny rapport om petroleumsvirksomhet i nordområdene

  02.04.2019 I dag legger Oljedirektoratet fram rapporten Petroleumsvirksomhet i nordområdene. Rapporten setter petroleumsvirksomheten i nord inn i en historisk, internasjonal og teknologisk ramme.

 • Leverte utbyggingsplan for Solveig

  27.03.2019 Myndighetene har mottatt Plan for utbygging og drift (PUD) for oljefunnet Solveig i Nordsjøen.

 • Oda-feltet i produksjon

  19.03.2019 Oda-feltet begynte å produsere olje og gass 16 mars. Feltet, som ligger 13 kilometer øst for Ula i Nordsjøen, opereres av Spirit Energy.

 • Mange ledige stillinger

  14.03.2019 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder. Søknadsfristen er 18. mars 2019.

 • Velkommen til vårt nye nettsted

  14.03.2019 Vi har oppgradert nettstedet vårt. Innholdet er stort sett som før, men vi har forsøkt å forbedre, forenkle og fornye for at du skal få en bedre brukeropplevelse.

 • Leverandørkonferanse for Diskos

  07.03.2019 Oljedirektoratet og Diskos-ledelsen inviterer potensielle Diskos-leverandører til en konferanse på torsdag, 21. mars 2019.

 • Gullfaks C kan brukes til 2036

  04.03.2019 Oljedirektoratet gir grønt lys for at C-plattformen på Gullfaks-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 30. juni 2036. Det er like lenge som utvinningstillatelsen varer.

 • Leverte utbyggingsplan for Duva

  21.02.2019 Rettighetshaverne, med operatør Neptune Energy i spissen, leverte torsdag Plan for utbygging og drift (PUD) for Duva-feltet i Nordsjøen.

 • Forlenger levetiden for Norne FPSO

  04.02.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til videreføring av produksjonen på Norne FPSO med tilhørende innretninger for feltene Norne, Urd og Skuld i Norskehavet.

 • Åsgard A skal produsere lenger

  28.01.2019 Oljedirektoratet har godkjent operatør Equinors søknad om forlenget teknisk levetid for Åsgard A innretningen i Norskehavet til 2027. Det betyr produksjon tolv år lenger enn opprinnelig antatt.

 • Ønsker du fortsatt å motta nyheter fra oss?

  17.01.2019 Vi innhenter nå samtykke fra deg som ønsker å motta nyhetsbrev fra Oljedirektoratet. I den forbindelse må du melde deg på vårt nyhetsbrev om igjen dersom du fortsatt ønsker å abonnere.

 • Rekordtildeling i TFO 2018

  15.01.2019 I dag, 15. januar, har 33 selskap fått tilbud om andeler i totalt 83 utvinningstillatelser på norsk sokkel i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018. Dette er den største tildelingen noensinne.

 • Ny plan skal øke utvinningen fra Gullfaks

  15.01.2019 En ny, endret Plan for utbygging og drift (PUD) beskriver neste fase i produksjonen fra kalkbergarter over Gullfaks-feltet i Nordsjøen. De økte reservene er estimert til 2,8 millioner standard kubikkmeter (nær 18 millioner fat) oljeekvivalenter.

 • Tildeling av utnyttelsestillatelse for lagring av CO2

  14.01.2019 Myndighetene har gitt Equinor tillatelse til å utnytte et areal for lagring av CO2 på norsk sokkel.

 • Nytt nummer av Norsk sokkel

  14.01.2019 I et intervju understreker Kristin Færøvik, styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, viktigheten av at myndighetene «sikrer at vi også i fortsettelsen har stabile rammebetingelser på norsk sokkel.» Og hun oppfordrer selskapene til fortsatt å lete etter olje og gass.

 • Sokkelåret 2018

  10.01.2019 Oljedirektoratets prognoser viser at olje- og gassproduksjonen, etter en liten nedgang i 2019, vil øke fra 2020 og fram mot 2023. Den samlede produksjonen vil da nærme seg rekordåret 2004.

 • Klart for oppstart av Oda

  07.01.2019 Myndighetene har godkjent søknaden om oppstart av Oda-feltet i Nordsjøen. Operatør Spirit Energy forventer oppstart i februar/mars.

 • Presentasjon av Sokkelåret 2018

  17.12.2018 Oljedirektør Bente Nyland legger 10. januar fram resultater av leting og produksjon i 2018 og investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.

 • Justering av avgiftsatser for arealavgift

  13.12.2018 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften § 39 første ledd er justert med virkning fra 1.1.2019.

 • Fra steinlager til Geobank

  06.12.2018 «Geobank» er det nye navnet på steinlageret vårt. Her er det nemlig mer enn bare steinprøver.

 • Velkommen

  22.11.2018 Oljedirektoratet inviterer til seminar om leteteknologi 5. desember kl. 10-12. Seminaret finner sted i ODs auditorium Valhall, og etter seminaret blir det servert lunsj. Seminaret foregår på engelsk.

 • Bli med på laget vårt!

  09.11.2018 For tiden har vi 6 ledige stillinger innenfor en rekke ulike fagfelt. Alle har søknadsfrist 24. november.

 • Støtt tv-aksjonen og få unik lavastein

  19.10.2018 En lavastein fra ca. 2500 meters havdyp er ett av auksjonsobjektene du kan by på i forbindelse med NRK TV-aksjonen søndag 21. oktober.

 • Forlenget liv for Snorre

  10.10.2018 Equinor har fått samtykke til videreføring av bruk av innretningene Snorre A og Snorre B ut 2040.

 • Nye mineralforekomster i dyphavet

  11.09.2018 Oljedirektoratet har nettopp avsluttet et vellykket tre-ukers datainnsamlingstokt på Mohnsryggen vest i Norskehavet.

 • Northern Lights søker om å få injisere og lagre CO2 på norsk sokkel

  10.09.2018 Fredag leverte Equinor sammen med partnerne Shell og Total søknad om utnyttelsestillatelse for et undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av karbondioksid (CO2).

 • 38 selskaper har søkt om areal i TFO 2018

  07.09.2018 Myndighetene har mottatt søknader fra 38 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018. Søknadsfristen gikk ut 4. september.

 • Raskt IOR-prosjekt på Visund

  05.09.2018 Operatør Equinor har startet produksjonen på Visund nord i Nordsjøen. Prosjektet er gjennomført på 21 måneder.

 • Oppdatert veiledning til årlig statusrapport 2018 for felt i produksjon

  03.09.2018 Veiledning til årlig statusrapport (ÅSR) 2018 er nå oppdatert. Det er gjort noen justeringer fra 2017-rapporteringen.

 • Klart for oppstart av Aasta Hansteen

  31.08.2018 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Aasta Hansteen-innretningen i Norskehavet. Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av høsten 2018.

 • Doblet reservene, fikk IOR-prisen

  28.08.2018 Rettighetshaverne for Alvheim-feltet i Nordsjøen får IOR-prisen fordi de har vært villige til å ta risiko.

 • ONS’ ærespris til Bente Nyland

  27.08.2018 Oljedirektør Bente Nyland er tildelt ONS’ ærespris 2018 for sin betydelige innsats for å utvikle norsk olje- og gassindustri.

 • Klarsignal for Oseberg H

  24.08.2018 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at innretningen Oseberg H, en ny ubemannet brønnhodeplattform som hører til utbyggingsprosjektet Oseberg vestflanken 2 i Nordsjøen, kan starte produksjonen i september.

 • IOR-seminar på ONS

  17.08.2018 ODs IOR-pris deles ut på ONS. Prisen, som deles ut annen hvert år på ONS, gis til utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som forventes å skape merverdi på norsk kontinentalsokkel gjennom nyskapende arbeid knyttet til økt utvinning av olje og gass.

 • Oljedirektoratet kartlegger mineralforekomster i dyphavet

  09.08.2018 Etter at Olje- og energidepartementet fikk forvaltningsansvaret for mineralforekomster på kontinentalsokkelen, har Oljedirektoratet fått i oppgave å kartlegge mulige forekomster av disse.

 • Ny utgave av magasinet Norsk sokkel

  18.07.2018 Utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet samt oppgraderingen av Nyhamna gassanlegg skaper et nytt tyngdepunkt for gassleveransene fra Norge til Europa. Og gass spiller en viktig rolle i framtidens energiforsyning.

 • 20 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel

  12.07.2018

 • Mange utbygginger og høy leteaktivitet

  12.07.2018 For tiden pågår det hele 20 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, og 13 letebrønner i første halvår har gitt 6 funn. Produksjonen har vært noe lavere i årets seks første måneder enn i samme periode i fjor.

 • Bygger ut Troll fase tre

  03.07.2018 Operatør Equinor og partnerne har levert Plan for utbygging og drift (PUD) for tredje utbyggingstrinn av Troll-feltet i Nordsjøen.

 • Fortsatt mye å finne på norsk sokkel

  21.06.2018 I dag legger OD fram Ressursrapport Leting 2018. Rapporten viser at produksjonen av olje og gass kommer til å øke framover – men skal den opprettholdes på samme nivå etter midten av 2020-tallet, må det gjøres nye og større funn.

 • 12 utvinningstillatelser tilbys til 11 selskap i 24. konsesjonsrunde

  18.06.2018 I forbindelse med 24. konsesjonsrunde sender Olje- og energidepartementet i dag, 18. juni, ut tilbud om 12 nye utvinningstillatelser til 11 selskap.

 • Har du meldt deg på?

  14.06.2018 Vi presenterer ny ressursrapport for leting torsdag 21. juni klokka 10. Den inneholder blant annet et oppdatert estimat for uoppdagede ressurser på sokkelen.

 • Klart for mer vanninjeksjon

  14.06.2018 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart av den Conoco Phillips-opererte installasjonen Ekofisk 2/4 VC i Nordsjøen.

 • Tre finalister til IOR-prisen

  04.06.2018 Det er nominert tre finalister til årets IOR-pris. Vinneren blir annonsert på ONS i Stavanger 28. august.  

 • Velkommen til presentasjon av Oljedirektoratets nye ressursrapport

  31.05.2018 I rapporten presenteres blant annet et oppdatert estimat for uoppdagede ressurser på norsk sokkel og en analyse av lønnsomhet av leting.

 • Forlenget levetid for Oseberg øst

  25.05.2018 Equinor har fått samtykke til videreføring av bruk av Oseberg øst-innretningen fram til 31. mars 2031.

 • Stor suksess med unik struktur

  16.05.2018 Måten vi er organisert på er unikt i staten og får oppmerksomhet. – Vi har bred kultur for at ansatte påvirker og engasjerer seg. Det viser seg at det virker, og har vært en stor suksess, forteller Carl Erik Leitao, organisasjonsutvikler i OD.

 • Leverte utbyggingsplan for Nova

  16.05.2018 Rettighetshaverne med operatør Wintershall i spissen, leverte onsdag en plan for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Nova (tidligere «Skarfjell») i Nordsjøen. Utbyggingskostnadene er beregnet til 9,9 milliarder kroner.

 • Ledige stillinger

  30.04.2018 Vi skal ansette økonomer og reservoarteknologer/-geologer.

 • Kurs for næringen – Hva gjør OD?

  11.04.2018 Vi arrangerer et endagskurs for oljeselskapene om ODs oppgaver og roller. Kurset går på norsk den 12. juni.

 • Nytt kontor i Harstad

  09.04.2018 Oljedirektoratet har flyttet inn i nye lokaler i Harstad.

 • Endringer i PUD/PAD-veilederen

  04.04.2018 Olje- og energidepartementet har endret veilederen til utarbeidelse av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).

 • Ny rapport om stenging og fjerning av installasjoner

  04.04.2018 De neste årene skal flere innretninger i Nordsjøbassenget stenges ned og fjernes. Økt aktivitet åpner store muligheter for leverandørindustrien.

 • Heldagskurs om ODs oppgaver og roller 12. juni

  22.03.2018 Vi fortsetter med vårt populære kurs. Målgruppen er medarbeidere i oljeselskap, medlemmer i lisenskomiteene for leting, funn og felt, andre fagfolk og myndighetskontakter.

 • Vil du bli kontorlærling hos oss?

  18.01.2018 Har du bestått to år på videregående skole med salg-, service og sikkerhet med gode resultater og lite fravær? Da kan du være aktuell for å bli kontorlærling hos oss i to år fra august.

 • 75 nye utvinningstillatelser i TFO 2017

  16.01.2018 I dag, 16. januar, får 34 selskaper tilbud om til sammen 75 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

 • Hvem fortjener IOR-prisen?

  16.01.2018 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt utvinning – IOR-prisen 2018?

 • 1. Økende olje og gassproduksjon i neste femårsperiode

  11.01.2018 Oljedirektoratets produksjonsprognose fram mot 2022 viser en stigning fra 2020, når Johan Sverdrup har kommet i produksjon.

 • 2. Investerings‐ og kostnadsprognoser

  11.01.2018 Petroleumsnæringen har gjort et omfattende arbeid med å redusere kostnadsnivået. Dette har medført store innsparinger. Kostnadsnivået for feltutbygginger er gått ned. Tilsvarende har det vært en betydelig reduksjon både i drifts‐ og letekostnadene.

 • 3. Utbygging og drift

  11.01.2018

 • 4. Leting

  11.01.2018

 • Sokkelåret 2017

  11.01.2018 Aldri tidligere er det blitt solgt så mye gass fra norsk sokkel som i 2017. Oljeproduksjonen gikk litt ned, likevel øker totalproduksjonen for fjerde år på rad.

 • Se presentasjon av Sokkelåret 2017 på nett-tv

  10.01.2018 Følg direktesending om Sokkelåret 2017, på nett-tv 11. januar fra klokka 10.

 • Vellykket seismikkinnsamling på Gardarbankhøgda

  09.01.2018 I løpet av høsten 2017 har Oljedirektoratet samlet inn om lag 4500 kilometer 2D seismikk på Gardarbankhøgda, som ligger øst og nordøst for Bjørnøya og sør for Hopen.

 • Leverte storstilt Snorre-plan

  21.12.2017 Myndighetene mottok torsdag en endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Snorre expansion project. Utbyggingen er et av de største prosjektene for økt utvinning (IOR) på norsk sokkel.

 • Leverte ny plan for Yme-utbygging

  19.12.2017 Operatør Repsol leverte tirsdag inn endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Yme-feltet i Nordsjøen. Det skal investeres over åtte milliarder kroner i utbyggingen. Planlagt oppstart er i 2020.

 • Leverte utbyggingsplan Fenja

  19.12.2017 Rettighetshaverne med operatør VNG i spissen, leverte tirsdag en plan for utbygging og drift (PUD) av Fenja i Norskehavet. Investeringene er beregnet om lag ti milliarder kroner.

 • Leverte tre utbyggingsplaner

  15.12.2017 Aker BP leverte i dag Plan for utbygging og drift (PUD) for tre prosjekter. De samlede investeringene blir på rundt 15,5 milliarder kroner.

 • Solide søkjarar vil leite i 24. runde

  05.12.2017 11 selskap har søkt om utvinningsløyve i 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Søknadsfristen gjekk ut 30. november.

 • En milepæl for Barentshavet

  05.12.2017 Rettighetshaverne i Johan Castberg-funnet i Barentshavet leverte i dag en Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene.

 • Tidligere vinnere av IOR-prisen

  30.11.2017

 • Klargjøring i Goliat-saken

  16.11.2017 Det har kommet fram flere påstander om Oljedirektoratets rolle i saken om lønnsomhet for Goliat-feltet i Barentshavet. Vi vil gjerne komme med noen presiseringer.

 • Klart for oppstart av Maria-feltet

  16.11.2017 Når Oljedirektoratet nå gir samtykke til oppstart av Maria-feltet i Norskehavet, så er det til en utbygging som kommer i drift nesten ett år før opprinnelig plan, til reduserte kostnader og med litt økte oljereserver.

 • Nye standarder for transport og lagring av CO2

  01.11.2017 I dag lanseres to internasjonale standarder for lagring og transport av karbondioksid (CO2). Standardene er utviklet av eksperter fra 16 land.

 • Ny utgåve av sokkelkartet

  12.10.2017 Nå kan du laste ned eller bestille den siste utgåva av Oljedirektoratet sitt sokkelkart.

 • Kurs for næringen – hva gjør OD?

  04.10.2017 OD arrangerer et endagskurs for oljeselskapene om ODs oppgaver og roller. Kurset går på norsk 14. november og på engelsk 15. november.

 • Bidrar i rapport om sikkerhet i petroleumsvirksomheten

  29.09.2017 I dag leverer en partssammensatt arbeidsgruppe sin rapport om sikkerhet i petroleumsindustrien til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Oljedirektoratet (OD) er blant bidragsyterne.

 • Lanserer standarder for CO2-fangst og lagring (CCS)

  28.09.2017 Nye internasjonale standarder for lagring (CCS) og transport av karbondioksid (CO2) skal presenteres på et seminar hos Oljedirektoratet i Stavanger 1. november.

 • Lagring av seismiske data

  27.09.2017 God forvaltning med sikker og rask tilgang til seismiske data av høy kvalitet er essensielt for effektiv leteaktivitet og reservoarforvaltning.

 • SMIL

  15.09.2017 Oljedirektoratet (OD) har lansert en ny og utvidet versjon av SMIL-portalen.

 • Åpning av Barentshavet sørøst er basert på korrekte tall

  08.09.2017 Det er stor oppmerksomhet rundt tallgrunnlaget for åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

 • Oppdatert veiledning til årlig statusrapport for felt i produksjon

  07.09.2017 Veiledning til årlig statusrapport (ÅSR) er nå oppdatert. Mens det høsten 2016 ble gjort vesentlige endringer, er det for 2017 kun gjort mindre justeringer.

 • Ny letedirektør

  01.09.2017 Torgeir Stordal er ansatt som direktør for leting i Oljedirektoratet. Han tiltrer i dag, 1. september.

 • Oljedirektoratet er med på #hack4no

  31.08.2017 Vi sitter på store mengder åpne data fra norsk sokkel. Har du tanker om hvordan vi kan bruke disse på en ny og spennende måte?

 • Ressursrapport 2017 - felt og funn

  25.08.2017 De store gjenværende ressursene i funn og felt gjør det mulig å skape verdier for fellesskapet i mange tiår framover, viser Oljedirektoratets nye rapport.

 • Byrding er i gang

  28.07.2017 Det Statoil-opererte feltet Byrding nord for Troll-feltet i Nordsjøen begynte å produsere 15. juli.

 • Oppsummering første halvår 2017

  13.07.2017 Det er stor aktivitet på norsk sokkel. I første halvår er det gjort seks funn, seks utbyggingsplaner er godkjent og tre nye felt er satt i produksjon.

 • Revidert veiledning til PUD og PAD

  03.07.2017 Olje- og energidepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet har revidert veiledning til utarbeidelse av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).

 • Gina Krog er i gang

  03.07.2017 Det Statoil-opererte feltet Gina Krog i Nordsjøen begynte å produsere 30. juni.

 • Norsk sokkel nr. 1-2017

  28.06.2017 Det er vel to år til oppstart av Johan Sverdrup. Byggingen av plattformene til den største, norske feltutbyggingen på mange år, er kommet halvveis.

 • Revidert veiledning

  26.06.2017 Oljedirektoratet har utarbeidet en revidert veiledning til petroleumsforskriftens § 30a om samtykke til oppstart og videreføring.

 • 24. konsesjonsrunde

  21.06.2017 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag 21. juni 2017, lyst ut 24. konsesjonsrunde. I denne runden lyses det ut 102 blokker/deler av blokker, fordelt på 9 i Norskehavet og 93 i Barentshavet.

 • OD søker to nye medarbeidere

  15.06.2017 Oljedirektoratet lyser ut to midlertidige stillinger: En prosjektmedarbeider i Dokumentsenteret, og en geolog. Søknadsfristen er 25. juni.

 • Ressursrapport felt og funn 2017 på nett-tv

  14.06.2017 Følg direktesending til ressursrapport for felt og funn 2017 – Verdier for framtiden – på nett-tv 15. juni fra klokka 10 til 11.

 • Ressursrapport felt og funn 2017

  06.06.2017 Oljedirektoratet presenterer ressursrapport for felt og funn 2017 torsdag 15. juni klokken 10.00.

 • Klart for oppstart av Gina Krog

  24.05.2017 Oljedirektoratet har gitt samtykke til produksjonsstart for Gina Krog-feltet i Nordsjøen. Operatør Statoil planlegger oppstart sent juni 2017.

 • Styrker pådriverrollen

  19.05.2017 For å sikre kapasitet til å utøve enda bedre pådriv innen utbygging av nye felt og økt utvinning fra felt i drift, har Oljedirektoratet tildelt rammeavtaler til elleve leverandører innen ulike teknologiområder.

 • Barentshavet nord-rapporten er tilgjengelig

  16.05.2017 Rapporten som inneholder de nye ressursestimatene for de østlige delene av Barentshavet nord er nå tilgjengelig på nett og papir.

 • OED får ansvaret for mineralførekomstar på sokkelen

  11.05.2017 Den 1. april overtok Olje- og energidepartementet forvaltningsansvaret for undersøking og utvinning av mineralførekomstar på kontinentalsokkelen.

 • Program

  02.05.2017 Følg direktesending om ressursestimatet for Barentshavet nord, og bakgrunnen for kartleggingen, på nett-tv 16. mai fra klokka 10 til 13.

 • TFO 2017 - Utlysning

  02.05.2017 Olje- og energidepartementet har den 2. mai 2017 lyst ut TFO 2017, som omfatter forhåndsdefinerte områder med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Dobler ressursanslaget for Barentshavet

  25.04.2017 De uoppdagede olje- og gassressursene i Barentshavet er dobbelt så store som tidligere antatt. Det viser Oljedirektoratets nye beregninger.

 • Venter leterekord i Barentshavet

  25.04.2017 Oljedirektoratet venter ny rekord i antall letebrønner i Barentshavet i år. 15 brønner er planlagt boret, to flere enn i toppåret 2014.

 • Internasjonalt dataforum møtes hos OD

  18.04.2017 Oljedirektoratet er vertskap for en internasjonal konferanse om lagring og bruk av petroleumsdata fra 6. til 8. juni. Interesserte har fortsatt tid til å melde seg på.

 • 6000 brønner på norsk sokkel

  04.04.2017 I slutten av mars ble brønn nummer 6000 registrert som ferdigstilt på Oljedirektoratets Faktasider.

 • God tilbakemelding fra brukerne

  31.03.2017 En brukerundersøkelse besvart av offentlige og private aktører i petroleumssektoren viser at Oljedirektoratet nyter høy tillit og utøver sin rolle på en trygg måte.

 • Øker reservene på Goliat

  30.03.2017 Det skal bores to brønner fra Goliat i Barentshavet for å starte produksjonen fra Snadd-formasjonen. Dette øker oljereservene på Goliat med 1,2 millioner standard kubikkmeter (7,5 millioner fat).

 • Oppstart av Flyndre-feltet

  28.03.2017 Det Maersk-opererte feltet Flyndre i Nordsjøen startet produksjonen 26. mars.

 • Mottok to utbyggingsplaner

  27.03.2017 Rettighetshaverne for Njord-feltet og det nærliggende Bauge-funnet i Norskehavet leverte i dag to PUD-er (Plan for utbygging og drift) til myndighetene.

 • OD søker sommervikarer

  23.03.2017 Oljedirektoratet lyser ut tre sommerjobber: En innenfor letestrategi, en på dokumentsenteret, og en innen petroleumssystemer. Søknadsfristen er 6. april.

 • Forlenger levetiden på Sigyn

  23.03.2017 Oljedirektoratet gir samtykke til videre bruk av undervannsinnretningene på Sigyn-feltet i Nordsjøen fra utgangen av 2017 til utgangen av 2022.

 • Økt gassutvinning fra Ormen Lange

  10.02.2017 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for utvidelsen av gassanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal.

 • Sokkelåret 2016

  12.01.2017 Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel er høy. Omstillingene har vært omfattende, men kostnadsreduksjonene som bransjen har gjennomført legger grunnlaget for lønnsom aktivitet i mange år framover.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2016

  12.01.2017

 • 1 Investerings- og kostnadsprognoser

  12.01.2017 Petroleumsnæringens arbeid med å redusere kostnader samt fall i leverandørpriser har gitt et betydelig lavere kostnadsnivå. Dette reflekteres både i lavere investeringer i nye prosjekt, reduserte kostnader på nye utvinningsbrønner på felt i drift, og i reduserte drifts- og letekostnader.

 • 2 Petroleumsproduksjon

  12.01.2017 Oljeproduksjonen økte for tredje år på rad, og oppstarten av Goliat gjør at Barentshavet for første gang bidrar til oljeproduksjonen. Gassalget fra norsk sokkel opprettholdes på samme rekordhøye nivå som i 2015. Produksjonen ventes å holde seg på et relativt stabilt nivå i de nærmeste årene.

 • 3 Leting

  12.01.2017

 • 4 Feltutbygginger

  12.01.2017

 • Norsk sokkel nr. 2-2016

  19.12.2016 Med økt oljevirksomhet i nordområdene spiller Svalbard en stadig viktigere rolle for å forstå geologien.

 • OD kurser næringen om OD

  15.12.2016 Bortimot 150 medarbeidere fra petroleumsnæringen deltok på Oljedirektoratets (ODs) første kurs om OD tirsdag 13. desember.

 • Behandler utbyggingsplan for Oda-funnet

  30.11.2016 Operatør Centrica leverte i dag Plan for utbygging og drift (PUD) av Oda-funnet i Nordsjøen til myndighetene.

 • Ledige stillinger

  21.11.2016 Flere av våre dyktige medarbeidere slutter, derfor har vi ledige stillinger innen flere fagområder.

 • OD gjennomfører brukerundersøkelse

  16.11.2016 Oljedirektoratet (OD) vil vite hva viktige aktører i vår omverden mener om arbeidet vi gjør, og gjennomfører derfor en brukerundersøkelse hvert tredje år.

 • Kurser næringen

  11.11.2016 Oljedirektoratet setter opp kurs for ansatte i oljeselskaper som ønsker å lære mer om myndighetenes roller og oppgaver i petroleumsforvaltningen.

 • Leverte utbyggingsplan for Trestakk-funnet

  01.11.2016 Rettighetshaverne i Trestakk-funnet i Norskehavet leverte i dag en Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. Forventede investeringer er 5,5 milliarder kroner.

 • Russland og Norge utveksler seismiske data fra Barentshavet

  26.10.2016 Oljedirektoratet og russiske petroleumsmyndigheter (Federal subsoil resources management agency, Rosnedra) har inngått en avtale om å utveksle seismiske data fra områdene rundt delelinja i Barentshavet.

 • Grønt lys for oppstart av Ivar Aasen

  24.10.2016 Oljedirektoratet har gitt samtykke til produksjonsstart på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. Operatør AkerBP planlegger oppstart i desember.

 • Dette må du vite om Oljedirektoratet (OD)

  10.10.2016 OD inviterer oljeselskapene på kurs. Sett av tirsdag 13 desember.

 • Mottok ubyggingsplan for Dvalin

  03.10.2016 Olje og energidepartementet og Oljedirektoratet (OD) har mottatt planen for utbygging og drift (PUD) for Dvalin-funnet i utvinningstillatelse 435 i Norskehavet.

 • Fem milliarder fat olje og gass fra Statfjord-feltet

  30.09.2016 Produksjonen fra Statfjord, som ble funnet i 1974, startet i 1979. Opprinnelig var planen å stenge feltet sent på 1990-tallet. Nå er planen i alle fall å produsere til midt på 2020-tallet.

 • Fortsatt stor interesse for å lete i modne områder – TFO 2016

  21.09.2016 Da søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2016 gikk ut 6. september, hadde myndighetene mottatt søknader fra 33 selskaper.

 • Nominasjon av blokker til 24. konsesjonsrunde

  20.09.2016 Olje- og energidepartementet har i brev av 29. august og 8. september invitert oljeselskapene til å nominere blokker i forbindelse med 24. konsesjonsrunde.

 • Beste stand på ONS 2016

  01.09.2016 Standen til Oljedirektoratet (OD) og Olje- og energidepartementet (OED) er kåret til beste stand på over 50 kvadratmeter på ONS 2016.

 • Ny utgåve av sokkelkartet

  01.09.2016 No kan du laste ned eller bestille den nye utgåva av Oljedirektoratets sokkelkart.

 • Ny veiledning for årlig statusrapport for felt i produksjon

  31.08.2016 Mal for årlig statusrapport er endret fra og med høsten 2016.

 • IOR-prisen til rettighetshaverne i Åsgard

  30.08.2016 Oljedirektoratets pris for økt utvinning 2016 tildeles rettighetshaverne i Åsgard-feltet i Norskehavet.

 • Utbyggingskostnadene nesten halvert

  29.08.2016 Prisen på å bygge ut et felt på norsk sokkel har i gjennomsnitt falt med over 40 prosent siden høsten 2014. Det viser ODs analyse av åtte planlagte utbygginger som nærmer seg oppstart.

 • Nye retningslinjer for makulering

  26.08.2016 Oljedirektoratet mottar stadig henvendelser fra oljeselskaper om hvordan og hvorvidt data kan makuleres eller tilintetgjøres. For å avklare framgangsmåten i slike saker, har OD utarbeidet en veiledning.

 • Samtykker til levetidsforlengelse på Gullfaks B

  25.08.2016 Oljedirektoratet gir grønt lys for at B-plattformen på Gullfaks-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 1. januar 2036. Det er like lenge som utvinningstillatelsen varer.

 • Oppdatering av ODs ressursklassifikasjonssystem

  24.08.2016 ODs ressursklassifikasjonssystem fra 2001 er nå oppdatert. Det nye systemet avviker lite fra det forrige, og alle «boksene» er de samme.

 • Vil inngå rammeavtaler innen teknologi

  23.08.2016 Oljedirektoratet utlyser en anbudskonkurranse for å supplere sin teknologikompetanse og -kapasitet.

 • Samtykker til fjerning av Yme-innretningen

  23.08.2016 OD har gitt samtykke til at rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 316 og 316B kan fjerne produksjonsinnretningen på Yme. Feltet opereres av Repsol.

 • Oljedirektoratet på ONS

  22.08.2016 Oljedirektoratet (OD) er til stede på oljemessen ONS i Stavanger 29. august til 1. september. OD har felles stand med Olje- og energidepartementet (OED).

 • Utbyggingsplan for Byrding-funnet

  19.08.2016 Oljedirektoratet har mottatt Plan for utbygging og drift (PUD) for Byrding-funnet i Nordsjøen. Funnet er tidligere omtalt som «Astero».

 • Behandler utbyggingsplanen for Utgard-funnet

  10.08.2016 Oljedirektoratet mottok 9. august planen for utbygging og drift (PUD) for Utgard-funnet i Nordsjøen.

 • Søkerseminar for DEMO 2000

  08.08.2016 Teknologiprogrammet DEMO 2000 har lyst ut 125 millioner kroner til utvikling av ny teknologi til bruk på norsk sokkel, med søknadsfrist 12. oktober 2016.

 • ROV-tokt på dypt vann i Norskehavet

  14.07.2016 Oljedirektoratet (OD) har utført 4 vellykkede ROV-dykk (fjernstyrt undervannsfarkost) samt innsamlet dybdedata (batymetri) ved Vøringutstikkeren vest i Norskehavet, og har fra årets tokt over 100 kg med prøvemateriale fra havbunn i dyphavet til rådighet. Det dypeste gjennomførte ROV-dykket var på 3570 m.

 • OD selger 3D-seismikk

  12.07.2016 3D-seismikken som legges ut for salg omfatter blokk 31/5 (samt en mindre del av blokk 31/4).

 • Samtykker til oppstart av havbunnsinnretning på Balder-feltet

  11.07.2016 Oljedirektoratet har gitt ExxonMobil, operatør og eneste rettighetshaver i utvinningstillatelse 001, samtykke til å starte opp en havbunnsinnretning for produksjonsbrønn 25/11-E-29 AH på Balder-feltet.

 • Samtykke til forlenget levetid for Tambar-innretningen

  08.07.2016 Oljedirektoratet gir grønt lys for at innretningen på Tambar-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 1. januar 2022. Det tilsvarer utløpet av utvinningstillatelse 065.

 • Ny utgave av magasinet

  24.06.2016 Norsk sokkel kommer med ny utgave og distribusjonen av det trykte magasinet starter fredag.

 • Nytt utbyggingskonsept på Oseberg

  15.06.2016 Når Oseberg Vestflanken 2 settes i produksjon i 2018, representerer det et nytt konsept på norsk sokkel. Ubemannede brønnhodeplattformer kan være aktuelt for kommende utbygginger.

 • Samtykker til oppstart av Rutil

  13.06.2016 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at rettighetshaverne i Gullfaks  (utvinningstillatelse 050) kan starte opp innretningene på forekomsten Rutil i Gullfaks Sør og begynne å produsere.

 • Fortsetter kartleggingen av dyphavet

  08.06.2016 I sommer fortsetter OD innsamlingen av geologiske prøver og dyphavsmineraler i Norskehavet. Hensikten er å øke forståelsen for ressurser og den geologiske utviklingen av Nord-Atlanteren.

 • Status på utslipp fra petroleumssektoren

  30.05.2016 I 2015 ble det sluppet ut 13,5 millioner tonn CO2 fra petroleumsvirksomheten. Det er 400 000 tonn (3 prosent) mer enn året før.

 • Studerer kjerner fra Barentshavet nordøst

  25.05.2016 Høsten 2015 fikk OD boret sju grunne brønner i Barentshavet nordøst. 1000 meter med grunne stratigrafiske borekjerner blir nå gjennomgått med lupe, linjal og saltsyre i steinlageret i Stavanger.

 • 13 selskap får tilbud om ti utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde

  18.05.2016 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag sendt ut tilbud om nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Alle de ti utvinningstillatelsene ligger i Barentshavet.

 • Oljedirektoratet har fortsatt stor tro på norsk sokkel

  14.04.2016 Oljedirektoratets oppdatering av estimatet for uoppdagede ressurser viser at de totale gjenværende ressursene på norsk sokkel kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår framover.

 • Presentasjon av ny ressursrapport

  07.04.2016 Oljedirektoratet legger fram sin nye ressursrapport den 14. april.

 • Ny rapport positiv til ubemannede brønnhodeplattformer

  06.04.2016 Oljedirektoratet er positiv til ubemannede brønnhodeplattformer som et alternativt utbyggingkonsept til havbunnsutbygginger.

 • TFO 2016 - Utlysning

  17.03.2016 Olje- og energidepartementet har 17. mars 2016 lyst ut TFO 2016, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Ny og bedre versjon av Norskpetroleum.no

  16.03.2016 Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlige og oversiktlige fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet.

 • Felt- og funninformasjon er oppdatert

  02.03.2016 All informasjon om felt og funn på norsk sokkel er gjennomgått og oppdatert på Oljedirektoratets Faktasider på npd.no, og på Oljedirektoratets og Olje-og energidepartementets felles nettsted norskpetroleum.no.

 • Svak økning i ressursgrunnlaget på norsk sokkel

  25.02.2016 Oljedirektoratets estimat for totale oppdagede og uoppdagede petroleums­ressurser på norsk ­sokkel har økt med 0,1 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter (Sm3 o.e.) fra forrige årsskifte til om lag 14,2 milliarder Sm3 o.e.

 • Samler styrker i Stavanger

  02.02.2016 Forumet Force vil styrke samarbeidet i forsknings- og utviklingsprosjekter (F&U) på et to-dagers seminar hos Oljedirektoratet. Seminaret Joining forces åpner i dag.

 • Hvem fortjener IOR-prisen?

  01.02.2016 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning – IOR-prisen 2016?

 • Tilbud om andeler i TFO 2015

  19.01.2016 I dag, 19. januar, sendes det ut tilbud til 36 selskaper om 56 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

 • Investerings- og kostnadsprognoser

  14.01.2016 Fra et historisk høyt aktivitetsnivå i 2013 og 2014 har fallet i oljepris gitt betydelige utfordringer for petroleumsnæringen, og prosjekt på felt i drift og nye utbygginger utsettes.

 • Petroleumsproduksjon

  14.01.2016 Oljeproduksjonen økte for andre år på rad, og det er satt ny rekord for gassalg. Produksjonen ventes å holde seg på et stabilt nivå i de nærmeste årene.

 • Leting

  14.01.2016 Fortsatt letes det mye på norsk sokkel, selv om aktiviteten ble noe redusert på slutten av året. Det er gjort 17 funn, 11 i Nordsjøen og 6 i Norskehavet. Funnene er gjennomgående små og feltnære.

 • Sokkelåret 2015

  14.01.2016 Lave oljepriser har gitt betydelige utfordringer for petroleumsnæringen. Store gjenværende ressurser kan gjennom kostnadsreduksjoner og økt effektivitet sikre et fortsatt høyt aktivitetsnivå og framtidig lønnsomhet.

 • Feltutbygginger

  14.01.2016 I 2015 ble fire nye felt satt i produksjon på norsk kontinentalsokkel, alle i Nordsjøen. Myndighetene godkjente fire planer for utbygging og drift (PUD), mot kun én i 2014.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2015

  06.01.2016 Oljedirektør Bente Nyland legger fram investerings- og produksjonsprognoser samt resultater av leting og produksjon i 2015.

 • Oseberg Vestflanken skal bygges ut

  18.12.2015 Statoil og partnerne har i dag, fredag 18. desember, levert plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen.

 • 26 selskaper vil lete i nord

  04.12.2015 Søknadsfristen for utvinningstillatelser for 23. konsesjonsrunde gikk ut 2. desember, og 26 selskaper søkte om å få tildelt leteområder innen utgangen av tidsfristen.

 • Streaming av søkerseminar for DEMO 2000

  03.12.2015 DEMO 2000 lyser ut 100 millioner kroner til nye teknologier til nytte for norsk sokkel, med søknadsfrist 17. februar 2016.

 • Nytt nummer av Norsk sokkel

  01.12.2015 Hovedtemaet  i dette nummeret, som i forrige utgave, er at det er 50 år siden første konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Denne gang belyser vi utviklingen av sikkerhetsarbeidet på sokkelen.

 • Edvard Grieg startet produksjonen

  30.11.2015 Ett nytt felt startet produksjonen i Nordsjøen lørdag 28. november. Edvard Grieg er operatørselskapet Lundins første store utbyggingsprosjekt på norsk sokkel.

 • Plugging av brønner kan hindre verdiskaping

  23.11.2015 Gjenbruk av brønner på norsk sokkel kan være god butikk. Derfor er Oljedirektoratet (OD) skeptisk til forslag om å plugge brønner som tiltak for å holde borerigger i aktivitet.

 • Force – still going strong etter 20 år

  20.11.2015 I 20 år har oljeselskaper og myndigheter møttes på ekskursjoner, lunsjmøter og seminarer for å diskutere hvordan oljeutvinningen kan økes og letingen bli mer effektiv.

 • Grønt lys for oppstart på Edvard Grieg

  16.11.2015 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at produksjonen kan starte på det Lundin Norway-opererte Edvard Grieg-feltet i utvinningstillatelse 338 i Nordsjøen.

 • Driftskostnadene på norsk sokkel

  11.11.2015 Driftskostnadene var 67 milliarder kroner. Dette tilsvarer 20 prosent av de totale kostnadene på sokkelen, som i 2014 var 334 milliarder kroner.

 • Samtykke til oppstart av to rørledninger

  06.11.2015 Oljedirektoratet har gitt samtykker til oppstart av Edvard Grieg oljerør og Utsirahøgda gassrørledning.

 • DEMO 2000

  04.11.2015 Programmet DEMO 2000 i Norges forskningsråd lyser ut 100 millioner kroner til innovasjon, energieffektivisering og sysselsetting i petroleumsnæringen. Søknadsfristen er 17. februar 2016.

 • Ny studie om ubemannede brønnhodeplattformer

  23.10.2015 Oljedirektoratet ønsker at ubemannede brønnhodeplattformer oftere vurderes opp mot havbunnsutbygginger når utbyggingsbeslutninger skal tas.

 • CO2-lagring på tapetet i Stavanger

  21.10.2015 I to dager skal representanter fra myndigheter, forskningsinstitusjoner og industri diskutere og lære mer om prosjekter som innebærer lagring av CO2 i undergrunnen.

 • Reviderte retningslinjer for ODs ansatte om å eie og handle med aksjer og verdipapirer

  21.10.2015 Oljedirektøren har vedtatt reviderte retningslinjer for ODs ansatte om å eie og handle med aksjer og verdipapirer.

 • Mer olje fra Gullfaks

  23.09.2015 En av de store melkekyrne på norsk Sokkel, Gullfaksfeltet, som har vært i produksjon i snart 30 år, står foran ytterligere investeringer for å øke produksjonen og forlenge feltets levetid.

 • Utbyggingsplanen for Maria godkjent

  11.09.2015 Olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for oljefunnet Maria på Haltenbanken i Norskehavet.

 • Stor interesse for TFO 2015

  09.09.2015 Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2015 på norsk sokkel har myndighetene mottatt søknader fra 43 selskaper. Det er omtrent som i fjor.

 • Samtykker til oppstart av Goliat

  04.09.2015 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at rettighetshaverne i oljefeltet Goliat (utvinningstillatelse 229) kan starte opp innretningene på feltet og begynne å produsere.

 • Har delt petroleumsdata gjennom Diskos i 20 år

  03.09.2015 I år er det 20 år siden den felles databasen Diskos ble opprettet. Basen har vært og er viktig for selskapene på sokkelen for tilgang til seismikk, brønn- og produksjonsdata.

 • Polarforskere tilbake etter ett år på isflak i Polhavet

  26.08.2015 22. august kom Yngve Kristoffersen og Audun Tholfsen til Longyearbyen etter å ha gjennomført en bragd ingen har gjort siden Nansen og Johansen  - overvintring alene i det sentrale Polhavet.

 • Samtykker til bruk av utstyr for økt utvinning på Gullfaks

  25.08.2015 Oljedirektoratet har gitt rettighetshaverne i Gullfaks Sør samtykke til oppstart og drift av ny undervanns våtgasskompressor og kontrollkabel på Gullfaks-feltet i utvinningstillatelse 050.

 • Ny utgåve av sokkelkartet

  25.08.2015 No kan du laste ned eller bestille den nye utgåva av Oljedirektoratets sokkelkart.

 • Behandler endret plan for utbygging og drift av Gullfaks

  01.07.2015 Oljedirektoratet (OD) har mottatt endret plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaksfeltet i Nordsjøen.

 • SMIL

  08.06.2015 Fra 9. juni kan utvinningstillatelsene sende søknader til myndighetene om forlengelse av frister i leteperioden (initiell periode) via nettportalen SMIL i stedet for å sende vanlige søknadsbrev.

 • Mer olje enn for ti år siden

  26.05.2015 Det er nå mer olje igjen å produsere fra felt og funn enn det var i 2005, og i tillegg antas det å være mer olje igjen å finne.

 • Nytt nummer av Norsk sokkel

  21.05.2015 Hovedhistorien i dette nummeret av Norsk Sokkel er at det er 50 år siden første konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel.

 • Havforum.no

  19.05.2015 Det nye nettstedet Havforum.no samler arbeidet med helhetlig forvaltning av norske havområder.

 • Plan for ny utbygging - 6406/3-8

  05.05.2015 Oljedirektoratet mottok i dag, 5. mai, plan for utbygging og drift (PUD) for oljefunnet Maria.

 • Vil sikre ressursene på Johan Sverdrup

  27.04.2015 Regjeringen la fredag fram en proposisjon for Stortinget om plan for utbygging og drift (PUD) av første byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

 • TFO 2015 - Utlysning

  21.04.2015 Olje- og energidepartementet har 21. april 2015 lyst ut TFO 2015, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Nettsted erstatter faktaheftet

  20.04.2015 Fram til 2014 publiserte Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet et trykt hefte med faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet.

 • Valemon offiesielt åpnet

  17.04.2015 I går markerte olje- og energiminister Tord Lien den offisielle åpningen av det Statoil-opererte Valemon-feltet i Nordsjøen.

 • 50 år siden første konsesjonsrunde

  09.04.2015 I dag er det 50 år siden de første konsesjonsreglene for norsk sokkel ble fastsatt i kongelig resolusjon av 9. april 1965.

 • Ressursregnskap 2014

  02.03.2015 Oljedirektoratets ressursregnskap anslår de totale utvinnbare petroleumsressursene til 14,1 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.).

 • Behandler utbyggingsplanen for Johan Sverdrup

  13.02.2015 I dag, 13. februar, ble plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup overlevert olje- og energiminister Tord Lien.

 • Johan Sverdrup - blant de aller største

  13.02.2015 Johan Sverdrup ble påvist i to omganger, men allerede fra starten var det klart at det egentlig var ett gigantisk oljefunn. Rangert etter størrelse, er det nummer fem på den norske rankinglisten.

 • Vil du bli lærling i OD?

  12.02.2015 Vi søker to lærlinger fra august 2015-august 2017, en ikt-lærling og en kontorlærling.

 • Lanserer interaktive kart over mulige CO2-lagre

  12.02.2015 Oljedirektoratet har laget to interaktive versjoner av atlaset over mulige CO2-lagringsplasser i havområdene utenfor norskekysten.

 • Femti år siden startskuddet

  02.02.2015 I år er det 50 år siden oljevirksomheten i Norge startet opp. Grensene på sokkelen ble lagt, og den første – og største - konsesjonsrunden lyst ut.

 • 23. konsesjonsrunde - utlysning

  20.01.2015 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag 20. januar 2015, utlyst 23. konsesjonsrunde. I denne runden lyses det ut 57 blokker/deler av blokker, fordelt på 3 i Norskehavet og 54 i Barentshavet.

 • Tilbud om andeler i TFO 2014

  20.01.2015 I dag, 20. januar, sendes det ut tilbud til 43 selskaper om 54 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

 • Investerings- og kostnadsprognoser

  15.01.2015 Det høye kostnadsnivået i petroleumsvirksomheten har etter hvert blitt en stor utfordring. Fallet i olje- og gasspriser de siste månedene har forsterket lønnsomhetsutfordringene i næringen.

 • Petroleumsproduksjon

  15.01.2015 Det ble produsert 216,7 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2014. Dette er 47,4 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004, og 1,4 prosent mer enn i 2013.

 • Leting

  15.01.2015 Leteaktiviteten er fortsatt høy på norsk sokkel. I fjor ble 56 letebrønner påbegynt og 59 avsluttet. Dette er tre færre påbegynte letebrønner enn i 2013, men det tredje høyeste tallet noensinne. Av disse var 41 undersøkelsesbrønner og 15 avgrensningsbrønner.

 • Feltutbygginger

  15.01.2015 I 2014 mottok myndighetene én plan for utbygging og drift (PUD), for et lite gassfunn nær Statoil-opererte Gullfaks Rimfaksdalen i Nordsjøen. Funnet 34/10-53 S skal bygges ut med en havbunnsramme knyttet opp mot Gullfaks A.

 • Sokkelåret 2014

  15.01.2015 Høye kostnader og fallende oljepriser kan etter ODs mening drive fram nødvendige omstillinger som vil styrke næringen på lang sikt.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2014

  14.01.2015

 • Tekniske problemer på nettstedet

  13.01.2015 Vi er i ferd med å oppgradere publiseringssystemet for npd.no. Som følge av dette har vi noen tekniske problemer med nettstedet.

 • Brøggerprisen 2015

  12.01.2015 Fridtjof Riis (f. 1954) er tildelt Brøggerprisen for 2015. Riis får prisen for å ha bidratt på høyt faglig nivå til norsk geologi og geovitenskap generelt.

 • Nybrottsarbeid om geologien i Barentshavet

  12.01.2015 Oljedirektoratet har gjort undersøkelser som kaster nytt lys over geologien på Svalbard og det nordlige Barentshavet.

 • Nye ledere i OD

  17.11.2014 I dag, 17. november, trer Oljedirektoratets nye ledergruppe i funksjon. Justeringen av organisasjonen innebærer at OD får flere ledere og går fra to til tre ledernivåer.

 • Nytt kurs for fiskerikyndige

  17.10.2014 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige på seismikkfartøy 18. – 20. november. Kurset arrangeres i Bergen.

 • Forslag til statsbudsjett 2015

  14.10.2014 I forslaget til statsbudsjett for 2015 forslår regjeringen å bevilge totalt 413,5 millioner kroner til driftsutgifter, utstyrsanskaffelser og vedlikehold i Oljedirektoratet.

 • Ny leder ved Harstad-kontoret

  13.10.2014 Stig-Morten Knutsen (49) har tiltrådt som leder for ODs Harstad-kontor.

 • Enklere å søke om å få ta geologiske prøver

  22.09.2014 Nå er det mulig å søke om tillatelse til å ta prøver av kjerner, borekaks eller væsker fra lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel via et elektronisk skjema.

 • Rekordstor interesse for TFO 2014

  11.09.2014 Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2014 på norsk kontinentalsokkel har myndighetene mottatt søknader fra 47 selskaper.

 • Oppdaterte og nye beskrivelser av letemodeller

  27.08.2014 Nye og oppdaterte beskrivelser av letemodeller for norsk sokkel, inkludert kartomriss og shape-filer, finnes nå på www.npd.no.

 • Nytt sokkelkart

  27.08.2014 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av Oljedirektoratets nye sokkelkart.

 • Martin Landrø får IOR-prisen i 2014

  26.08.2014 Martin Landrø er tildelt Oljedirektoratets IOR-pris for sitt arbeid med å utvikle 4D-seismikk for kartlegging, produksjonsstyring og overvåking av reservoarer.

 • Kjerneverdier

  25.08.2014 På årets ONS viser myndighetsstanden et utvalg av kjerneprøver fra Oljedirektoratets kjernelager. Dette lageret inneholder prøver fra rundt 1600 lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel.

 • ODs ledelse på OD-standen

  22.08.2014 De som ønsker å møte Oljedirektoratets ledelse under ONS, kan møte flere av dem på vår stand i Hall F, stand nr. 630.

 • Oljedirektoratet på ONS

  21.08.2014 Oljedirektoratet (OD) er til stede på oljemessen ONS i Stavanger 25.-28. august. OD har felles stand med Olje- og energidepartementet (OED).

 • Årets seismikkinnsamling fullført

  21.08.2014 Oljedirektoratet har hatt en vellykket seismikksesong, som ble avsluttet den 19. august.

 • Høy leteaktivitet i første halvår

  30.06.2014 Fortsatt letes det mye på norsk sokkel. Det er gjort 13 nye funn i år, det største av disse er gjort i Norskehavet.

 • Boringen i Norskehavet avsluttet

  13.06.2014 Oljedirektoratets grunne boringer vest i Norskehavet ble avsluttet den 9. juni. Tre hull ble boret på Mørerandhøgda, 293 kilometer nordvest av Kristiansund.

 • Presentasjoner fra konferanse om prosjektgjennomføring på norsk sokkel

  03.06.2014 8. april arrangerte OD konferanse om tiltak for bedre prosjektgjennomføringer på sokkelen. Presentasjonene fra konferansen er nå tilgjengelige på nett.

 • Installering av system for permanent reservoarmonitorering på Snorre- og Granefeltene

  30.05.2014 I sommer og høst fortsetter arbeidet med å installere seismisk lyttekabel på Snorre. På Grane skal et eget system med seismisk lyttekabel installert. Arbeidet forventes ferdig vinteren 2015. 

 • Nytt samleatlas over mulige CO2-lagre

  20.05.2014 Oljedirektoratet avslutter kartleggingen av potensielle CO2-lagre på norsk sokkel med å gi ut en samlet, revidert utgave av de tidligere utgitte atlasene.

 • Olje-app på alle mobile enheter

  12.05.2014 Trenger du raskt tilgang til fakta om norske oljefelt, produksjon, selskaper eller brønner, da er appen Oil Facts svaret. Den nye native appen fra OD/OED er nå tilgjengelig for alle mobilenheter.

 • Nytt faktahefte

  05.05.2014 Faktaheftet, Fakta 2014, er nå tilgjengelig i trykket versjon og på nett.

 • Utforsker ukjent område i Norskehavet

  02.05.2014 Oljedirektoratet skal i sommer kartlegge undergrunnen på Mørerandhøgda og Gjallarryggen Sør i Norskehavet, vest på norsk kontinentalsokkel. Målet er å skaffe kunnskap om et uutforsket område.

 • CO2-lagring på tapetet i Stavanger

  29.04.2014 I forrige uke var 100 deltakere fra 15 land på workshop i Stavanger for å diskutere spørsmål rundt sikker håndtering og lagring av CO2.

 • Konferanse

  07.04.2014 8. april arrangerer OD konferanse om tiltak for forbedring av prosjektgjennomføringer på norsk sokkel for vel hundre ledere i oljebransjen.

 • TFO 2014 - Utlysning

  03.04.2014 Olje- og energidepartementet har 3. april 2014 lyst ut TFO 2014, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Store gjenværende verdier på norsk sokkel

  03.04.2014 Oljedirektoratet mener det er mulig å oppnå en tilvekst av oljereserver på 1200 millioner standard kubikkmeter (Sm3) i løpet av de neste ti årene.

 • Se presentasjon av ressursrapporten på nett-tv

  01.04.2014 Rapporten tar for seg ressurser i felt og funn. Oljeindustrien har vært gjennom en periode med betydelig vekst i aktiviteten både når det gjelder felt i drift og feltutbygginger.

 • Gode tilbakemeldinger fra brukerne

  17.03.2014 Agenda Kaupang har gjennomført en brukerundersøkelse for OD. Hensikten er å få kunnskap om hva sentrale aktører i omverdenen mener om måten OD fungerer og løser sine oppgaver på.

 • App-en scorer høyt

  05.03.2014 App-en Oil facts fikk meget god omtale i den årlige kåringen Farmandprisen.

 • Tidliger vinnere

  03.03.2014    

 • Hvem fortjener ODs IOR-pris?

  03.03.2014 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning for 2014 – IOR-prisen?

 • Ressursregnskap 2013

  03.03.2014 Oljedirektoratets ressursregnskap viser at de totale utvinnbare petroleumsressursene er estimert til 14,2 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.).

 • Vi ansetter folk

  07.02.2014 Oljedirektoratet skal ansette ni nye faglige medarbeidere innen fem områder.

 • Nominasjoner til 23. konsesjonsrunde

  21.01.2014 Olje- og energidepartementet har mottatt forslag fra 40 selskap om hvilke blokker de mener skal inkluderes i den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

 • Vil du bli lærling i OD?

  20.01.2014 Har du lyst til å jobbe med kontorfag? Er du selvstendig, ansvarsfull og flink til å samarbeide? Vi søker kontorlærling fra august 2014 til august 2016. Er det deg?

 • Investerings- og kostnadsprognoser

  15.01.2014 Det høye aktivitetsnivået i petroleumssektoren ventes å fortsette, men veksten opphører. Et høyt aktivitetsnivå de nærmeste årene skyldes dels høy leteaktivitet, dels utbygging av flere funn, hvorav Johan Sverdrup og Johan Castberg er de største, i tillegg til en rekke større og mindre prosjekter som er planlagt på felt i drift.

 • Feltutbygginger

  15.01.2014 I 2013 er det godkjent fire planer for utbygging og drift (PUD): Tre i Nordsjøen og en i Norskehavet.

 • Petroleumsproduksjon

  15.01.2014 Det ble produsert 213,7 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2013. Dette er 49,8 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004, og 4,9 prosent mindre enn i 2012. Nedgangen var som ventet etter det rekordhøye nivået på gassalget i 2012. Oljeproduksjonen fortsatte å synke.

 • Leting

  15.01.2014 Det var høy leteaktivitet på norsk sokkel i 2013, og 20 nye funn ble gjort. Det er sju flere enn i 2012. Sju av funnene ble gjort i Nordsjøen, åtte i Norskehavet og fem i Barentshavet.

 • Sokkelåret 2013 - pressemeldinger

  14.01.2014 Rekordmange felt i er drift på norsk sokkel, og det ble funnet halvparten så mye olje og gass i 2013 som det som ble produsert.

 • ROV-tokt i Norskehavet bød på overraskelser

  10.01.2014 Se videoen og les historien fra toktet i august 2013.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2013

  08.01.2014 Oljedirektoratet inviterer til pressekonferanse om Sokkelåret 2013 onsdag 15. januar kl. 10.00.

 • Mulige CO2-lagre i Barentshavet kartlagt

  18.12.2013 Oljedirektoratet har fullført kartleggingen av mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og publiserer i dag et atlas over den sørlige delen av Barentshavet.

 • Selger seismikk fra de islandske havområdene ved Jan Mayen

  13.12.2013 I 2011 og 2012 samlet Oljedirektoratet inn 2D seismikk ved havområdene utenfor Jan Mayen både på norsk og islandsk kontinentalsokkel.

 • Sedimentologi og sekvensstratigrafi tema på Force-seminar

  05.12.2013 Sedimentologi og sekvensstratigrafi er tema på Force-seminaret "Advances in sedimentology and sequence stratigraphy with applications to the Norwegian shelf" i Stavanger 10. og 11. desember.

 • Oljedirektør Bente Nyland fortsetter i seks år til

  29.11.2013 Oljedirektør Bente Nyland fortsetter som oljedirektør i seks år til med virkning fra 1. januar 2014.  

 • Gir ut ny bulletin

  18.11.2013 NPD Bulletin 10 er et manuskript om stratigrafiske undersøkelser av mellom til øvre lags geologi på hele norsk sokkel, på land i Danmark, på Svalbard og sokkelen øst for Grønland.

 • Installasjon av PRM-system på Snorrefeltet

  15.11.2013 I sommer er det blitt installert seismiske lyttekabel på Snorrefeltet. Når kabelen ligger på eksponert på sjøbunnen, er den svært sårbar for tråleaktivitet og annen ytre påvirkning.

 • Diskos-kontrakter til CGG

  15.11.2013 Oljedirektoratet og oljeselskapene i Diskos-gruppen har tildelt kontrakter for programvare og drift av Diskos-databasene til CGG.

 • Økt EOR-satsing i Force-regi

  04.11.2013 På et Force-seminar 6. og 7. november skal petroleumsingeniører utveksle erfaringer med EOR-prosjekter på felt samt dele ideer og ny kunnskap.

 • Seismikkinnsamlingen i Barentshavet avsluttet

  22.10.2013 17. oktober avsluttet Oljedirektoratet innsamlingen av 2D-seismikk i det nye norske havområdet nordøst i Barentshavet.

 • Forslag til statsbudsjett 2014

  15.10.2013 I forslaget til statsbudsjett for 2014 forslår regjeringen å bevilge totalt 456,2 millioner kroner til driftsutgifter, utstyrsanskaffelser og vedlikehold i Oljedirektoratet.

 • Rapport om årsaker til kostnadsoverskridelser for feltutbygginger

  14.10.2013 Oljedirektoratet (OD) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomgått fem feltutbygginger på norsk sokkel.

 • Sølvberg ny direktør for Norskehavet og Barentshavet

  09.10.2013 Ingrid Sølvberg (43) gikk 1. oktober inn i Oljedirektoratets ledelse som direktør for Norskehavet og Barentshavet.

 • Arealavgift – fastsettelse av nye satser

  01.10.2013 OD har i henhold til petroleumsforskriften paragraf 39 femte ledd fastsatt nye satser for arealavgift gjeldende fra 1. januar 2014.

 • Arrangerer kurs for fiskerikyndige

  23.09.2013 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige i november.

 • Fortsetter kartleggingen av Barentshavet

  18.09.2013 Til nå har Oljedirektoratet samlet inn 8800 kilometer seismikk i det nye norske havområdet i den nordøstlige delen av Barentshavet. Etter planen skal innsamlingen fortsette til midten av oktober.

 • IEA diskuterer økt oljeutvinning i Stavanger

  09.09.2013 9. til 11. september er Oljedirektoratet vertskap for det internasjonale energibyråets (IEA) workshop og symposium om økt oljeutvinning (enhanced oil recovery, EOR) i Stavanger.

 • OD gjennomfører brukerundersøkelse

  22.08.2013 Oljedirektoratet (OD) vil vite mer om hva viktige aktører i vår omverden mener om arbeidet vi gjør, og vil derfor gjennomfør en brukerundersøkelse.

 • Femten selskaper har kjøpt seismikk

  21.08.2013 Per 19. august har 15 oljeselskaper kjøpt Oljedirektoratets seismikkpakke fra den sørøstlige delen av Barentshavet og havområdene utenfor Jan Mayen.

 • Nytt sokkelkart

  05.08.2013 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av Oljedirektoratets nye sokkelkart.

 • Innsamling av 2D-seismikk

  30.07.2013 Kartleggingen av det nye norske havområdet øst i Barentshavet som startet 2012, blir nå videreført. Oljedirektoratet (OD) startet tidlig 29. juli innsamling av 2D-seismikk i Barentshavet nordøst.

 • Stabile NOx-utslipp på norsk sokkel

  10.07.2013 De totale utslippene av nitrogenoksider (NOx) på norsk sokkel har vært ganske stabile siden årtusenskiftet. Prognosene tyder på at de vil holde seg på samme nivå i årene framover.

 • Syv selskap har kjøpt seismikk

  01.07.2013 Per 28. juni har syv oljeselskap kjøpt Oljedirektoratets seismikkpakke fra den sørøstlige delen av Barentshavet og havområdene utenfor Jan Mayen.

 • Halvårsrapport

  28.06.2013 Per 28. juni er 28 letebrønner påbegynt på norsk sokkel.  Av disse er 19 undersøkelsesbrønner og 9 avgrensningsbrønner. Det er gjort åtte funn, seks i Nordsjøen og to i Norskehavet.

 • Behandler plan for utbygging av Oseberg Delta fase 2

  25.06.2013 Oljedirektoratet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Delta fase 2.

 • Se ODs videoklipp fra Jan Mayenryggen

  24.06.2013 Sommeren 2012 ble det samlet inn geologiske prøver fra Jan Mayenryggen. Innsamlingen, som ble gjort med fjernstyrt undervannsfartøy (ROV), ble filmet.

 • Ny veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser

  24.06.2013 Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet har utarbeidet en veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel.

 • Ny versjon av app-en Oil facts

  21.06.2013 En ny versjon av app-en Oil facts for Windows Phone 8 er nå tilgjengelig.

 • Selger seismikk

  21.06.2013 I 2011 og 2012 samlet Oljedirektoratet inn 2D seismikk i Barentshavet sørøst og ved Jan Mayen.

 • Samarbeider videre med russiske Rosnedra

  20.06.2013 Oljedirektoratet skal fortsatt samarbeide med Direktoratet for mineralressurser i Russland (Rosnedra).

 • Monitorering

  18.06.2013 Fra 20. juni til 20. oktober blir det installert seismisk lyttekabel på Snorrefeltet i Nordsjøen. I denne perioden henstilles det om å unngå tråleaktivitet i området.  

 • Tilbod om andelar

  12.06.2013 Olje- og energidepartementet har sendt ut tilbud om nye utvinningsløyve i 22. konsesjonsrunde på norsk sokkel. 29 selskap fikk tilbod om deltaking i 24 nye utvinningsløyve.

 • Gir ut ny ressursrapport

  12.06.2013 Den største endringa i petroleumsnæringa sidan 2011 er at optimismen på norsk sokkel er større enn på lenge. Det går fram av Oljedirektoratets nye ressursrapport.

 • Presentasjon av ODs nye ressursrapport

  04.06.2013 Hjertelig velkommen til presentasjonen av ODs nye ressursrapport onsdag 12. juni.

 • Ny ressursrapport

  23.05.2013 Oljedirektoratet presenterer den nye ressursrapporten for norsk sokkel 12. juni.

 • Geologiske navn endelig på norsk

  02.05.2013 Navnene på jordens geologiske tidsaldre er oversatt til norsk, og gjort tilgjengelig i en offisiell, internasjonalt godkjent utgave.

 • FORCE forener krefter i Stavanger

  30.04.2013 Kommunikasjon og samarbeid mellom petroleumsindustrien og akademiske fagmiljøer i Norge og Danmark er tema på seminaret Joining Forces, som arrangeres i Stavanger i mai.

 • Faktaheftet 2013 er klart

  26.04.2013 Faktaheftet 2013 om norsk petroleumsverksemd er klart. Det blir publisert både på nett og i trykt utgåve.

 • Oljedirektoratet stanser deler av seismisk undersøkelse i Barentshavet

  22.04.2013 Oljedirektoratet (OD) har gitt seismikkselskapet TGS muntlig beskjed om øyeblikkelig å avslutte undersøkelsene innenfor de områdene i Barentshavet Sør som er frarådd på grunn av gyting.

 • Utlysningen for TFO 2013 er nå oppdatert

  22.03.2013 Utlysningen for TFO 2013 er nå oppdatert med veiledning til søknader, søknadsbrev, selskapsinformasjon samt excel-skjema og annen informasjon.

 • Ressursregnskapet for 2012

  01.03.2013 I ressursregnskapet for 2012 estimeres de totale utvinnbare petroleumsressursene til 13,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm 3 ) oljeekvivalenter (o.e.).

 • Nye ressurstall for Barentshavet sørøst og Jan Mayen

  27.02.2013 Oljedirektoratets kartlegging av Barentshavet sørøst og av områdene rundt Jan Mayen bidrar til at anslagene over de uoppdagede ressursene på norsk sokkel øker med rundt 15 prosent.

 • Ressurstall for Barentshavet sørøst og Jan Mayen

  26.02.2013 Oljedirektør Bente Nyland presenterer for først gang anslag for olje- og gassressurser i Barentshavet sørøst og i havområdene ved Jan Mayen. Det skjer i Alta 27. februar klokken 15.00.

 • Tildelinger av andeler TFO 2012

  25.02.2013 Nye utvinningstillatelser i TFO 2012 ble endelig tildelt 8. februar 2013. Oljedirektoratets faktasider og faktakart og shapefiler er oppdatert med de nye utvinningstillatelsene.

 • TFO 2013 - utlysning

  15.02.2013 Olje- og energidepartementet har 15. februar 2013 lyst ut TFO 2013, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • OD-medarbeider disputerer

  13.02.2013 Prøveforelesningen og disputasen finner sted på geologisk institutt i Oslo fredag 15 februar. Med dette blir Van Thi Hai Pham Oljedirektoratets første medarbeider med doktorgrad innenfor CO2-injeksjon.

 • Overtar eierskapet til stratigrafiske borekjerner fra SINTEF

  08.02.2013 Oljedirektoratet overtar en samling på 6,6 kilometer grunne borekjerner av bergarter fra norsk kontinentalsokkel fra SINTEF.

 • Seks om Force

  01.02.2013 150 geologer var med på konferansen "Norway- East Greenland conjugate margins", som ble avviklet 30. og 31. januar. Tilbakemeldingene på arrangementet er gode.

 • Petroleumsregisteret på ODs Faktasider

  01.02.2013 Nå kan du få innsyn og ta utskrifter fra Petroleumsregisteret via Oljedirektoratets Faktasider.

 • Ventelister til Force-konferanse

  28.01.2013 Det er lange ventelister til Force-konferansen "Norway- East Greenland conjugate margins", som arrangeres hos Oljedirektoratet i 30. og 31. januar.

 • Økning av CO2-avgiften for 2013

  16.01.2013 Stortinget har fastsatt CO2-avgiften for 2013 til 96 øre per standard kubikkmeter gass og til 96 øre per liter olje eller kondensat.

 • 14 nye fiskerikyndige

  15.01.2013 Etter Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratets kurs i desember ble 14 personer godkjent som fiskerikyndige på seismikkfartøy.

 • Behandlar plan for utbygging av Dagny - 15/5-1

  14.01.2013 Oljedirektoratet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for olje- og gassfunnet Dagny i Nordsjøen. Statoil er operatør for utbygginga.

 • Rettelse til Sokkelåret 2012

  11.01.2013 I dagens pressemelding om Sokkelåret 2012 har det sneket seg inn en feil i avsnittet som handler om investeringer.

 • Investeringer og kostnader

  11.01.2013 En historisk høy oljepris og flere større funn de siste årene bidrar til fortsatt optimisme i den norske petroleums­virksomheten. Aktivitetsnivået i petroleumssektoren forventes fortsatt å være høyt.

 • Uoppdagede ressurser

  11.01.2013 Det er større uoppdagede olje- og gassressurser på norsk sokkel enn tidligere antatt. Dette er positivt for framtiden til olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel.

 • Feltutbygginger

  11.01.2013 Det er levert inn et betydelig antall planer for utbygginger og drift (PUD) i 2012: Seks i Nordsjøen og to i Norskehavet. Av disse ble fire i Nordsjøen og to i Norskehavet godkjent av myndighetene før årsskiftet.

 • Petroleumsproduksjon

  11.01.2013 Det ble produsert 224 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2012. Dette er 39,5 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004, men to prosent mer enn i 2011. Økningen skyldes rekordhøy gassproduksjon. Oljeproduksjonen fortsatte å synke.

 • Leting

  11.01.2013 I løpet av 2012 ble gjort 13 nye funn på norsk sokkel. Det er ni færre enn i 2011. Fem av funnene ble gjort i Nordsjøen, fem i Norskehavet og tre i Barentshavet.

 • Sokkelåret 2012 - pressemeldinger

  11.01.2013 I 2012 ble det satt salgsrekord for norsk gass, men oljeproduksjonen gikk ned mer enn ventet. Likevel gir nye lønnsomme funn og rekordmange utbygginger de nærmeste årene grunnlag for langsiktig verdiskaping.

 • Behandlar plan for utbyggingsplaner for Aasta Hansteen

  10.01.2013 Oljedirektoratet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for gassfunnet Aasta Hansteen i Norskehavet og plan for anlegg og drift (PAD) gasstransportsystemet Polarled.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2012

  04.01.2013 Oljedirektoratet inviterer til pressekonferanse om Sokkelåret fredag 11. januar kl. 10.00

 • Tolv funn på norsk sokkel i 2012

  18.12.2012 Hittil i år er det gjort 12 funn på sokkelen, seks i Nordsjøen og tre i Barentshavet og Norskehavet.

 • Mange søkarar i 22. konsesjonsrunde

  05.12.2012 Då søknadsfristen for 22. konsesjonsrunde for norsk sokkel gjekk ut 4. desember, hadde 36 selskap levert søknader.

 • Vedlikehold av faktakartet

  21.11.2012 På grunn av vedlikehold vil faktakartet være ustabilt fram til klokken 17 i dag.

 • Omsettelige data ved undersøkelsesaktiviteter

  09.11.2012 Oljedirektoratet har sendt ut et brev til alle rettighetshavere på norsk sokkel om praktisering av regelverket rundt "omsettelige data" ved undersøkelsesaktivitet.

 • Opningsprosess ved Jan Mayen – konsekvensutgreiing på høyring

  18.10.2012 Olje- og energidepartementet har send ut konsekvensutgreiinga for petroleumsaktivitet ved Jan Mayen på høyring.

 • Opningsprosess i Barentshavet – konsekvensutgreiing på høyring

  18.10.2012 Olje- og energidepartementet har send ut konsekvensutgreiinga for petroleumsaktivitet i den søraustlege delen av Barentshavet på høyring.

 • Forslag til statsbudsjett 2013

  08.10.2012 I statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringen å bevilge totalt 446,6 millioner kroner til driftsutgifter, spesielle driftsutgifter og anskaffelser/vedlikehold i Oljedirektoratet.

 • Farouk Al-Kasim hedret på Ledaal

  02.10.2012 I går, 1. oktober, mottok ODs tidligere ressursdirektør Farouk Al-Kasim dekorasjonen Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for norsk oljevirksomhet.

 • Vi trenger flere kloke hoder

  28.09.2012 Er du jurist, ressursanalytiker eller reservoaringeniør? Da kan det hende vi har jobb til deg. Søknadsfristen for stillingene er 13. oktober 2012.

 • Kongen hedrer ODs tidligere ressursdirektør

  25.09.2012 H.M. Kongen har utnevnt Farouk Al-Kasim til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk oljevirksomhet.

 • Quiz-vinneren

  24.09.2012 Hun har lite kjennskap til petroleumsnæringen, men hadde gode hjelpere under quizen på myndighetenes ONS-stand i slutten av august. Det holdt til hovedpremien – en iPhone 4S.

 • Populært sokkelkart

  03.09.2012 I løpet av ONS-uka delte OD ut hele 9600 eksemplarer av Sokkelkartet.

 • CO2 og IOR på tapetet på ONS

  30.08.2012 Eva Halland holder foredrag om lagring av CO2 på seminaret ”Bringing it down to earth” på ONS i dag. Hun presenterer også en OD- studie om bruk av CO2 til økt oljeutvinning og ODs CO2-atlas.

 • Berømmer godt arbeid på Oseberg

  29.08.2012 «Alle beslutningstakere på produserende felt burde ha erfaring fra utvinning.» Det sa oljedirektør Bente Nyland på frokosten som Oljedirektoratet arrangerte på ONS dagen etter overrekkelsen av IOR-prisen til Statoils undergrunnsmiljø på Osebergfeltet.

 • På ROV-tokt på Jan Mayenryggen

  29.08.2012 Ved hjelp av en fjernstyrt undervannsbåt med påmontert sag (!) har forskere hentet inn geologiske prøver fra Jan Mayenryggen i sommer. Metoden er ny – og resultatene gir ny og nyttig kunnskap.

 • Quiz på myndighetenes ONS-stand

  28.08.2012 Besøkende på myndighetenes ONS-stand får anledning til å teste sine kunnskaper i en quiz. Quizen har 12 spørsmål som dreier seg om petroleumspolitikk, ressurser og sikkerhet på sokkelen.

 • IOR-prisen-2012

  28.08.2012 Oljedirektoratets pris for økt utvinning for 2012 tildeles undergrunnsmiljøet på Osebergfeltet. Fagfolkene i Statoil får prisen for sitt arbeid knyttet til gassinjeksjon.

 • Nytt sokkelkart

  27.08.2012 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nye sokkelkart.

 • Vurdering av elektrifisering av Utsirahøgda

  24.08.2012 Kraft fra land kan være et konkurransedyktig alternativ til bruk av lokal gasskraft på Utsirahøgda. Det indikerer en studie gjennomført på oppdrag fra Oljedirektoratet.

 • Oljedirektoratet på ONS

  23.08.2012 28 - 31 august 2012

 • Velkommen!

  23.08.2012 Oljedirektoratet er også i år til stede på oljemessa ONS. Petroleumsmyndighetene samles under Riksløven på en felles stand.

 • Går sammen om å teste ut teknologi

  21.08.2012 En ny samarbeidsavtale skal gjøre det enklere å prøve ut nye metoder for å få ut mer olje fra feltene på norsk sokkel.

 • Seismikkinnsamlingen ved Jan Mayen er avsluttet

  16.08.2012 Natt til 10. august avsluttet fartøyet Nordic Explorer innsamlingen av 2D-seismikk utenfor Jan Mayen. Operasjonen har pågått siden 5. juni.

 • Fortsetter innsamlingen av seismikk i den nordøstlige delen av Barentshavet

  16.08.2012 Fartøyet Artemis Atlantic har, som planlagt, gjenopptatt innsamlingen av 2D seismikk i den nordøstlige delen av Barentshavet.

 • Ekspertgruppa for betre riggkapasitet klar med rapport

  16.08.2012 I desember 2011 oppnemnde Olje- og energidepartementet (OED) ei ekspertgruppe som skal foreslå tiltak for å betre riggkapasiteten på norsk sokkel. No er rapporten klar.

 • IOR og frokost

  16.08.2012 Oljedirektoratet inviterer til IOR-frokost (IOR, økt oljeutvinning) på ONS onsdag 29. august.

 • Avslutter seismikkinnsamling

  06.08.2012 Artemis Atlantic avslutter tirsdag 7. august innsamlingen av seismiske data i Nordland IV og V.

 • Samler inn seismikk i det tredje området i Nordland IV og V

  02.08.2012 Artemis Atlantic har avsluttet innsamlingen av seismikk i de to nordligste delene av Nordland IV og V (område 1 og 2, se kart). Fartøyet har nå startet innsamlingen i område 3.

 • På ekspedisjon med luftputebåt

  26.07.2012 Luftputebåten Sabvabaa har lagt ut på forskningstokt fra Svalbard til Nordpolen. Fram 2012-ekspedisjonen er den første - og nordligste – polarekspedisjonen med et slikt fartøy.

 • Ferdig med seismikkinnsamlingen i det nordligste området

  23.07.2012 Artemis Atlantic har avsluttet innsamlingen av seismikk i den nordligste delen av Nordland IV og V (”område 1”, se kart). Fartøyet har nå startet innsamlingen i ”område 2”.

 • Auka petroleumsproduksjon første halvår 2012

  13.07.2012 Førebels produksjonstal for første halvår 2012 er 8 prosent høgare enn i same periode i 2011.

 • Samler seismikk i Nordland IV og V

  09.07.2012 Den 10. juli kl 06.00 begynner Oljedirektoratet å samle inn seismikk i området Nordland IV og V. Arbeidet er planlagt å vare i en måned.

 • På plass i Sør-Sudan

  05.07.2012 I sommer flytter oljemyndighetene i Sør-Sudan inn i nye lokaler i hovedstaden Juba. Kontoret er finansiert av norske bistandsmidler og delvis utsmykket av lokale skolebarn.

 • Sju nye funn så langt i år

  03.07.2012 Per 30. juni er 19 letebrønner påbegynt på norsk sokkel i år. Av disse er 13 undersøkelsesbrønner og seks avgrensningsbrønner. Det er gjort sju nye funn. Fire av disse i Nordsjøen, to i Norskehavet og ett i Barentshavet.

 • Oljedirektoratet på museum

  25.06.2012 Oljedirektoratet er blitt en del av den faste utstillingen på Norsk Oljemuseeum i Stavanger. Utstillingen ble åpnet på ODs 40-årsdag 14. juni.

 • Samler inn seismikk i Barentshavet

  20.06.2012 Natt til lørdag 16. juni begynte Oljedirektoratet å samle inn todimensjonal (2D) seismikk i den nordøstlige delen av Barentshavet.

 • OD behandlar plan for utbygging av Svalin - 25/11-16

  15.06.2012 Oljedirektoratet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for 25/11-16 Svalin i Nordsjøen.

 • Huldra i ny drakt

  15.06.2012 I møterommet Huldra i OD-bygget på Ullandhaug er det store endringer på gang. En langstrakt, hvit vegg er i ferd med å bli til inspirerende kunst – bokstavelig talt – i regi av Elin Melberg.

 • Kronikk av Bente Nyland

  14.06.2012 I dag fyller Oljedirektoratet 40 år! Vi er en 40 åring som trives med jobben, og som mener at vi gjør en viktig jobb.

 • Oljedirektoratet 40 år

  12.06.2012 14. juni er det 40 år siden Oljedirektoratet ble opprettet gjennom et vedtak i Stortinget.

 • Letemodellene er oppdatert

  12.06.2012 Oljedirektoratets letemodeller er nå oppdatert. Blant annet er det gjort endringer i design, brukervennlighet og innhold.

 • OD behandler plan for utbygging av Bøyla – 24/9-9 S

  05.06.2012 Oljedirektoratet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for olje- og gassfunnet 24/9-9 S Bøyla i Nordsjøen. Produksjonsstart er planlagt til fjerde kvartal 2014.

 • Samler inn seismikk ved Jan Mayen

  05.06.2012 Fra i dag, 5. juni, skal Oljedirektoratet samle inn 2D-seismikk utenfor Jan Mayen.

 • Streikende i Oljedirektoratet tilbake på jobb

  04.06.2012 Industri Energi sine medlemmer i Oljedirektoratet (OD), som var tatt ut i streik i forbindelse med statsoppgjøret, kan gå tilbake i jobb.

 • Rammet av streiken

  25.05.2012 Den pågående arbeidskonflikten mellom LO og staten rammer også Oljedirektoratet. I første rekke gjelder dette postgang og betaling av regninger. Faktasidene på web-en, inkludert oversikt over seismikkinnsamlinger og -kart, blir heller ikke oppdatert.

 • Banebrytende ekspedisjon i Polhavet

  22.05.2012 En luftputebåt legger i sommer ut på et forskningstokt fra Svalbard til Nordpolen. Dette blir den første og nordligste polarekspedisjonen med et slikt fartøy.

 • Faktasidene oppgraderes

  16.05.2012 Faktasidene skal etter planen oppgraderes tirsdag 22. mai. Som følge av dette, kan sidene i perioder være ute av drift mellom klokken 16.00 og 23.00.

 • OD bidrar i arbeidet med forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak

  11.05.2012 Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak legger i dag fram seks utredninger og en sluttrapport om havområdets miljøtilstand og betydningen området har for samfunnet og verdiskapingen.

 • 22. konsesjonsrunde - Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring

  02.05.2012 Olje og energidepartementet sendte 30.03.2012 ut forslag om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde på offentlig høring.

 • 23 nye fiskerikyndige

  02.05.2012 23 personer er blitt godkjente som fiskerikyndige på seismikkfartøy etter at de gjennomførte Oljedirektoratets og Fiskeridirektoratets kurs i midten av mars.

 • Seismikkinnsamlingen i gang

  27.04.2012 Oljedirektoratet begynte å samle inn seismikk i den sørøstlige delen Barentshavet i går, 26. april klokken 17:28.

 • Langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten

  23.04.2012 På oppdrag fra Forskningsrådet er nå resultater fra ti års forskning på langtidseffekter av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten samlet i en populærvitenskapelig rapport.

 • Samler inn seismikk i Barentshavet sørøst

  23.04.2012 Fra 26. april skal Oljedirektoratet samle inn 2D-seismikk i den sørøstlige delen av Barentshavet.

 • Kvoterer jobbsøkere med innvandrerbakgrunn

  16.04.2012 Oljedirektoratet og 12 andre statlige virksomheter er med i en forsøksordning med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn.

 • Nytt faktahefte

  12.04.2012 Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet gir ut Fakta 2012 om norsk petroleumsverksemd.

 • Hvem fortjener IOR-prisen?

  29.03.2012 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning for 2011 – IOR-prisen?

 • Disponering av betonginnretninger

  21.03.2012 Noen av de bunnfaste betonginnretningene på norsk sokkel nærmer seg endt levetid. I årene som kommer må myndighetene ta stilling til hvordan disse skal disponeres.

 • Ny riggtype kan gi viktige bidrag til økt utvinning

  14.03.2012 OD oppfordrer rettighetshavere i Statoil-opererte utvinningstillatelser til å støtte Statoils planer om å ta i bruk en ny riggtype som er spesialtilpasset vedlikehold av havbunnsbrønner.

 • Rekordsalg av gass i januar

  14.03.2012 I januar ble det solgt 11,2 milliarder standard kubikkmeter gass fra norsk sokkel. Tallet er det høyeste gjennom alle tider.

 • Aasoldsen ny direktør for Nordsjøen sør

  01.03.2012 Kjetil Aasoldsen (36) går 1. mars inn i Oljedirektoratets ledelsen som direktør for Nordsjøen sør.

 • IOR-prisen deles ut på ONS

  27.02.2012 Oljedirektoratets pris for økt utvinning for 2011 skal deles ut på åpningsdagen under ONS i august.

 • OD skal samle inn seismikk i den nordøstlige delen av Barentshavet

  21.02.2012 Regjeringen har besluttet at OD skal kartlegge geologien i den nordøstlige delen av Norges nye havområde i Barentshavet.

 • Venteliste til kurs for fiskerikyndige

  21.02.2012 25 personer har meldt seg på kurset for fiskerikyndige som avvikles i Bergen i midten av mars. Kurset er fulltegnet, og flere står på venteliste.

 • Hjelmelandsprisen 2011 til OD-geolog

  30.01.2012 Geolog Fridtjof Riis i Oljedirektoratet er tildelt Hjelmelandsprisen 2011. Han får prisen for å ha vitskapeleg påvist at Ritlandskrateret blei danna av ein meteoritt som trefte fjellområdet.

 • Ni selskap har kjøpt seismikk

  23.01.2012 Per 23. januar har ni oljeselskap kjøpt Oljedirektoratets seismikkpakke frå Lofoten og Vesterålen.

 • OD behandlar plan for utbygging av Hild - 30/7-6

  23.01.2012 Oljedirektoratet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for olje- og gassfunnet 30/7-6 Hild i Nordsjøen. Total er operatør for utbygginga.

 • Inngår kontrakter om seismikkinnsamling

  23.01.2012 Oljedirektoratet har inngått kontrakter med Petroleum Geo-Services (PGS) og Dolphin Geophysical om innsamling av seismikk.

 • Nominasjonar til 22. konsesjonsrunde

  23.01.2012 Olje- og energidepartementet har mottatt forslag frå 37 selskap om kva blokker dei meiner skal inkluderast i den 22. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

 • OD behandlar plan for utbygging av ”Luno” (16/1-8)

  23.01.2012 Oljedirektoratet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for olje- og gassfunnet 16/1-8 ”Luno” i Nordsjøen. Lundin er operatør for utbygginga.

 • Tilbud om andeler i TFO 2011

  17.01.2012 I dag, 17. januar, er det sendt ut tilbud til 42 selskaper om 60 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

 • Rapport om løysingar for gassinfrastruktur i framtida

  17.01.2012 Olje- og energiminister Ola Borten Moe har mottatt ein rapport som presenterer norsk sokkel 2020, ei studie av løysingar for gassinfrastruktur i framtida.

 • Et overraskelsens år

  16.01.2012 Året som gikk var et overraskelsens år for oljebransjen, og kan best karakteriseres som et ”annus hurrabilis”. Det fastslo oljedirektør Bente Nyland på dagens pressekonferanse.

 • Leting

  16.01.2012 I løpet av 2011 ble det gjort 22 nye funn på norsk kontinentalsokkel. Det er seks flere enn i 2010. 16 av funnene ble gjort i Nordsjøen, tre i Norskehavet og tre i Barentshavet.

 • Kostnadsutvikling

  16.01.2012 Norsk petroleumsvirksomhet er inne i en periode med kraftig aktivitetsvekst og høyt investeringsnivå. Dette er positivt, men en slik utvikling byr samtidig på utfordringer knyttet til kapasitet og selskapenes evne til å gjennomføre planlagte prosjekter.

 • Planlagte feltutbygginger

  16.01.2012 Oljeselskapene har meldt inn at de planlegger å sende inn mellom 15 og 20 PUD-er (plan for utbygging og drift) de neste to årene. Alle utbyggingene kommer i Nordsjøen og Norskehavet.

 • Petroleumsproduksjon

  16.01.2012 Det ble produsert i alt 218,7 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2011. Dette er 44,8 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og en reduksjon på fem prosent fra 2010.

 • Seismikk

  16.01.2012 Oljedirektoratet samlet inn 11 500 kilometer todimensjonal (2D) seismikk i det nye norske havområdet i den sørøstlige delen av Barentshavet sommeren 2011. Det ble også samlet 3061 kilometer 2D-seismikk rundt Jan Mayen og 230 kilometer på Mørerandhøgda vest i Norskehavet.

 • Sokkelåret 2011 - pressemeldinger

  13.01.2012 Oljenæringen bidro også i 2011 sterkt til Norges gode økonomi. Fjorårets investerings- og aktivitetsnivå var høyt, og det kommer til holde seg høyt i de neste fem årene.

 • Sokkelåret 2011 - Nytt tidspunkt

  11.01.2012 Oljedirektoratets årlige pressekonferanse om aktiviteten på norsk sokkel er flyttet fram til klokken 10.00 mandag 16. januar.

 • Sokkelåret 2011

  10.01.2012 Mandag 16. januar klokken 10.00 holder Oljedirektoratet sin årlige pressekonferanse om petroleumsaktiviteten på norsk sokkel.

 • Avsluttet letebrønn øst for Ulafeltet

  10.01.2012 På grunn av tekniske problemer har Centrica avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 8/10-4 B.

 • Stor interesse for seismikkdata frå Lofoten og Vesterålen

  09.01.2012 Sju oljeselskap har kjøpt Oljedirektoratets seismikkpakke frå Lofoten og Vesterålen, og fleire har vist interesse for å kjøpe.

 • Oljedirektøren i ekspertgruppe for betre riggkapasitet

  06.01.2012 Oljedirektør Bente Nyland er med i ei ekspertgruppe som skal identifisere faktorar som avgrensar riggkapasiteten på sokkelen. Gruppa skal også foreslå tiltak som kan betre flyten av riggar.

 • Nominasjon 22. konsesjonsrunde

  02.01.2012    

 • Kan lagre store mengder CO2 i Nordsjøen

  13.12.2011 Et atlas som beskriver mulige undergrunnslagre for karbondioksid i den norske delen av Nordsjøen blir i dag overlevert Olje- og energidepartementet.

 • Lanserer atlas for CO2-lagring i norsk del av Nordsjøen

  09.12.2011 Oljedirektoratet har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeidet et atlas for CO2-lagring i den norske delen av Nordsjøen.

 • Seismikk på film

  06.12.2011 Oljedirektoratet har samlet inn seismikk i den sørøstlige delen av Barentshavet og i havområdene utenfor Jan Mayen. Se film om seismikkinnsamlingen.

 • Oljedirektøren holder foredrag på WPC 2011

  05.12.2011 Oljedirektør Bente Nylands foredrag på WPC 2011 tar for seg utforskning av nye områder på norsk kontinentalsokkel.

 • Spennende kunnskap om undergrunnen ved Jan Mayen

  22.11.2011 Oljedirektoratet og Universitetet i Bergen har samlet inn geologisk materiale fra bratte deler av havbunnen på Jan Mayen-ryggen.

 • Arrangerer kurs for fiskerikyndige

  16.11.2011 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige i mars 2012.

 • Nominasjon av blokker til 22. konsesjonsrunde

  02.11.2011 Olje- og energidepartementet (OED) inviterte 2. november oljeselskapene til å nominere blokker og/eller blokkombinasjoner de mener bør inkluderes i 22. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

 • Ny versjon av faktasidene

  27.10.2011 Oljedirektoratet lanserer i dag, 27. oktober, ny versjon av faktasidene. Faktasider versjon 2 har betre funksjonalitet og inneheld meir informasjon enn dei gamle sidene.

 • Samarbeider videre om krittfelt

  17.10.2011 Oljedirektoratet, danske Energistyrelsen og ti oljeselskap skal samarbeide om forskning og utvikling og dele erfaringer for å øke utvinningen fra krittfelt på norsk og dansk sokkel.

 • Nominer område for CO2-lagring

  17.10.2011 Fem områder på norsk sokkel er nominert som egna for leting etter reservoarer til lagring av karbondioksid (CO2). Fleire selskap har meld si interesse til Olje- og energidepartementet.

 • Ny ressursrapport frå Oljedirektoratet

  12.10.2011 I dag, 12. oktober, legg Oljedirektoratet fram rapporten Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2011.

 • Ressursrapporten 2011 kjem ut 12. oktober

  10.10.2011 Oljedirektoratet sin ressursrapport blir lagt fram onsdag 12. oktober kl. 09.30.

 • OD-seismikk utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

  06.10.2011 Oljedirektoratet har i perioden 2007 til 2009 samlet inn seismiske 2D og 3D data utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VII og Troms II).

 • 260 millionar til kunnskapsinnhenting i nord

  06.10.2011 Statsbudsjettet for 2012 legg opp til ei brei satsing på å vidareutvikle olje- og gassverksemda i nord.

 • Menneskelig påvirkning og miljøkonsekvenser i Nordsjøen og Skagerrak

  16.09.2011 Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak har utarbeidet seks utredninger om menneskelig påvirkning og miljøkonsekvenser.

 • Stor interesse for modne område etter spennande funn

  14.09.2011 Ei førebels oppteljing syner at 43 selskap har søkt om areal i Tildelingar i førehandsdefinerte område 2011 (TFO 2011).

 • Seismikkinnsamling i Barentshavet øst avsluttet

  14.09.2011 Oljedirektoratets (ODs) seismikkinnsamling i den nye norske delen av Barentshavet ble avsluttet rundt midnatt 14. september.

 • Framtiden i nord

  31.08.2011 Oljedirektør Bente Nyland presenterte onsdag 31. august fire framtidsbilder for Norskehavet og Barentshavet på Petro-konferansen i Harstad.

 • Optimisme etter storfunn

  18.08.2011 Til sammen kan 16/2-8 ”Aldous” og 16/2-6 ”Avaldsnes være det største oljefunnet som er gjort på norsk sokkel siden 1980-tallet og det største som er gjort til havs i verden i år.

 • Brukerne har vurdert OD

  17.08.2011 OD har høy status som faktaprodusent, og leveransene er av gjennomgående høy kvalitet. Det kommer fram i en brukerundersøkelse utført av Agenda Kaupang AS.

 • Seismikkstart i Barentshavet øst 8. juli

  08.07.2011 Like etter midnatt 8. juli startet Oljedirektoratets seismikkinnsamling i Norges nye havområde i Barentshavet.

 • Fakta 2011

  04.07.2011 Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet gir ut eit nytt faktahefte om norsk petroleumsverksemd - Fakta2011.

 • Nominasjon av område for lagring av CO2

  24.06.2011 Olje- og energidepartementet har invitert industrien til å nominere område i Nordsjøen og Norskehavet som kan vere eigna til leiting etter reservoar for lagring av karbondioksid (CO2).

 • Statsråden legg fram petroleumsmeldinga

  23.06.2011 Olje- og energiminister Ola Borten Moe legg fram petroleumsmeldinga klokka 12:30 24. juni.

 • Utslipp fra olje- og gassindustrien 2010

  16.06.2011 Petroleumsvirksomhetens utslipp til luft av CO2 og NOx er relativt stabile. Utslippene til sjø av produsert vann og olje har heller ikke endret seg mye de siste årene.

 • Ekofisk fyller 40

  10.06.2011 I disse dager er det 40 år siden Ekofiskfeltet i Nordsjøen ble satt i produksjon.

 • Seismikk i østlig del av Barentshavet Sør fra 7. juli

  09.06.2011 Det er nå klart at det vil bli seismikkinnsamling i østlig del av Barentshavet sør fra 7. juli.

 • Sikkerhet i et ressursperspektiv

  08.06.2011 Sikkerhet er en forutsetning for god ressursforvaltning. Det sa oljedirektør Bente Nyland på Sikkerhetsforums årskonferanse i Stavanger 8. juni.

 • Mest fra havbunnsbrønner

  08.06.2011 På norsk kontinentalsokkel produseres det nå mer olje og gass fra brønner på undervannsinstallasjoner enn fra plattformbrønner.

 • Forskere hedret med IOR-pris

  07.06.2011 Professor Tor Austad ved Universitetet i Stavanger og forskningssenteret Corec er hedret med Oljedirektoratets IOR-pris for sitt arbeid med å få ut mer olje fra krittreservoarer.

 • Tor Austad og Corec deler OD sin IOR-pris 2010

  07.06.2011 Professor Tor Austad (UiS) og forskingssenteret Corec ved IRIS er tildelt OD sin IOR-pris for 2010. Austad og Corec vert heidra for den svært viktige forskinga som er utført for å få meir olje ut av krittfelta.

 • Corec, Internasjonalt senter for auka oljeutvinning

  07.06.2011 Senteret er eit samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger (UiS), forskingsstiftinga IRIS og ConocoPhillips som operatør for Ekofisk, Eldfisk og Tor (utvinningsløyve 018).

 • Tor Austad

  07.06.2011 Professor Tor Austad har arbeidd med kjemiske metodar for EOR (enhanced oil recovery, forbetra oljeutvinning) heilt sidan det første nasjonale programmet for auka oljeutvinning  OD-administrerte SPOR, vart starta i 1985.

 • IOR-prisen 2010 blir delt ut 7. juni

  30.05.2011 Oljedirektoratet sin pris for auka utvinning blir delt ut 7. juni.

 • Nytt nummer av Norsk Sokkel

  05.05.2011 I et intervju hevder Knut Åm, leder i det regjeringsoppnevnte Utvinningsutvalget, at politikernes valg i den bebudede petroleumsmeldingen er avgjørende for velferdsstatens framtid.

 • Seismikk ved Jan Mayen i sommer

  27.04.2011 Oljedirektoratet skal samle inn 2D-seismikk i havområdene rundt Jan Mayen i sommer. Innsamlingen starter cirka 10 juni og skal vare i inntil tre måneder.

 • Frokostmøte for unge medarbeidere

  05.04.2011 Onsdag 13. april inviterer Oljedirektoratet til frokost og foredrag om ressursforvaltning på norsk sokkel.

 • Mindre justeringer i organisasjon og ledelse

  16.03.2011 Det er gjennomført mindre justeringer i Oljedirektoratets (ODs) organisasjon og ledelse.

 • Forlenget IOR-frist

  16.03.2011 Fristen for å foreslå kandidater til Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning for 2010 – IOR-prisen – forlenges til 25. mars.

 • Lyser ut TFO 2011

  11.03.2011 Olje- og energidepartementet har den 11. mars 2011 lyst ut en tildelingsrunde som omfatter forhåndsdefinerte områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • På jakt etter nye medarbeidere

  01.03.2011 Oljedirektoratet skal i løpet av året ansette inntil 14 nye medarbeidere. Det er tre år siden sist etaten lyste ut så mange nye stillinger.

 • Overvåker bevegelsene i jordskorpa

  22.02.2011 Et nytt seismometer har fått en framtredende plassering i Oljedirektoratets nye bygg.

 • En fiskeøgle fra trias på Svalbard

  22.02.2011 Under geologisk feltarbeid for Oljedirektoratet sommeren 2007 fant geologene et godt bevart skjelett av en liten fiskeøgle på et fjellplatå like ved Muenfjellet, på vestkysten av Edgeøya på Svalbard. Selv om rester etter fiskeøgler ikke er uvanlig på Svalbard, er det svært sjelden at hodet er bevart – noe som var tilfelle med dette funnet. 

 • Oppdatert havhest

  22.02.2011 Oljedirektoratet er stolte av logoen, en havhest under kongelig bøylekrone. Oljedirektoratets styre fastsatte den 6. august 1975 hvordan Oljedirektoratets logo skulle se ut. Deretter ble den godkjent av Industridepartementet 27. november 1975.

 • Jordens alder – en fargerik historie

  22.02.2011

 • Oljedirektoratet i nytt bygg

  22.02.2011 I dag, 22. februar, åpnet Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland Oljedirektoratets nybygg i Stavanger.

 • Fjerning krever grundig forarbeid

  15.02.2011 Det er teknisk mulig å fjerne bunnfaste betonginnretninger. Men det vil være et omfattende arbeid som krever grundig planlegging og risikohåndtering.

 • IOR-pris 2010

  04.02.2011 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning for 2010 – IOR-prisen?

 • Tilbud om andeler i TFO 2010

  18.01.2011 I dag, 18.januar, er det sendt ut tilbud til 39 selskaper om 50 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

 • Inngår avtale med Grønland

  14.01.2011 Oljedirektoratet har undertegnet en rammeavtale med Råstoffdirektoratet i Grønland om utveksling av informasjon som gjelder ressursforvaltningen i de to landene.

 • Sokkelåret 2010 – Petroleumsproduksjon

  13.01.2011 Det ble produsert i alt 229,5 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2010. Dette er 34,6 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og en reduksjon på fire prosent fra 2009.

 • Sokkelåret 2010 - Uoppdagede ressurser

  13.01.2011 Volumet på estimerte, uoppdagede ressurser på norsk kontinentalsokkel er redusert fra 3,3 til 2,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.).

 • Sokkelåret 2010 - Leteaktiviteten

  13.01.2011 I 2010 ble det gjort 16 nye funn på norsk kontinentalsokkel. Det er 12 færre enn i 2009. Det ble avsluttet 41 letebrønner i løpet av året.

 • Sokkelåret 2010 – Utbygginger

  13.01.2011 I løpet av 2010 godkjente myndighetene planer for utbygging og drift (PUD) for tre felt i Nordsjøen og ett i Norskehavet. Mange nye bunnfaste innretninger er planlagt bygd, og det vil bli høy aktivitet i Nordsjøen.

 • Sokkelåret 2010 - Investeringer

  13.01.2011 Det har vært en forbigående nedgang i investeringene i petroleumssektoren i 2010. Investeringene for 2011 forventes å ligge litt over nivået i toppåret 2009 – rundt 150 milliarder kroner.

 • Sokkelåret 2010 - Pressemeldinger

  13.01.2011 Aktivitetsnivået på norsk sokkel er høyt, og investeringene kommer til å øke i de nærmeste årene. Til tross for dette ser det ut til at mer enn 50 prosent av oljen blir liggende igjen i feltene. Det bekymrer Oljedirektoratet som nå etterlyser kraftigere tiltak fra selskapene for å sikre verdiene.

 • Hva skjedde i fjor – og hvordan er framtidsutsiktene?

  10.01.2011 13. januar presenterer oljedirektør Bente Nyland fakta og nøkkeltall fra sokkelåret 2010 og utsiktene for norsk sokkel de nærmeste årene.  

 • ODs databaser nede

  06.01.2011 Oljedirektoratets datasystemer er planlagt stengt ned for vedlikehold fra klokken 16.00 til 18.00 fredag 7. januar.

 • Leteprognosen bekreftet

  30.12.2010 I løpet av 2010 er 45 letebrønner påbegynt, og 40 avsluttet. I tillegg er to brønner lagt på vent, og det er ikke avklart om de blir påbegynt før nyttår.

 • Petroleumsgeologi på plakaten

  16.12.2010 Petroleumsgeologi får et spesielt fokus på Norsk geologisk forenings (NGF) Vinterkonferanse, som avvikles i Stavanger 11.-13. januar.

 • Vedlikehold på Faktasider versjon 2

  13.12.2010 17. desember vil Faktasider versjon 2 bli oppdatert med mye ny informasjon om brønner, blant annet kjerner og rapporter.

 • Stor interesse for 21. konsesjonsrunde

  04.11.2010 Då søknadsfristen for 21. konsesjonsrunde for norsk sokkel gjekk ut 3. november, hadde 37 selskap levert søknadar.

 • Hedret for kalkinnsats

  01.11.2010 På vegne av Oljedirektoratet og den danske Energistyrelsen, har oljedirektør Bente Nyland gitt en påskjønnelse til ConocoPhillips for å ha administrert forskningsprogrammet Joint Chalk Research (JCR) i de siste 14 årene.

 • Godt utgangspunkt for plassering av vindparker

  11.10.2010 Det bør være mulig å finne fram til løsninger som ivaretar vindparkers og petroleumsvirksomhetens behov på kontinentalsokkelen, mener Oljedirektoratet.

 • OD skal avgi høringsuttalelse til Åm-utvalgets rapport

  06.10.2010 Åm-utvalgets rapport om økt oljeutvinning foreslår flere interessante tiltak for å øke utvinningen fra felt i produksjon.

 • Miljøfølger i Nordsjøen og Skagerrak - høring

  01.10.2010 Faggruppen for Nordsjøen legger i dag ut forslag til program for utredning av miljøkonsekvenser i Nordsjøen og Skagerrak. Høringsfrist er 3. januar 2011.  

 • Maner industrien til handling

  30.09.2010 Det er for få prosjekter for økt utvinning som munner ut i tiltak. Det fastslo oljedirektør Bente Nyland på IOR-seminaret hos Oljedirektoratet torsdag 30. september.

 • Tiltak for økt utvinning

  22.09.2010 Olje- og energidepartementet oppnevnte tidligere i år et ekspertutvalg som skulle foreslå tiltak for å øke utvinningen på norsk kontinentalsokkel.

 • Nytt tema på Oljedirektoratets nettsted

  21.09.2010 Mange av de nærmere 500 innretningene på norsk sokkel nærmer seg slutten av sin levetid. I årene som kommer skal en hel del av disse stenges ned og fjernes på en forsvarlig måte.

 • Mange selskap vil leite i modne område

  16.09.2010 Ei førebels oppteljing syner at 41 selskap har søkt om areal i Tildelingar i førehandsdefinerte område 2010 (TFO 2010).

 • Mexicogolfen sammenliknet med Barentshavet og Lofoten

  15.09.2010 Det er svært lite sannsynlig at en potensiell oljeutblåsning utenfor Lofoten vil ha tilsvarende utblåsningsrate som oljeutblåsningen i Mexicogolfen.

 • Rapportering av geodata - høring - ny frist

  03.09.2010 Oljedirektoratet sendte 4.6.2008 på høring et forslag til nye bestemmelser for rapportering av geodata og taushetsplikt for innrapporterte data.

 • Stor aktivitet og nye feltutbygginger i Sleipnerområdet

  27.08.2010 Sleipnerområdet i Nordsjøen er et godt eksempel på et modent område på norsk sokkel der TFO-ordningen og introduksjon av nye selskaper har vært en suksess.

 • Q and A - The Movie

  24.08.2010 Den spesiallagede filmen Q&A vil bli vist i kinosalen bakerst på standen tre ganger i timen. Filmen inneholder blant annet intervjuer med oljedirektør Bente Nyland, olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og Ptils direktør Magne Ognedal.

 • Oljedirektoratet på ONS

  19.08.2010 Også denne gang er Oljedirektoratet til stede på oljemessen ONS (Offshore Northern Seas) i Stavanger. Som vanlig under ONS samles petrolumsmyndighetene under riksvåpenet på en felles stand.

 • Petroleumsvirksomheten i Nordsjøen - status

  16.08.2010 Sektorrapporten Statusbeskrivelse for petroleumsvirksomheten med hovedvekt på norsk sokkel er nå tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsted.

 • Høyt letenivå på norsk sokkel

  26.07.2010 Ved utgangen av første halvår 2010 (per 24. juni) er det avsluttet 25 letebrønner på norsk sokkel. I samme periode i fjor ble det boret 33 letebrønner.

 • Fakta 2010

  29.06.2010 Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet gir ut eit nytt faktahefte om norsk petroleumsverksemd - Fakta2010

 • Utslipp fra olje- og gassindustrien 2009

  17.06.2010 Petroleumsvirksomhetens utslipp til luft gikk ned i 2009. Dette gjelder både for karbondioksid (CO2), nitrogenoksid (NOx) og flyktige hydrokarboner. Det viser operatørenes årlige rapportering av utslipp. Rapporteringen gjøres parallelt til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Oljedirektoratet (OD) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) i EnvironmentWeb – en felles database for myndighetene og olje- og gassindustrien.

 • Første undersøkelsestillatelse for CO2 på norsk sokkel

  14.06.2010 Olje- og energidepartementet har gitt Gassnova SF tillatelse til å samle inn seismikk for å finne lagringslokaliteter for permanent lagring av CO2. Det er første gang det gis en undersøkelsestillatelse for CO2 på norsk sokkel.

 • Samarbeider om CO2-lager

  11.06.2010 Norske og britiske styresmakter har i fellesskap kartlagt mulegheitene for å bruke Nordsjøen til lager for karbondioksid. Rapporten var klar 9. juni.

 • Rapportering av geodata - høring

  08.06.2010 Oljedirektoratet har i samråd med Olje- og energidepartementet utarbeidet et forslag til nye bestemmelser for rapportering av geodata og taushetsplikt for innrapporterte data.

 • Får pris for havbunnsteknologi

  02.06.2010 FMC Technologies mottok i dag, 2. juni, Oljedirektoratets IOR-pris for 2009 for fremragende teknologiutvikling av produksjonssystemer på havbunnen.

 • Oljedirektoratets IOR-pris 2009 til FMC Technologies

  02.06.2010 FMC Technologies er vinner av ODs pris for økt utvinning for 2009. Selskapet får prisen for å ha utvist mot og vilje til å satse på utvikling av teknologi som øker produksjonen fra havbunnsbrønner.

 • Oljedirektoratet tildeler IOR-pris

  31.05.2010 Oljedirektoratets pris for økt utvinning for 2009 deles ut under Norsk petroleumsforenings konferanse i Stavanger 2. juni.

 • Ny versjon av faktasidene

  28.05.2010 Oljedirektoratet har oppgradert faktasidene fra versjon 2.0 til 2.1 beta.

 • Rapporter - seismikkinnsamlingen i nord

  18.05.2010 Oljedirektoratet har i dag, 18. mai, publisert to omfattende rapporter om geologien, ressursene og verdien av ressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

 • Kjernelager og kjernevisningsrom stenges

  30.04.2010 Oljedirektoratets kjernelager og kjernevisningsrom i Stavanger vil være stengt fra 7. juni til 30. september 2010 på grunn av ombygging.

 • Utreder kraft fra land til installasjoner i Nordsjøen

  16.04.2010 Muligheter for samordnet kraftforsyning til installasjoner i Ekofisk-området og Ula-feltet i Nordsjøen blir nå utredet, og resultatet forventes å foreligge innen utgangen av året.

 • Petroleumsressurser utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

  16.04.2010 Oljedirektoratet har på oppdrag fra Stortinget samlet inn seismikk i området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VII og Troms II), og overleverer fredag 16. april sin rapport til olje- og energiminister Terje Riis -Johansen.

 • Presenterte faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplan

  16.04.2010 Rapporten om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten ble lagt fram 15. april. Oljedirektoratet har bidratt i dette arbeidet i Faglig forum for Barentshavet – Lofoten.

 • Kartlegging Barentshavet-Lofoten

  13.04.2010 Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mottar Oljedirektoratets rapport fra den geologiske kartleggingen i Barentshavet-Lofoten fredag 16. april.

 • Forslår endringer i ressursforskriften - høring

  08.04.2010 Oljedirektoratet foreslår endringer i forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften).

 • IO-konferanse hjå Oljedirektoratet

  23.03.2010 Intelligente felt og integrerte operasjonar er tema når Norsk Petroleumforening (NPF) held konferanse hjå Oljedirektoratet 11. og 12. mai.

 • IOR-pris 2009

  10.03.2010 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning for 2009 – IOR-prisen?

 • Seismikk gav både økte og reduserte fiskefangster

  02.03.2010 Lyden fra seismikkinnsamlingen gav økning i fangstene for noen arter og nedgang for andre. Det ser ut til at seien delvis kan ha trukket ut av området, mens andre arter ser ut til å ha blitt værende.

 • Ny veileder for grensefelt

  01.03.2010 Norske og britiske myndigheter har laget nye retningslinjer som skal bidra til enklere og mer effektive utbygginger av felt som krysser grensen mellom Norge og Storbritannia.

 • Presentasjon av Følgeforskningsprosjekt om skremmeeffekt av seismikk på fisk

  22.02.2010 Sommeren 2009 gjennomførte Havforskningsinstituttet, på oppdrag av Oljedirektoratet, et omfattende forskningsprosjekt for å studere skremmeeffekt på fisk av seismikk.

 • TFO 2010 - utlysning

  19.02.2010 Olje- og energidepartementet har i dag, 19. februar, lyst ut TFO 2010, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Klimakur 2020

  16.02.2010 Klimakur 2020 har utredet tiltak for den norske petroleumsindustrien som samlet kan redusere utslippene av klimagasser med 5,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

 • Bedre prosesser på norsk sokkel

  15.02.2010 Regjeringen er opptatt av å få frem gode utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Disse skal ivareta miljøhensyn og gi gode regionale ringvirkninger. For å rettlede selskapene i arbeidet med utbyggingsplaner har Olje- og energidepartementet (OED) i samarbeid med Arbeidsdepartementet, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet (OD) oppdatert veileder for plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift (PUD/PAD-veileder).

 • IOR-pris 2009

  15.02.2010 Vet du om noen som har fortjener Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning for 2009 – IOR-prisen?

 • Invitasjon til presseseminar i Oslo 17. februar

  09.02.2010

 • Prisverdig ildsjel

  29.01.2010 Sjefingeniør Leif Hinderaker i Oljedirektoratet er hedret med Norsk sokkels ærespris for sin mangeårige innsats for å fremme økt utvinning.

 • Kartlegger CO2 -lagre på norsk sokkel

  15.01.2010 Oljedirektoratet skal i løpet av de neste tre årene kartlegge egnede lagringsplasser for karbondioksid (CO2) på norsk sokkel.

 • Sokkelåret 2009 - Miljø

  15.01.2010 Utslipp fra petroleumsvirksomheten følger i stor grad produksjonen. Økte utslipp kommer som følge av lengre avstand til markedet og forlenget levetid på feltene.

 • Sokkelåret 2009 – Utbygginger

  15.01.2010 I løpet av 2009 godkjente myndighetene planene for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Goliat i Barentshavet og olje- og gassfeltet Oselvar i Nordsjøen. I løpet av 2010 kan det bli sendt inn opp til sju nye utbyggingsplaner for godkjenning.

 • Sokkelåret 2009 – Investeringer

  15.01.2010 I et år der den internasjonale finanskrisen førte til betydelig ordrebortfall i flere næringer, holdt investeringene i petroleumssektoren seg på et historisk høyt nivå. Slik var petroleumssektoren en viktig buffer for norsk økonomi i et urolig år i internasjonal økonomi.

 • Sokkelåret 2009 – Ressursregnskapet

  15.01.2010 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk sokkel per 31.12.2009. Anslaget er på 13 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Regnskapet viser en økning i brutto oljereserver på 64 mill. Sm3.

 • Sokkelåret 2009 - Petroleumsproduksjon

  15.01.2010 Det ble produsert i alt 238,6 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2009. Dette er 24,6 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og én prosent nedgang fra 2008, men mer en prognosert produksjon for 2009.

 • Sokkelåret 2009 – Leteaktiviteten

  15.01.2010 Leteaktiviteten 2009 – Rekordhøy leteaktivitet

 • Sokkelåret 2009 - Pressemeldinger

  15.01.2010 Oljeproduksjonen faller fortsatt. Det haster med å ta et krafttak for å få opp oljeressursene i de store feltene. Mangel på beslutninger hos rettighetshaverne kan føre til at økonomisk lønnsomme ressurser går tapt.

 • Norsk sokkel 4. kvartal 2009

  15.01.2010 Oljedirektoratets rapport for fjerde kvartal 2009 gir en oversikt over olje- og gassproduksjonen, boreaktivitet, nye funn, samt årets seismikkinnsamling.

 • Sokkelåret 2009

  11.01.2010 Oljedirektoratet inviterer med dette til pressekonferanse om Sokkelåret 2009 fredag 15. januar kl. 09.30.

 • Endringer i petroleumsforskriften

  23.12.2009 Behandlingsgebyr for søknader om utvinningstillatelse, søknad om undersøkelsestillatelse og seismiske undersøkelser utført under nevnte tillatelser endres med virkning fra 1. januar 2010.

 • Endringer i forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med ressursforvaltningen

  23.12.2009 Forskriften om refusjon av utgifter for tilsyn med ressursforvaltningen er endret, jf. endringsforskrift av 14. desember 2009 nr. 1514.

 • Økning av CO2-avgiften for 2010

  23.12.2009 CO2-avgiften for 2010 økes fra 46 øre til 47 øre per standard kubikkmeter gass og fra 46 øre til 47 øre per liter olje eller kondensat. Dette ble vedtatt av Stortinget 27. november 2009.

 • Feil geologisk forståelse førte til oljelekkasje

  08.12.2009 Den 14. mai 2008 ble det varslet om et oljelag på havoverflaten nær Tordisfeltet. Undersøkelser av havbunnen ble iverksatt, og 30. mai ble det oppdaget en stor grop like ved havbunnsinnretningene på Tordis.

 • Internasjonale rammebetingelser for norsk klimapolitikk

  03.12.2009 En ny rapport fra etatsgruppen Klimakur 2020 gjennomgår viktige internasjonale virkemidler som påvirker og vil påvirke norsk klimapolitikk framover.

 • Invitasjon til regionalt samråd

  24.11.2009 Stortingsmelding om petroleumsvirksomheten

 • Tordis ble feiltolket

  17.11.2009 Etter oljelekkasjen på Tordisfeltet har Oljedirektoratet gjennomført stratigrafiske undersøkelser. Disse viser at Utsiraformasjonen ikke er til stede der injeksjonsbrønnen på Tordis ble boret.

 • Ny avtale med Norges geologiske undersøkelse

  05.11.2009 Oljedirektoratet og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har inngått ein samarbeidsavtale. Partane er samde om å utvikle samarbeid og felles prosjekt.

 • Forskning om fisk og seismikk

  28.10.2009 I forbindelse med myndighetenes seismikkinnsamling utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja de tre siste somrene, har Oljedirektoratet gitt Havforskningsinstituttet i oppdrag å gjennomføre to prosjekt for å skaffe mer kunnskap om effekten av seismisk datainnsamling på fisk.

 • Variable skremmeeffekter av seismikk på fisk

  26.10.2009 I en ny rapport som presenterer analyser av data over leverte fangster i Lofoten og Vesterålen sommeren 2008, konkluderer Havforskningsinstituttet med at det med unntak av i garnfiske etter sei og hyse, ikke kan dokumenteres påvisbare negative effekter av seismikkinnsamlingen.

 • Norsk sokkel 3. kvartal 2009

  20.10.2009 I Oljedirektoratets rapport for tredje kvartal 2009 gis oversikt over olje- og gassproduksjonen, nye funn, nye utbyggingsplaner, samt boreaktiviteten.

 • Felles jakt på brukbare CO2-lager

  12.10.2009 Norske og britiske myndigheter samarbeider om å avdekke formasjoner under Nordsjøen som kan lagre karbondioksid (CO2).

 • Førebur opning rundt Jan Mayen

  30.09.2009 Regjeringa har vedtatt å setje i gang ein opningsprosess for petroleumsverksemd ved Jan Mayen, med sikte på å tildele utvinningsløyve.

 • Klimakur 2020 forventer at kvoteprisen vil stige

  28.09.2009 Nye scenarioer viser at bedrifter må forvente å betale mer for klimakvoter i framtida, går det fram av en ny rapport fra etatsgruppen Klimakur 2020.

 • 104 fiskerikyndige kan arbeide på seismikkfartøy

  18.09.2009 I 2009 kurset Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet fiskerikyndige på seismikkfartøy. 104 personer ble kvalifisert.

 • ”Victoria” mindre enn antatt

  17.09.2009 6506/6-1 (Victoria) i Norskehavet inneholder mindre gass enn tidligere antatt.

 • Oljedirektoratet med ny ressursrapport

  01.09.2009 Oljedirektoratets ressursrapport gis ut annethvert år. Ressursrapporten 2009 gir en oppdatert oversikt over ressursbildet og aktiviteten på norsk kontinentalsokkel og belyser viktige utfordringer for norsk petroleumsvirksomhet.

 • Nytt nettsted

  31.08.2009 Velkommen til Oljedirektoratets nye nettsted. Det er forsøkt gjort mer brukervennlig og vi har forbedret faktasider og kart.

 • Status for følgeforskningsprosjektet om skremmeatferd hos fisk

  26.08.2009 Representanter for Havforskningsinstituttet og Oljedirektoratet møttes i Stavanger tirsdag 25. august for orientering om fremdriften i følgeforskningsprosjektet Skremmeatferd hos fisk knyttet til Oljedirektoratets seismikkinnsamling i Vesterålen sommeren 2009.

 • Foredragene på Klimakur 2020-seminaret

  21.08.2009 Klimakur 2020-seminaret hos Oljedirektoratet torsdag 20. august samlet over 100 nøkkelpersoner fra og rundt petroleumsnæringen. Her finner du  presentasjonene fra seminaret.

 • Heldagseminar om Klimakur

  11.08.2009 Klimakur 2020 inviterer industri, fagmiljøer og organisasjoner til debatt om tiltak og virkemidler for petroleumssektoren den 20. august. Seminaret er gratis og åpent for alle.

 • Seismikken i Nordland VII avsluttet

  06.08.2009 Pressemelding 51/2009: I morgentimene torsdag 6. august ble Oljedirektoratets (OD) seismikkinnsamling i Nordland VII avsluttet. Dermed er myndighetene ferdige med den seismisk kartleggingen i Nordland VII og Troms II.

 • Seismikkinnsamlingen i Troms II avsluttet

  03.08.2009 Pressemelding 50/2009: Søndag 2. august ble Oljedirektoratets seismiske datainnsamling i Troms II nordvest for Senja avsluttet. Innsamlingen fortsetter enda noen dager i Nordland VII i Vesterålen.

 • Norsk sokkel 2. kvartal 2009

  21.07.2009 Pressemelding 47/2009:  I Oljedirektoratets rapport for andre kvartal 2009 gis oversikt over olje- og gassproduksjonen, nye funn, nye utbyggingsplaner, samt boreaktiviteten. Det ble tildelt 21 nye utvinningstillatelser i den 20. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

 • Programmet for klimakurseminar klart

  20.07.2009 Klimakur 2020 inviterer industri, fagmiljøer og organisasjoner til debatt om tiltak og virkemidler for petroleumssektoren den 20. august. Seminaret er gratis og åpent for alle.

 • Seismikkinnsamlingen i Troms II startet

  01.07.2009 Pressemelding 43/2009: Seismikkfartøyet Ocean Explorer startet innsamlingen av seismiske data nord for Senja, på Troms II, kl 22.30 i går kveld. Det er liten fiskeriaktivitet i området, så innsamlingen går som planlagt. Seismikkinnsamlingen i Vesterålen startet allerede for to dager siden. Så langt går innsamlingen etter planen. Det er Oljedirektoratet (OD) som er oppdragsgiver for datainnsamlingen, på vegne av Stortinget.

 • ODs seismikkinnsamling starter 29. juni.

  25.06.2009 Pressemelding 41/2009: Innsamlingen av 3D-seismikk starter først i Vesterålen (Nordland VII) med fartøyet Geo Pacific.  Innsamlingen i Troms II blir et par dager forsinket. Det er Ocean Explorer som skal gjennomføre innsamlingen i Troms II.

 • Seminar – Klimakur 2020

  24.06.2009 Klimakur 2020 inviterer industri, fagmiljøer og organisasjoner til debatt om tiltak og virkemidler for petroleumssektoren den 20. august. Seminaret er gratis og åpent for alle.

 • Forbedret kunngjøring om seismikk

  19.06.2009 Et nytt og forbedret kunngjøringsystem satt i drift fra 19. juni 2009.

 • Følgeforskningsprosjektet i Nordland VII i gang

  17.06.2009 Pressemelding 37/2009: Det største følgeforskningsprosjektet noen sinne på skremmeffekt av seismikk på fisk starter utenfor Vesterålen i dag, 17. juni. Havforskningsintituttet (HI) gjennomfører prosjektet på oppdrag av Oljedirektoratet.

 • OD deler ikke ut pris for økt utvinning - IOR-prisen - for 2008

  17.06.2009 Oljedirektoratet fant dessverre ingen verdig kandidat til IOR-prisen for 2008. Prisen tildeles felt, selskap eller individer som utviser mot, vilje og evne til å øke utvinningen utover lovpålagte forventninger.

 • Oljedirektoratet utvider frikjøpsordningen for fiskere

  16.06.2009 Pressemelding 36/2009:Oljedirektoratet (OD) har besluttet å utvide frikjøpsordningen i forbindelse med sommerens seismikk i Nordland VII og Troms II. Den opprinnelige ordningen, som omfattet faste bruk som garn og line, er utvidet til også å gjelde for snurrevad og juksa. Frikjøpsordningen gjelder for aktive fiskere som har levert fangst fra de aktuelle seismikkområdene i Nordland VII og Troms II i perioden 28. juni til 10. august.

 • ODs Faktasider og Faktakart - nye versjoner juni 2009

  15.06.2009 Versjon 2 av ODs Faktasider er nå lagt ut i Beta versjon. Faktakartene er også oppdatert med mer informasjon

 • Utslipp fra olje- og gassindustrien 2008

  10.06.2009 Pressemelding 32/2009: Petroleumsvirksomhetens utslipp av miljøfarlige kjemikalier til sjø ble redusert i 2008. Også utslipp av flyktige hydrokarboner ble redusert, mens utslippene av karbondioksid (CO2) økte noe. Dette skyldes primært en ny beregningsmetode for utslipp fra fakling. Antall akutte utslipp har stabilisert seg på et for høyt nivå.

 • Norsk sokkel 1. kvartal 2009

  28.05.2009 Pressemelding 31/2009I Oljedirektoratets rapport for første kvartal 2009 gis oversikt over olje- og gassproduksjonen, nye funn, nye utbyggingsplaner samt boreaktiviteten.

 • Frikjøpsavtale med fiskere

  26.05.2009 Oljedirektoratet ønsker å inngå frikjøpsavtaler med fiskere som har faste bruk i innsamlingsområdene for seismikk utenfor Vesterålen og nord for Senja.

 • Frikjøpsavtale for fiskere

  20.05.2009 I sommer skal Oljedirektoratet sluttføre kartleggingen av havområdene Nordland VII og Troms II med innsamling av 3D-seismiske data i et område i Vesterålen og et annet område nord for Senja. Oljedirektoratet ønsker å inngå frikjøpsavtaler med fiskere som har faste bruk i seimikkområdene sommeren 2009.  Faste bruk vil være til hinder for gjennomføringen av den seismiske datainnsamlingen og Havforskningsinstituttets følgeforskning i Vesterålen.

 • Kommunikasjon forebygger konflikt

  20.05.2009 Oljedirektoratet arrangerte onsdag 20. mai et seminar som samlet over hundre deltakere fra olje- og seismikkselskaper. Møtet er et ledd i arbeidet med å forebygge konflikter mellom oljenæring og fiskeri. Både industri og fiskere er enige om at kunnskap og kommunikasjon kan bidra til bedre sameksistens.

 • Seminar om regelverk

  19.05.2009 Ca. hundre representanter for rettighetshavere og seismikkselskaper har meldt seg på Oljedirektoratets seminar om regelverk, rutiner og god sameksistens knyttet til seismisk datainnsamling på norsk kontinentalsokkel.

 • Rapport om skremmeeffekt

  30.04.2009 Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens forurensningstilsyn har lagt fram en rapport om skremmeeffekt av seismikk på fisk.

 • Spadestikk for nybygg

  28.04.2009 I januar 2011 flytter Oljedirektoratet inn i nye og større lokaler, vegg i vegg med dagens kontor- og steinlagerbygning på Ullandhaug i Stavanger. Byggestarten ble markert med et symbolsk spadestikk – utført med gravemaskin – 24. april.

 • Oppdrag for fiskerikyndige på seismikkfartøy

  01.04.2009 Oljedirektoratet skal leie inn fire-seks fiskerikyndige til sommerens seismiske undersøkelser utenfor Nordland og Troms. Se fullstendig utlysningstekst på nettstedet Doffin.no

 • Historisk kursstart

  23.02.2009 Mandag 23. februar gikk startskuddet for kursing av fiskerikyndig personell som benyttes i forbindelse med seismisk datainnsamling på norsk sokkel. De 26 deltakerne på det første kurset som går av stabelen i Bergen er således historiske.

 • IOR-prisen – foreslå kandidater innen 1. Mars

  19.02.2009 Siste frist for å foreslå kandidater til Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning for 2008 er 1. mars.

 • Nye kurs for fiskerikyndige på seismikkfartøy

  09.02.2009 Responsen på kurstilbudet for fiskerikyndige på seismikkfartøy har vært overveldende, derfor setter Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet opp flere kurs enn planlagt.

 • To priser til Oljedirektoratet

  30.01.2009 Oljedirektoratet har fått to gjeve utmerkelser den siste tiden – Norsk petroleumsforenings pris for 2008 (NPF-prisen) og Senter for statlig økonomistyrings pris for 2009 (SSØ-prisen).

 • Oljedirektoratet er positiv til TFO

  29.01.2009 I en høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet konkluderer Oljedirektoratet med at ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) bør fortsette.

 • Jan Mayen på letekartet

  22.01.2009 Den 22. januar 2009 lyser islandske myndigheter ut sin første konsesjonsrunde for olje- og gassvirksomhet på Jan Mayen-ryggen, som ligger mellom Norge og Island.

 • Mange fiskerikyndige vil på kurs

  16.01.2009 Responsen på Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratets første kurs for fiskerikyndige på seismikkfartøy har vært overveldende. 117 fiskerikyndige har meldt seg på.

 • Miljømål offshore bør omfatte radioaktivitet

  15.01.2009 Radioaktivitet bør tas med i målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten. Det bør vurderes tiltak for å hindre utslipp av produsert vann og borekaks/borevæske for enkelte olje- og gassfelt, men det bør ikke innføres nye generelle krav om dette.

 • Kandidater til IOR-pris 2008

  14.01.2009 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris før økt oljeutvinning for 2008 – IOR-prisen?

 • Sokkelåret 2008 - Petroleumsproduksjon

  08.01.2009 Det ble produsert i alt 242,2 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2008. Dette er 21,8 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og en liten økning fra 2007.

 • Sokkelåret 2008

  08.01.2009 Pressemelding 1/2009: I 2008 ble det boret flere letebrønner enn noen gang på norsk sokkel. Det ble påbegynt 56 letebrønner, mot 32 året før. Nær annenhver brønn ga funn, og fjoråret ble således et rekordår for antall funn på norsk sokkel – 25 funn totalt.Oljeproduksjonen fortsetter på en fallende kurve, men produksjonen i 2008 er likevel nesten fire prosent høyere enn Oljedirektoratets prognose.Status for myndighetenes mål om oljereservevekst på fem milliarder fat i tiårsperioden fra 2005 til 2015 er en økning av reservene på nær 1,5 milliarder fat. Det blir en utfordring å nå målet. Året 2008 ble sterkt preget av en global konjunkturnedgang som også førte til dramatisk fall i oljeprisene. Situasjonen har også skapt usikkerhet rundt kostnadsnivået og planlagte investeringer i nye prosjekter på norsk sokkel.

 • Sokkelåret 2008 - Seismikk i Nordland VII og Troms II

  08.01.2009 Oljedirektoratet samlet i 2008 inn cirka 12 000 kilometer 2D-seismikk og 700 kvadratkilometer 3D-seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Innsamlingen av seismiske data startet sommeren 2007 og blir avsluttet sommeren 2009. Dette blir utført på oppdrag for regjeringen.

 • Sokkelåret 2008 - Miljø

  08.01.2009 Utslipp fra petroleumsvirksomheten følger i stor grad produksjonen. Økte utslipp kommer som følge av lengre avstand til markedet, haleproduksjon og forlenget levetid på feltene.

 • Sokkelåret 2008 - Sameksistens

  08.01.2009 I løpet av de siste par årene har det vært et økende konfliktnivå mellom seismikk- og fiskerinæringene. Dette skyldes i hovedsak en økning i den seismiske datainnsamlingen som følge av økt petroleumsaktivitet generelt.

 • Sokkelåret 2008 - Nye aktører

  08.01.2009 Åtte nye selskaper ble prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel i 2008. Per i dag er 15 selskaper til vurdering.

 • Sokkelåret 2008 - Utbygginger

  08.01.2009 I løpet av 2008 godkjente myndighetene planene for utbygging og drift (PUD) av Yttergryta og Morvin i Norskehavet. I 2009 kan det bli sendt inn opp til ti nye utbyggingsplaner til myndighetene for godkjennelse.

 • Sokkelåret 2008 - Investeringer

  08.01.2009 Høy oljepris førte i 2008 til en betydelig økning i aktivitets- og kostnadsnivået på norsk sokkel. Investeringer inklusiv leteaktivitet viste i 2008 en fortsatt vekst i forhold til tidligere år. ODs foreløbige anslag er i overkant av 130 mrd NOK.

 • Sokkelåret 2008 - Leteaktiviteten

  08.01.2009 Det ble påbegynt 56 letebrønner på norsk kontinentalsokkel i 2008. Det er rekord og en økning på 24 letebrønner sammenlignet med 2007. Det ble gjort 25 nye funn i 2008.

 • Sokkelåret 2008 - Ressursregnskapet

  08.01.2009 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk sokkel per 31. desember 2008. Anslaget er på 13 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.).

 • Pressekonferanse - Sokkelåret 2008

  06.01.2009 Oljedirektoratet holder pressekonferanse om sokkelåret 2008 8. Januar klokken 09.00. Pressekonferansen arrangeres hos Oljedirektoratet i Stavanger.

 • Megler på opprørt hav

  12.12.2008 De opererer i samme farvann, seismikkfartøyene og fiskebåtene. Men det trenger ikke bli sjau av den grunn, mener Bjørn Nornes, den mest erfarne fiskerikyndige på norsk sokkel.

 • OD er med på klimakuren

  05.12.2008 OD er med  på Klimakur 2020 - ein prosess som skal vise kva Noreg kan gjere for å kutte klimagassutsleppa med 15-17 millionar tonn innan 2020.

 • Arbeider med forvaltningsplan for Norskehavet

  03.12.2008 Ein heilskapleg  forvaltningsplan blir eit godt verktøy for bærekraftig forvaltning av Norskehavet i framtida. Miljødepartementet tar sikte på å fremje ei stortingsmelding om dette våren 2009.

 • IEA (International Energy Agency) har nå lagt fram sin årlige perspektivanalyse, World Energy Outlook 2008

  18.11.2008 En av konklusjonene er at fallende oljeproduksjon fra de store oljefelten i verden akselereres av mangel på tilstrekkelige tiltak.

 • Mer trykk på økt oljeutvinning

  12.11.2008 Oljeproduksjonen norsk sokkel avtar – samtidig som etterspørselen på verdens oljemarkeder øker. Vi må få mer olje ut fra feltene i drift for å kompensere for noe av dette.

 • Spring Energy vil ut og lete

  07.11.2008 Bente Flakstad Vold, Vegard Gunleiksrud og kollegaene i Spring Energy har jobbet på spreng for å få ferdig søknadene til 20. runde.

 • Mer å hente - hva stopper oss?

  15.10.2008 IOR-seminar i OD 12. november. Seminaret foregår i Oljedirektoratets lokaler i Stavanger i regi av OD og FORCE. Målgruppe for seminaret er beslutningstakere i oljeindustrien.

 • Innsamling av 3D-seismikk sommeren 2009

  09.10.2008 Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til Oljedirektoratets geologiske kartlegging i Nordland VII og Troms II i 2009. Avslutningen av det treårige kartleggingsprogrammet skal gi ny kunnskap om ressursene i området og styrke beslutningsgrunnlaget for oppdatert forvaltningsplan i 2010.

 • Seismikk på norsk sokkel – ODs rolle i saksgangen

  06.10.2008 Tillatelse til å foreta undersøkelser på norsk kontinentalsokkel kan utføres i henhold til en undersøkelsestillatelse eller innenfor en utvinningstillatelse, jf petroleumsloven paragraf 2-1 og 3-3.

 • Høring - endringer i forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten

  23.09.2008 Oljedirektoratet foreslår enkelte endringer i forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften).

 • Oljedirektoratets seismikkinnsamling avsluttet 14. september

  15.09.2008 Oljedirektoratets  innsamling av seismiske data utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms for 2008 er nå avsluttet. Den 2D-seismiske innsamlingen, som startet 25. mai ble avsluttet 14. september, mens den 3D-seismiske innsamlingen foregikk i perioden 3. – 31.juli.

 • Seismisk kartlegging av mulig lagringsplass for karbondioksid

  05.09.2008 Pressemelding 48/2008: Det er igangsatt seismisk kartlegging av undergrunnen ved Trollfeltet i Nordsjøen. Her kan det bli aktuelt å lagre store mengder karbondioksid fra de planlagte fangstanleggene ved industrianleggene på Mongstad og på Kårstø.

 • Ingen seismikk i Storfjorden

  27.08.2008 Ulike medier har i dag 27. august meldt at 30 tonn oppdrettstorsk har dødd i Storfjorden i Møre og Romsdal. Det har vært spekulert i om dette kan skyldes seismisk aktivitet.

 • Signering av norsk-russisk samarbeidsavtale

  11.08.2008 Onsdag 6.august ble det signert en Memorandum of Understanding (MoU) mellom Oljedirektoratet og russiske Federal Agency of Mineral Resources (Rosnedra).

 • Innsamling av 3D-seismikk avsluttet

  01.08.2008 Oljedirektoratets innsamling av 3D-seismikk i området Troms II ble i tråd med planene avsluttet 31. juli.

 • Innsamling av 3D-seismikk i gang

  03.07.2008 Seismikkfartøyet Atlantic Explorer har startet innsamlingen av 3D-seismikk i Troms II. Klargjøringen av utstyret gikk raskt og fartøyet kom derfor i gang rundt midnatt, noen timer tidligere enn antatt. Innsamlingsprogrammet varer fram til 31. juli.

 • Kan søke erstatning

  30.06.2008 Fiskere som har fått beslaglagt fiskefelt som følge av petroleumsvirksomhet, kan søke erstatning for dette.

 • ODs 3D-seismikk starter i begynnelsen av juli og avsluttes 31. juli

  27.06.2008 ODs innsamling av 3D-seismikk i Troms II starter i begynnelsen av juli. Den seismiske datainnsamlingen i området skulle ha kommet i gang 24 juni, men måtte utsettes på grunn av brann i maskinrommet om bord på seismikkfartøyet Atlantic Explorer som skulle gjennomføre den seismiske datainnsamlingen.

 • Seismikkinnsamlingen utsatt et par dager

  20.05.2008 ODs seismikkinnsamling er utsatt minst to dager på grunn av tekniske problemer med det seismiske utstyret. En ingeniør blir fraktet om bord på BOS Atlantic for å undersøke utstyret.

 • Fisket i Nordland VII og Troms II blir ikke stengt

  16.05.2008 ODs seismikkinnsamling i Nordland VII og Troms II starter etter planen 18. mai. Innsamlingen varer fram til midten av september.

 • Nytt mannskap i ODs ledelse

  06.05.2008 Bente Nyland har fått tre nye direktører med seg i ODs ledelse. Samtidig har fem direktører rotert ut av ledelsen.

 • Riggmangel er flaskehals

  28.04.2008 Et stramt riggmarked begrenser for enda større leteaktivitet på norsk sokkel, enn årets 14 påbegynte letebrønner. Utbyttet er for øvrig seks små eller mellomstore funn.

 • Informasjonsmøter om sommerens seismikk

  09.04.2008 Representanter fra Oljedirektoratet gjennomfører denne og neste uke informasjonsmøter i Vesterålen, Lofoten og Senja om sommerens innsamling av seismikk utenfor Lofoten og Vesterålen.

 • OD-seismikk sommeren 2008

  03.04.2008 Oljedirektoratet (OD) starter innsamling av 2D-seismikk i Nordland VII og i Troms II, utenfor Lofoten og Vesterålen rundt 15. mai.

 • Vedtak om delegering av myndighet til Oljedirektoratet

  31.01.2008 I brev fra Olje- og energidepartementet opprettholdes departementets tidligere vedtak om delegering av myndighet til Oljedirektoratet. Samtidig gis det i brevet en samlet oversikt over all delegert myndighet.

 • Sokkelåret 2007 – Miljø

  14.01.2008 Utslipp fra petroleumsvirksomheten følger i stor grad produksjonen. Økte utslipp kommer som følge av lengre avstand til markedet, haleproduksjon og forlenget levetid på feltene.

 • Sokkelåret 2007 – seismikk

  14.01.2008 Oljedirektoratet samlet i 2007 inn 2617 kilometer seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Innsamlingen fortsetter sommeren 2008.

 • Sokkelåret 2007 - Ressursregnskapet (foreløpige tall per 31.12.2007)

  14.01.2008 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk sokkel per 31.12.2007. Anslaget er på 13 mrd. Sm3 o.e. Regnskapet viser en relativt god tilvekst fra letevirksomheten og en økning i brutto reserver.

 • Sokkelåret 2007 - Utbygginger

  14.01.2008 I løpet av 2007 ble det godkjent 8 planer for utbygging og drift (PUD) for 9 nye forekomster. I 2008 forventes det at rundt 10 PUD-er oversendes myndighetene.

 • Sokkelåret 2007 - leting

  14.01.2008 Det er påbegynt 32 letebrønner i 2007. Av disse er 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet. I 2006 forventet OD at rundt 30 letebrønner ville bli påbegynt i 2007. I 2008 regner OD med at den høye leteaktiviteten vil fortsette.

 • Sokkelåret 2007 – Investeringer

  14.01.2008 Aktiviteten på norsk sokkel er høy. Høy oljepris har gjort at både aktivitets- og kostnadsnivået har økt betydelig. Det forventes en fortsatt vekst i de samlede investeringskostnadene.

 • Sokkelåret 2007 - Petroleumsproduksjon

  14.01.2008 Det ble produsert i alt 237,8 millioner standard kubikkmeter (Sm³) salgbare oljeekvivalenter (o.e.) i 2007. Dette er 26,2 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004.

 • Sokkelåret 2007

  14.01.2008 Pressemelding 5/2008: Gassproduksjonen i 2007 har økt. Oljeproduksjonen er noe mindre enn i året før, men dette er som forventet. Det er påbegynt 32 letebrønner i 2007, noe som innebærer en økning fra 26 i 2006. Det er gjort 12 nye funn, men de fleste ser ut til å være nokså små. Sokkelen er ellers karakterisert av høy aktivitet og fortsatt vekst i de samlede investeringskostnadene. Sokkelåret 2007 inneholder fakta fra året som gikk og utsikter for kommende femårsperiode.

 • Sokkelåret 2007 - Nye aktører

  11.01.2008 I alt ble 13 nye selskaper prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel i 2007. Per i dag er 14 selskap til vurdering.

 • Der havbunnen synker

  08.01.2008 Innsynking av reservoaret var en av årsakene til at personell ble fløyet til land fra Ekofisk og Valhall da det ble varslet høye bølger og orkan i Nordsjøen i høst. Men hva er havbunnsinnsynking?

 • Goliat til land eller i havet

  06.01.2008 Goliat er den første utbyggingen av et oljefunn i Barentshavet. Valg av utbyggingsløsning vil kunne gi føringer for den videre utviklingen av området. OD følger prosessen nøye.

 • Bente Nyland ny oljedirektør

  21.12.2007 Konstituert oljedirektør Bente Nyland ble i statsråd i dag utnevnt til ny oljedirektør. Med henne får Oljedirektoratet (OD) en geolog på toppen.

 • Sokkelen krever innsats

  20.12.2007 Felt i produksjon på norsk sokkel vil i mange år fremover være svært viktige for verdiskapingen fra petroleumsnæringen. Men en positiv utvikling kommer ikke av seg selv.

 • I utenlandske hender

  20.12.2007 Norge har for få hender. Hos Aker Kværner Egersund blir problemet løst ved å hente arbeidskraft utenfor landets grenser.

 • Mot bedre letetider

  20.12.2007 Analyser gjennomført av OD viser at oljeindustrien brukte like mange milliarder kroner til leting på norsk sokkel i 2006 som i 1997. Det resulterte i 50 letebrønner i 1997, mens det i 2006 bare ble boret 23 letebrønner for de samme pengene!

 • Avhengig av arbeidskraft utenfra

  20.12.2007 Olje- og gassindustrien i Norge hadde ikke klart seg uten arbeidsinnvandring, mener Knut Aaneland i Norsk Industri.

 • PIAF

  20.12.2007  Dette er PIAF:

 • Ikke bare å bore

  20.12.2007 Boreeffektiviteten på norsk sokkel er kraftig redusert de siste årene. Brønnene er mer komplekse, og industrien har ikke vært flinke nok til å vurdere kompleksitet og risiko, ifølge Morten Mauritzen i ExxonMobil.

 • Kjør debatt!

  17.12.2007 Det er altfor lite offentlig debatt om petroleumsnæringen, mener Åslaug Haga. I løpet av sine tre måneder som statsråd har hun gjort sitt beste for å blåse liv i engasjementet.

 • Verden tørster etter energi

  17.12.2007 Kina blir verdens største forbruker av energi i løpet av de neste fem årene. Veksten i Kina og India er kraftig bidragsyter til at energietterspørselen vil fortsette å vokse med rundt 50 prosent fram til 2030, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

 • Lisens til å vurdere

  17.12.2007 Forventningene er store før den nært forestående konklusjonen for TFO 2007. For OD er det tre ting som avgjør tildeling blant de rekordmange søkerne: Kvalitet, kvalitet og kvalitet.

 • Utdanner verdens oljeledere

  14.12.2007 Årets åtte-ukers Petradkurs er nylig avsluttet. Tilsammen deltok 45 personer fra 36 av verdens oljeland på kurs i petroleumspolitikk og ressursforvaltning. Nå tar de med seg ny kunnskap til sine hjemland.

 • Leteaktiviteten har tatt seg opp i 2007

  07.12.2007 Ved utgangen av november var det påbegynt 31 letebrønner på norsk sokkel. Til sammenligning ble det i hele 2006 påbegynt 26 letebrønner. Økningen forklares med bedre tilgang på leterigger.

 • Samarbeider med USGS

  06.12.2007 Oljedirektoratet (OD) har denne uken hatt besøk av geologer fra US Geological Survey (USGS) for å diskutere metoder for beregning av petroleumsressurser i Arktis.

 • Haga åpnet seminar om utfordringer på felt i drift

  02.11.2007 Olje- og energiminister Åslaug Haga åpnet torsdag 1. november industriseminaret ”Utfordringer på felt i produksjon” i Oslo.

 • Verda ventar på gasshydrat

  30.10.2007 Det starta som eit prosjekt for CO2-lagring, men kan også gje eit enkelt svar på korleis metangass kan utvinnast frå hydrat.

 • Store muligheter for lagring av CO2

  29.10.2007 CO2 kan lagres i norsk kontinentalsokkel. I Nordsjøen er det Utsiraformasjonen i området rundt Sleipnerfeltet og Johansenformasjonen i området rundt Trollfeltet som er best egnet.

 • CO2 kan bli storindustri

  26.10.2007 Lagring av karbondioksid kan bidra til å løse verdens klimaproblemer. Men det haster å få etablert denne industrien, mener den danske forskeren Niels Peter Christensen.

 • Stabilt klima koster

  25.10.2007 Dersom alle i verden som slipper ut klimagasser betalte en CO2-pris like stor som CO2-avgiften på norsk sokkel, ville klimautfordringen vært betydelig mindre.

 • Utfordringer på felt i produksjon på norsk kontinentalsokkel

  24.10.2007 Torsdag 1. november innleder olje- og energiminister Åslaug Haga til seminar for rettighetshaverne på norsk kontinentalsokkel. Det er Oljedirektoratet sammen med Olje- og energidepartementet som inviterer til seminar om utfordringene på felt i produksjon.

 • Ser langt fram i nord

  22.10.2007 Nordområdene vil få stadig større betydning, mener Norges utenriksminister, ikke minst for olje- og gassindustrien. Men Norge kommer ikke til å plante noe flagg på Nordpolen.

 • Beregner framtidens olje og gass

  19.10.2007 Å anslå hvor store de uoppdagede ressursene på norsk sokkel er, er en viktig del av Oljedirektoratets arbeid. Anslagene er ikke endret siden 2003, selv om det både er påvist olje og gass siden den gang.

 • Troll videreutvikling stanses

  19.10.2007 Olje- og energidepartementet vil ikkje godkjenne plan for utbygging og drift (PUD) for Troll vidareutvikling (TFD). Dette går fram av eit brev departementet skreiv 18. oktober 2007 til rettshavarane i Troll.

 • Full gass

  17.10.2007 Aktiviteten er høy. Det er stor tilgang på leteareal, det gjøres mange funn og miljøhensyn setter få begrensninger på aktiviteten. Lave olje- og gasspriser begrenser leteaktiviteten, men etter hvert tar den seg opp fordi det gjøres flere og store olje- og gassfunn. Produksjonen er høy.

 • Teknolab

  17.10.2007 Tilgangen på nye leteareal er god. Olje- og gassprisene er høye, dette gir høy leteaktivitet og høy produksjon. Sammen med stabile rammevilkår for å redusere klimagassutslippene medfører dette forutsigbarhet for investeringer og teknologiutvikling på norsk sokkel. Norge blir et foregangsland innen teknologi for CO2-håndtering.

 • Stengetid

  17.10.2007 Aktiviteten er lav. Norge innfører egne og strenge miljøtiltak fordi det ikke er oppnådd internasjonal enighet om reduksjon av klimagassutslipp. Tilgang til leteareal reduseres.

 • Blod, svette og tårer

  17.10.2007 I dette scenarioet er olje- og gassprisene høye. Dette skaper høy aktivitet og god tilgang på areal. Men leteresultatene skuffer. Høye priser gir imidlertid betydelig teknologiutvikling og satsing på økt utvinning.

 • Drivkrefter

  17.10.2007 Drivkreftene er byggesteinene for scenarioene.

 • Skaper historier om framtiden

  17.10.2007 Over 40 år er gått siden den første brønnen ble boret på norsk sokkel. Fortsetter Norge å være olje- og gassnasjon om nye 40 år? Ved hjelp av scenarioer kan vi bli mer bevisst på hva som påvirker utviklingen på norsk sokkel.

 • Petrad-kurs med 44 deltakere fra 36 land

  17.10.2007 Åpningen av stiftelsen Petrads kurs i ”Petroleum Policy and Resource Management” fant sted i Oljedirektoratet og Petroleumtilsynets lokaler i Stavanger mandag 15. oktober.

 • Samarbeidsavtale mellom Oljedirektoratet og Havforskningsinstituttet

  11.10.2007 Oljedirektoratet (OD) og Havforskningsinstituttet (HI) arbeider med offentlige oppgaver innenfor beslektede fagområder i forhold til internasjonal bistandsvirksomhet. Samarbeidsavtalen skal bidra til å utvikle samarbeidsprosjekter til beste for brukerne.

 • Styrkjing av OD i samband med fusjonen

  05.10.2007 Regjeringa føreslår å auke løyvingane til petroleumstyresmaktene med om lag 50 millionar kroner i 2008. Hensikten er at dei skal ha den naudsynte kompetansen og kapasiteten til å følgje opp verksemda på norsk sokkel.

 • Opprettholder anslag over olje og gass

  24.09.2007 Oljedirektoratet mener det er mellom 1,6 og 5,8 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.) olje, gass, kondensat og NGL (Natural Gas Liquids) igjen å finne på norsk sokkel.

 • Bistår Nigeria for å redusere gassbrenning

  17.09.2007 Brenning av gass gir store utslipp av karbondioksid. Oljedirektoratet gir råd til oljemyndighetene i Nigeria om hvordan gassbrenningen kan reduseres.

 • Ny studie om trykkutvikling rundt Troll

  13.09.2007 En studie initiert av Oljedirektoratet (OD) viser at produksjon på Trollfeltet har konsekvenser for områdene rundt feltet.

 • Oljedirektoratet følger loven

  24.08.2007 I sommer har Oljedirektoratet samlet inn seismikk i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Innsamlingen er i tråd med regelverket og skjer etter vedtak i Stortinget.

 • OD får positiv respons i brukerundersøkelse

  23.08.2007 Statskonsult har, på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD), gjennomført undersøkelser for å finne ut hva viktige aktører i ODs omverden mener om OD.

 • Ny studie om kraft fra land

  09.07.2007 Oljedirektoratet skal lede arbeidet med å utrede muligheten for å forsyne petroleumsanlegg på sokkelen med kraft fra land.

 • Høring – endringer i forskrifte på ressursforvaltningsområdet i petroleumsvirksomheten

  28.06.2007 Oljedirektoratet foreslår enkelte endringer i forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften)

 • Geolog til topps i Oljedirektoratet

  27.06.2007 Med Bente Nyland får Oljedirektoratet (OD) en geolog på toppen. Hun har i en årrekke hatt ansvaret for uoppdagede ressurser, utforsking av nye områder, nye aktører på norsk sokkel og arbeidet med tildelingsrunder.

 • OD-ansatt valgt inn i Kontinentalsokkelkommisjonen i New York

  20.06.2007 Seniorgeolog Harald Brekke i Oljedirektoratet er gjenvalgt til Kommisjonen for avgrensning av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil.

 • Kartlegger havet

  15.06.2007 Oljedirektoratets datagrunnlag brukes for å få bedre kunnskap om norske kyst- og havområder.

 • Dypt drikkevann i Øst-Afrika

  15.06.2007 Petroleumsgeologer fra Oljedirektoratet (OD) har bidratt til å finne drikkevann på 600 meters dyp i Tanzania. Seismikken indikerer at det dreier seg om store volumer.

 • Oppstart av seismikkinnsamling

  15.06.2007 Oljedirektoratet starter innsamling av 2D-seismikk i Nordland VII og Troms II utenfor Lofoten og Vesterålen rundt den 29. juni 2007.

 • OD får positiv omtale i Norad-rapport

  05.06.2007 En omfattende evaluering av norsk oljebistand gir Oljedirektoratet (OD) velvillig omtale. Rapporten gir også råd om forbedringer.

 • Første olje fra Enoch

  01.06.2007 31. mai ble produksjonen på grensefeltet Enoch i Nordsjøen satt i gang. Dette er det første feltet som er bygd ut etter at rammeavtalen om petroleumssamarbeid over grenselinjen ble signert av britiske og norske myndigheter i 2005.

 • Norge hjelper Madagaskar

  29.05.2007 Dei neste fem åra skal Oljedirektoratet (OD) hjelpe Madagaskar med å etablere ei forsvarleg petroleumsforvaltning. For Turid Øygard betyr det at ho snart flyttar frå Stavanger til den gassiske hovudstaden Antananarivo.

 • Nye selskaper finkjemmer sokkelen

  07.05.2007 Nye og flere selskaper skal sørge for bedre utvinning av olje og gass på norsk sokkel. Etter store tildelinger de siste årene, er en del av selskapene i ferd med å starte leteboring.

 • Kontrollerer måling av olje

  07.05.2007 All petroleum som produseres og eksporteres fra norsk sokkel måles i forbindelse med kjøp, salg og beregning av skatter og avgifter. Oljedirektoratet fører tilsyn med målingene. I sommer skal nøyaktigheten av analyser av vanninnhold i olje kontrolleres.

 • Gunnar Berge: Elektrifisering av sokkelen

  02.05.2007 Å fjerne kraftanlegg på sokkelen og erstatte dem med energi fra land er ingen enkel eller billig løsning for å redusere Norges utslipp av CO2, skriver oljedirektør Gunnar Berge.

 • Fusjonen: satsing ute og hjemme

  30.04.2007 Fusjonen mellom Statoil og Hydro er gunstig for utenlandssatsingen til StatoilHydro. Størrelse er vesentlig i olje- og gassbransjen. Det er en positiv sammenheng mellom størrelse og kapitalmarkedsprising for oljeselskaper.

 • Et godt lag olje

  10.04.2007 På Friggfeltet gikk den tapt da gassen ble produsert, på Troll er den blitt en gullgruve og for Snøhvit ventes det spent på en beslutning. Tynne oljesoner er en utfordring.

 • Olje for utvikling

  06.04.2007 OED (Olje- og energidepartementet) samarbeider med Utanriksdepartementet, Finans­­departementet og Miljøverndepartementet om ei felles satsing på bistand til utviklingsland når det gjeld petroleumsforvalting og godt styresett.

 • CO2 for meir olje?

  30.03.2007 I oktober blei det vedteke å byggje eit gasskraftverk knytta til raffineriet på Mongstad med verdas første fullskala CO2-reinseanlegg. Regjeringa har vedteke at det offentlege skal være med på å finansiere reinseanlegget som kjem i full drift frå 2014. Det er ennå ikkje avgjort kva som skal gjerast med CO2-en frå anlegget, men kanskje den kan nyttast til injeksjon for auka oljeutvinning?

 • Samarbeid i nord

  09.03.2007 Kontinentalsokkelen rundt Norge og nord i Russland er unik i verdenssammenheng.Sokkelen er svært stor, og den har en rekke øygrupper nesten helt ute ved kanten av sokkelen. Her stikker berggrunnen opp av havet og er derfor enkel å kartlegge. Forholdene ligger godt til rette for å studere kontinentalplatenes utvikling og bevegelser.

 • Fire oljeeventyrere samlet igjen

  02.03.2007 40 år er gått siden den første brønnen ble boret på norsk sokkel. I anledning jubileumsåret er fire sentrale pionerer fra Industridepartementets oljekontor igjen samlet

 • Tar bølgen for norsk forskning

  23.02.2007 Ettersom Ormen Lange-feltet ligger i rasgropa etter et av verdens største undersjøiske leirras, er det gjort en omfattende jobb for å undersøke ny skredfare. Det har gitt norske forskere kompetanse i verdensklasse.

 • Nye bilder av undergrunnen i arktisk område

  02.02.2007 Mer kunnskap om den geologiske historien i nordlige havområder kan bidra til å gi svar på det store spørsmålet som petroleumsgeologer  både i Norge og Russland stiller seg: Hvor store er petroleumsressursene i de enorme havområdene i Arktis?

 • 15 millionar meter brønnbane bora

  26.01.2007 Frå 1966 til og med 2006 er det bora 15 millionar meter brønnar (leite- og utvinningsbrønnar) på den norske kontinentalsokkelen, syner ny statistikk frå Oljedirektoratet.

 • Olje smører utviklingen i nord

  25.01.2007 Olje og gass kan bli motoren i utviklingen i nord, mener Jarle Aarbakke. Han leder regjeringens ekspertutvalg for nordområdene.

 • Etiske dilemmaer i Arktis

  23.01.2007 Hvis oljeselskapene mener alvor med å ta samfunnsansvar, bør de samarbeide for å få til en bærekraftig utvikling, mener Aslaug Mikkelsen. Hun leder et forskningsprosjekt om sosiale og miljømessige konsekvenser av olje- og gassvirksomhet i arktiske strøk.

 • ODs IOR-pris 2006 til Baker Hughes og Halliburton

  23.01.2007 I år gir Oljedirektoratet anerkjennelse til leverandørindustrien for innsatsen som gjøres for økt verdiskaping på norsk sokkel, ikke minst innen forskning og utvikling. Baker Hughes og Halliburton er begge tildelt IOR-prisen 2006 for framtidsrettet utvikling og anvendelse av avanserte bore- og brønnløsninger.

 • Sokkelens spåmenn

  08.01.2007 Ta kvalitetskontrollerte data inn i enkle, men veldefinerte rapporterings-systemer. Bruk avanserte tekniske hjelpemidler og bland med en porsjon forståelse av historien og en porsjon evne til å se mulige utviklingsbaner for framtiden. Miks disse godt i en stor porteføljevurdering og etterprøv resultatene. Lær av feilene!

 • Sokkelåret 2006 - Nye grenser for norsk sokkel

  05.01.2007 I løpet av 2007 vil FN fastsette nye yttergrenser for norsk kontinentalsokkel. I 1996 fikk Oljedirektoratet i oppdrag av Utenriksdepartementet å samle inn data og kartlegge områder i Norskehavet og Barentshavet for å finne ut hvor langt norsk sokkel strekker seg utover 200-milsgrensen.

 • Sokkelåret 2006 - E-drift er framleis ei satsing

  05.01.2007 Petroleumsnæringa er godt i gang med å ta i bruk e-drift. Oljedirektoratet vil framleis satse på e-driftforum og vere ein pådrivar der det er for lite aktivitet.

 • Sokkelåret 2006 - Datainnsamling i Nordland VII og Troms II

  05.01.2007 Oljedirektoratet skal i 2007 bruke 70 millioner kroner på innsamling av geofysiske data i havområdene utenfor Lofoten og i Barentshavet.

 • Sokkelåret 2006 - Ressursregnskapet (foreløpige tall per 31.12.2006)

  05.01.2007 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2006. Anslaget er på 13 GSm3 o.e. Regnskapet viser et begrenset tilfang av nye ressurser fra leting og nullvekst med hensyn til brutto reserver. Det er sågar en liten nedjustering av brutto oljereserver (-16 Msm3). På den positive siden er det registrert modning av en rekke prosjekter samt igangsetting av nye prosjekter på felt.

 • Sokkelåret 2006 - Leteaktiviteten

  05.01.2007 Det er påbegynt 26 letebrønner i 2006. Av disse er 18 undersøkelsesbrønner og åtte aavgrensningsbrønner.  Det er avsluttet 23 letebrønner. Antallet letebrønner er doblet i forhold til 2005. Det er likevel boret færre brønner enn det som var planlagt, og dette skyldes i hovedsak mangel på borerigger.

 • Sokkelåret 2006 - Nye aktører

  05.01.2007 I alt 16 nye selskap ble i løpet av 2006 prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel. Ved årsskiftet var ytterligere 13 selskap under vurdering.

 • Sokkelåret 2006 - Aktivitetsnivået

  05.01.2007 Vi er inne i en periode med høy aktivitet på norsk sokkel. Med økende oljepris har både aktivitetsnivået og kostnadsnivået økt betydelig. Prognosene for investeringsutviklingen fram til 2011 viser at aktivitetsnivået fortsatt vil holde seg høyt. Det er en rekke modifikasjons- og økt utvinningsprosjekter på felt i drift (Ekofisk, Eldfisk, Snorre, Troll olje og Valhall) sammen med nye utbygginger (35/9-1 Gjøa og 6507/5-1 Skarv) som bidrar til den høye aktiviteten.

 • Sokkelåret 2006 - Petroleumsproduksjon

  05.01.2007 Det ble produsert i alt 248 millioner Sm³ salgbare oljeekvivalenter (o.e.) i 2006. Dette er 16 millioner Sm³ o.e. mindre enn rekordåret 2004. Ett nytt felt er satt i produksjon i løpet av året; Ringehorne Øst. I 2007 forventes det at ytterligere sju nye felt vil komme i produksjon; Alvheim, Blane, Enoch, Ormen Lange, Snøhvit, Vilje og Volve.

 • Sokkelåret 2006

  05.01.2007 Pressemelding 1/2007. Gassproduksjonen på norsk sokkel i 2006 var rekordhøy, men oljeproduksjonen ble lavere enn antatt. Det ble påbegynt 26 letebrønner i 2006, det er dobbelt så mange som året før, men det er bare gjort fire funn. Ellers er sokkelen preget av riggmangel og prisøkning. Sokkelåret 2006 inneholder fakta fra året som gikk og utsikter for kommende fem-årsperiode.

 • Kongelig resolusjon om endringer i petroleumsforskriften ble vedtatt i statsråd fredag 22. desember.

  03.01.2007 Endringene innebærer at det skal betales et gebyr på kr 60 000 per undersøkelsestillatelse per kalenderår, og kr 100 000 per søknad om utvinningstillatelse.

 • Olje for et bedre liv

  21.12.2006 En del fattige land er rike på olje og gass. Nye måter å drive utviklingsarbeid på kan hjelpe disse landene slik at innbyggerne får del i rikdommen fra petroleumsressursene,sier utviklingsminister Erik Solheim.

 • Minister mot fattigdom

  21.12.2006 Petroleumsvirksomheten kan bidra til å befri landet fra fattigdom, mener Esperanca Laurinda Bias. Hun er Mosambiks minister for utvinning av olje, gass og mineralressurser. Derfor er det er viktig at inntektene fra petroleumsindustrien kommer hele befolkningen til gode.

 • Utvider samarbeidet med Madagaskar

  13.12.2006 Madagaskar blir et sentralt samarbeidsland i norsk utviklingspolitikk gjennom Olje for utvikling. Petroleumsvirksomheten i landet er i oppstarten. Seismikktolkning har foregått hos Oljedirektoratet.

 • Norsk sokkel får nye yttergrenser

  27.11.2006 I løpet av 2007 vil FN fastsette nye yttergrenser for norsk kontinentalsokkel.

 • Troll: Et teknologisk underverk

  24.11.2006 Troll er blitt betegnet som ett av verdens ti tekniske underverk i moderne tid, på linje med for eksempel den første månelandingen og den første hjertetransplantasjonen.

 • Myndighetene vil ha fart i letingen

  16.11.2006 Reglene om arealavgift endres fra nyttår.Hensikten er å få aktivitet i utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel som i dag ligger "brakk".

 • Ny målemetode for olje innføres

  01.11.2006 EU innfører nytt direktiv for måleinstrumenter. Det nye direktivet får betydning for måling av væsker i petroleumsindustrien.

 • Heilt Texas !

  16.10.2006 Tom Pogue var med då den første brønnen på norsk sokkel blei bora:

 • Steingammel lærebok

  10.10.2006 For oljegeologer er Svalbard, med sine tykke lagpakker av sedimentære bergarter, som et geologisk arkiv. Det gir vesentlig kunnskap i jakten på olje- og gassforekomster på norsk kontinentalsokkel.

 • Mineraler i petroleumsvirksomheten: Barytt

  10.10.2006 Barytt er tungt inne i petroleumsindustrien. Dette tunge mineralet er nemlig hovedbestanddelen i borevæsken som bidrar til å holde brønntrykket i balanse.

 • Vulkansk skattejakt

  26.09.2006 For 60 – 54 millioner år siden delte jordskorpen mellom Norge og Grønland seg. Store mengder lava og basalt veltet i tykke lag utover flere hundre kvadratkilometer av havbunnen og etterlot dagens geologer en drøy utfordring.

 • Høring: Endringer i ressursforskriften

  29.06.2006 Oljedirektoratet foreslår enkelte endringer i forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften). Høringsfrist: 1.10.2006.

 • RNB2006 - Fortsatt høy produksjon

  12.05.2006 I revidert nasjonalbudsjett fremkommer det en forventning om fortsatt høy produksjon av olje og gass. Oljedirektoratets prognoser er benyttet for beregningene.

 • OD skal tette kunnskapshull i Nordland VI og Troms II

  31.03.2006 Det blir ifølge den helhetlige forvaltningsplanen ikke igangsatt petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i inneværende stortingsperiode. Men Oljedirektoratet skal innen 2010 gjennomføre kartleggingsarbeid i området. - Mange kunnskapshull skal tettes, det blir en viktig jobb for OD fram mot 2010, sier direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet.

 • Kortvarig kullfeber

  28.03.2006 Det er langt mer kull i verden enn olje og gass. Steinkull finnes i fjellet, brytes i gruver på alle kontinent og er en av de viktigste energikildene i verden, etter olje og gass. Også i Norge finnes det kull - men bare under blåmyra.

 • Tiltaksanalyse for NOx

  03.03.2006 En ny rapport fra Statens forurensningstilsyn, Oljedirektoratet og Sjøfartsdirektoratet, viser hvilke tiltak som kan gjennomføres for at Norge skal overholde NOx-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen innen 2010.

 • Effektiv drift

  22.02.2006 Det vil vere svært verdifullt å klare å drive utvinninga frå felta på meir kostnadseffektive måtar. Kunsten er berre å finna den rette balansen mellom ressurstilvekst og lågare driftskostnader.

 • Endringer i petroleumsforskriften

  24.01.2006 Ved kgl. res. 20. januar ble det vedtatt endringer i petroleumsforskriften.

 • Geologi: Jorda si historie

  16.01.2006 Historia til jorda kan teiknast langs ei tidslinje. Tidslinja illustrerer perioden frå jorda fekk fast skorpe fram til vår tid. Når vi teikner ei tidslinje på 4,6 meter, utgjer kvar millimeter éin million år.

 • Sokkelåret 2005 - E-drift

  12.01.2006 E-drift betyr å ta i bruk nye driftsformer. Disse baserer seg på at IKT løsninger som inkluderer (nær) sanntidsdata brukes for å integrerte arbeidsprosesser, mellom fag, hav og land og forskjellige organisasjoner. Hensikten med dette er å få til hurtigere og bedre beslutninger.

 • Sokkelåret 2005 - Miljø

  12.01.2006 Oljedirektoratet har vært involvert i en rekke miljørelaterte prosjekter i løpet av 2005.

 • Sokkelåret 2005 - Ressursregnskapet (foreløpige tall per 31.12.2005)

  12.01.2006 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2005. Det har imidlertid vært en betydelig modning av ressursene.

 • Sokkelåret 2005 - Leteaktivitet

  12.01.2006 Det ble påbegynt 12 letebrønner i 2005. Av disse er ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner. Det er gjort seks nye funn, tre i Nordsjøen og tre i Norskehavet.

 • Sokkelåret 2005 - Tildeling av areal

  12.01.2006 I løpet av 2005 ble selskapene på norsk sokkel tilbudt 45 nye utvinningstillatelser. Det gjaldt tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO). Høsten 2005 utløp også søknadsfristen for utvinningstillatelser i forbindelse med 19. konsesjonsrunde.

 • Sokkelåret 2005 - Nye aktører

  12.01.2006 I alt ni nye selskap ble i løpet av 2005 prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel. Ved årsskiftet var ytterligere ti selskap under vurdering.

 • Sokkelåret 2005 - Aktivitetsnivået

  12.01.2006 Vi er inne i en periode med høy aktivitet på norsk sokkel. Den høye aktiviteten skyldes investeringer knyttet til store prosjekt som utbygging av Ormen Lange og Snøhvit. I tillegg kommer investeringer i økte utvinningsprosjekter på felt, planer for nye prosjekter på felt og en rekke mindre funn som samlet bidrar til den høye aktiviteten.

 • Sokkelåret 2005 - petroleumsproduksjon

  12.01.2006 Det ble produsert i alt 257 millioner salgbare Sm3 oljeekvivalenter i 2005. Dette er 6 millioner Sm3 o.e. mindre enn rekordåret 2004. To nye felt er satt i produksjon i løpet av året; Kristin og Urd. I 2006 forventes det at ytterligere to nye felt vil komme i produksjon; Enoch og Blane.

 • Sokkelåret 2005

  12.01.2006 Pressemelding 2/2006: 2005 resulterte i ny rekordproduksjon av gass fra norsk kontinentalsokkel. Oljeproduksjonen ble lavere enn antatt. Til tross for få letebrønner, var resultatene gode, med funn i nye områder og med funn i nye letemodeller i modne områder. Sokkelåret 2005 inneholder fakta fra året som gikk og utsikter for kommende femårsperiode.

 • Troll: Midt i geologien

  24.11.2005 Landskapet på Trollfeltet, under 300-350 meter vann og 1000-1200 meter stein, består av et tykt lag med sand som inneholder gass og olje. På bildet er sanden farget rød på de høyeste toppene og gul i lavere områder. Gassen ligger i porerommene mellom sandkornene i de to gigantiske strukturene Troll Øst og Troll Vest.

 • Store verdier i modne områder på norsk sokkel

  08.11.2005 For å øke levetiden på felt som er i produksjon, er tiltak for økt oljeutvinning, nye funn i nærheten av eksisterende felt og effektiv drift viktige virkemidler for å nå et slikt mål.

 • Måling for milliarder

  01.11.2005 All petroleum som produseres og eksporteres fra norsk kontinentalsokkel måles i forbindelse med, kjøp og salg, allokering og beregning av skatt og avgifter. Oljedirektoratet fører tilsyn med at de fiskale målingene er nøyaktige nok. For selv små avvik kan utgjøre mange penger.

 • Aldri ein dag utan

  21.10.2005 Regnet slår i asfalten. Regnjakka heng lageleg til. Bussen ventar. Fleecen varmar ekstra. Klar for nok ein dag. Ein petroleumsdag.

 • Utredning av mulige NOx-reduserende tiltak på sokkelen

  26.08.2005 For å oppfylle forpliktelsene i Gøteborgprotokollen må Norge innen 2010 redusere de årlige utslippene av nitrogenoksider (NOx) med 45 000 tonn. En ny rapport forsøker å gi svar på hvilke NOx-reduserende tiltak som er aktuelle for innretningene på norsk kontinentalsokkel - og hvilke kostnader og tekniske ufordringer disse tiltakene medfører.

 • Norsk gass ved et veiskille

  26.08.2005

 • Gass: Uten form og farge

  26.08.2005 Norge kommer om få år til å eksportere mer gass enn olje. Norsk kontinentalsokkel inneholder mer enn 4000 milliarder Sm3 gass - nok til å dekke Storbritannias gassbehov i 40 år med dagens forbruk. Men hva er egentlig gass?

 • Norsk gass til Europa

  26.08.2005 Utviklingen av gassmarkedet i Europa har hatt avgjørende betydning for norsk gassvirksomhet og det norske gasstransportsystemet. Det vil den også ha i fremtiden. Norge er i dag den tredje største leverandøren av gass til det europeiske markedet, og forbruket ventes å øke betydelig de neste ti årene. Men hvordan fant gassen veien til markedene?

 • Vi ere en (gass)nasjon vi med

  26.08.2005 På norsk kontinentalsokkel er det til nå påvist mer enn fire billioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Vi forventer vi å finne nær to billioner Sm3 gass. Ja visst, er vi en gassnasjon, vi med.

 • Nye grunne boringer i Barentshavet nord

  17.08.2005 Oljedirektoratet (OD) skal i høst gjennomføre flere grunne, stratigrafiske boringer i Barenshavet nord for å få mer kunnskap om ressurspotensialet i området.

 • Leting i Barentshavet feirer 25 år

  15.08.2005 I år er det 25 år siden den første undersøkelsesbrønnen i norsk del av Barentshavet. Tross flere store funn, er Barentshavet fortsatt det minst utforskede området på norsk kontinentalsokkel. Og ressurspotensialet er stort.

 • Setter grenser for sokkelen

  12.08.2005 Vanndypet i Polhavet avgjør hvor stor norsk kontinentalsokkel er. I september legger Oljedirektoratet kursen mot nord for å fastsette sokkelens yttergrense.

 • Konsekvensutredning om e-drift

  07.06.2005 På vegne av e-driftforum har Oljedirektoratet lyst ut et prosjekt for å utrede konsekvenser av omfattende innføring av e-drift (integrerte operasjoner) på norsk sokkel for arbeidstakerne i petroleumsnæringen, og muligheter for utvikling av nye norske arbeidsplasser.

 • Mulighetsstudie: CO2-injeksjon er fortsatt for dyrt og for risikofylt

  25.04.2005 Oljedirektoratet (OD) har på oppdrag av Olje- og energidepartementet gjennomført en mulighetsstudie for prosjekter med CO2-injeksjon for økt oljeutvinning på norsk kontinentalsokkel. Konklusjonen er at CO2-injeksjon ikke framstår som et kommersielt alternativ for økt oljeutvinning for lisenseierne på norsk sokkel i dag.

 • Trollfeltet: Troll i bor

  20.04.2005 Mange mente at oljen i Trollfeltet ikke lot seg utvinne. Hydro har utviklet det gigantiske gassfeltet til også å bli norsk sokkels mest produserende oljefelt. Først og fremst på grunn av ny brønnteknologi.

 • Geologi: De gylne naglene

  14.04.2005 91 gylne nagler skal hamres inn i kloden for å markere overgangene mellom jordas geologiske epoker.

 • Geologens paradis

  11.03.2005 I Oljedirektoratets lokaler lagres sand, grus og leire fra 3000 km boring fra norsk sokkel.

 • 500.000 linjekilometer seismikk i 2004

  25.02.2005 Det ble gjennomført 20 seismiske undersøkelser på norsk sokkel i 2004. I alt ble det skutt vel 500.000 linjekilometer seismikk. Det er 170.000 km mer enn i 2003, og like mye som i 2002.

 • Kulturminne Ekofisk

  31.01.2005 Norsk oljemuseum i Stavanger har opna utstillinga Kulturminne Ekofisk. Utstillinga gir eit innblikk i den historiske utviklinga av Ekofisk-området i Nordsjøen frå 1962 til 1998.

 • Sokkelåret 2004 - Miljø

  13.01.2005

 • Sokkelåret 2004 - ressursregnskap

  13.01.2005 Det er ingen endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2004 i forhold til fjorårets regnskap. Det har imidlertid vært en betydelig modning av ressursene på sokkelen.

 • Sokkelåret 2004 - Aktivitetsnivået

  13.01.2005 Vi er inne i en periode med høy aktivitet på norsk sokkel. Den høye aktiviteten skyldes investeringer knyttet til store prosjekt som utbygging av Ormen Lange og Snøhvit. I tillegg kommer investeringer i økte utvinningsprosjekter på felt, planer for nye prosjekter på felt og en rekke mindre funn som samlet bidrar til den høye aktiviteten.

 • Sokkelåret 2004 - Petroleumproduksjon

  13.01.2005 Produksjonen av salgbar petroleum nådde i 2004 en ny topp. Det ble produsert i alt 263 millioner salgbare Sm3 oljeekvivalenter. Dette er 1 million Sm3 o.e. mer enn rekordåret 2003.

 • Sokkelåret 2004

  13.01.2005 Pressemelding 1/2005Aldri før har det blitt produsert mer petroleum på norsk sokkel enn i 2004. Samtidig er aktiviteten på sokkelen høy, med flere nye prosjekter og utbygginger i vente.

 • Sokkelåret 2004 - Leteaktiviteten

  12.01.2005 I 2004 ble det påbegynt 17 letebrønner. Av disse er ni undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner.

 • Ekofisk: Levende museum

  06.01.2005 Den velkjente røde telefonkiosken er et eksempel fra nær fortid som lett kunne blitt glemt dersom den ikke ble tatt vare på. Ekofisk er et annet eksempel, mener Riksantikvaren. Felles for den røde telefonkiosken og Ekofisk er at begge er blitt erklært som kulturminner mens de ennå er i drift.

 • Norske felt store i verdensmålestokk

  06.01.2005 På listen over verdens største felt som er funnet i løpet av de siste 25 årene, inngår fem norske.

 • Informasjon om endringer i Oljedirektoratets forskrifter fra 1. januar 2005

  29.12.2004 Det er gjort endringer i Oljedirektoratets forskrifter av 13.12.2004 med virkning fra 1.1.2005. Dette gjelder forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten av 18 juni 2001 (ressursforskriften) § 8 og forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2-avgift av 1. november 2001 (måleforskriften) §§ 2 og 8.

 • Sokkelåret 2004 - Sju nye selskaper

  21.12.2004 Selskapene Wintershall, Noble Energy og Centrica er de siste av i alt sju nye aktører som myndighetene i løpet av 2004 har prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel.

 • Pensum for petroleumsgeologer

  19.10.2004 Svalbard har vært lærebok for geologer siden lenge før petroleumsaktiviteten startet på norsk sokkel. Kraftig erosjon gjør samtidig at Svalbard er i kontinuerlig forandring.

 • Bruk av CO2 til økt oljeutvinning

  17.09.2004 Invitasjon til seminar i regi av OD, OG21 og OLF i Oslo 29.-30. september 2004.

 • Økt utvinningsgrad fra havbunnsbrønner

  17.09.2004 Økt utvinningsgrad fra havbunnsbrønner er en hovedutfordring for undervannsteknologien på norsk sokkel. Om lag 40 prosent av produksjonen på norsk sokkel kommer i dag fra havbunnskompletterte brønner (havbunnsbrønner).

 • Sokkelåret 2003 - 18. konsesjonsrunde utlysning

  09.09.2004 Uutforskede områder på norsk kontinentalsokkel har fremdeles et stort ressurspotensial, og det er store muligheter for nye, betydelige funn. 18. konsesjonsrunde skal bidra til å sikre enn langsiktig utviklingsbane for petroleumsvirksomheten, samt til å revitalisere leteaktiviteten på sokkelen.

 • Kalde muligheter

  31.08.2004 En fjerdedel av de totale uoppdagede petroleumsressursene i verden kan ligge i Arktis. Men hvor mye olje og gass er det mulig å utvinne i nordområdene?

 • Høring - endringer i Oljedirektoratets forskrifter

  30.06.2004 Oljedirektoratet foreslår enkelte endringer i sine forskrifter.Høringsfristen er 1.10.2004.

 • Sokkelåret 2004 - 18. konsesjonsrunde

  08.06.2004 I forbindelse med 18. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel får 16 selskaper tilbud om deltagelse i 16 nye utvinningstillatelser. Selskapene vil få tilbud om deltakelse i til sammen 46 blokker eller deler av blokker.

 • Frigg-feltet blir historie

  07.06.2004 Petroleumstilsynet har gitt Total E&P Norge samtykke til delvis fjerning og disponering av innretningene på den norske delen av Frigg-feltet. Planen er å stanse produksjonen på Frigg-feltet 1.7.2004,  rengjøre produksjonsutstyr og fjerne deler av innretningene.

 • Oljemeldingen lagt fram

  11.05.2004

 • Sokkelåret 2004 - Stadig mer areal tilgjengelig

  30.01.2004 Utlysningen av 18. konsesjonsrunde er ikke før unnagjort, før myndighetene lyser ut nytt areal i forbindelse med årets runde av tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO 2004). I forbindelse med TFO 2004 serverer Oljedirektoratet interesserte selskaper en gavepakke med lett tilgjengelig og spesielt tilrettelagt informasjon om områdene i utlysningen.

 • Enklere rapportering skal gi mindre utslipp

  26.01.2004 Fra nå skal operatørselskapene på norsk sokkel rapportere miljøutslipp til én instans i stedet for tre.

 • Forskrift om endring av forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2-avgift (måleforskriften).

  14.01.2004 Fastsatt av Oljedirektoratet 5. desember 2003 i medhold av forskrift til lov om petroleumsvirksomhet, kgl. res. 27. juni 1997 nr. 653  § 86, jf. lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 4-9 og lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, § 5, jf. Olje- og energidepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985 og 27. desember 1990.

 • Forskrift om endring av forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften)

  14.01.2004 Fastsatt av Oljedirektoratet 5. desember 2003 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, jf. Forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet § 46, § 47, § 48, § 53, § 79 og § 86, jf. Olje- og energidepartementets delegeringsvedtak 4. oktober 1991.

 • Endringer i måleforskriften og ressursforskriften

  14.01.2004 Oljedirektoratet fastsatte 5.12.2003 endringer i måleforskriften og ressursforskriften med merknader. Endringene trådte i kraft 1.1.2004.

 • IOR-prisen 2003 til Valhall

  13.01.2004 Oljedirektoratets IOR-pris for 2003 er i dag tildelt Valhall Unit og operatørselskapet BP for prosjektet "Life of Field Seismic " på Valhallfeltet.

 • Sokkelåret 2003 - Nye aktører

  13.01.2004 Ni selskap ble i løpet av 2003 prekvalifisert som operatør eller rettighetshaver på norsk sokkel.

 • Sokkelåret 2003 - Ressursregnskapet

  13.01.2004 De totale ressursene på norsk sokkel ser ut til å ha økt i løpet av 2003.

 • Sokkelåret 2003 - Økt petroleumsproduksjon

  13.01.2004 Produksjonen av salgbar petroleum nådde i 2003 en ny topp, med en samlet produksjon på 262 millioner salgbare Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er 3 millioner Sm3 o.e. mer enn rekordåret 2002. Stigningen skyldes i hovedsak økt salg av gass.

 • Sokkelåret 2003 - Funn på norsk sokkel

  13.01.2004 I løpet av 2003 ble det gjort 11 nye funn på norsk sokkel, sju i Nordsjøen og fire i Norskehavet.

 • Sokkelåret 2003

  13.01.2004 Sett fra Oljedirektoratets side ble utviklingen for norsk petroleumsvirksomhet i 2003 mer positiv enn det så ut til ved inngangen av året.

 • ODs ansvar og oppgaver

  22.12.2003 Kronprinsregentens resolusjon om det nye Oljedirektoratets ansvar og oppgaver etter uskillelsen av Petroleumstilsynet, fastsatt i Statsråd 19.12.2003.

 • Helårig petroleumsaktivitet i nordområdene

  15.12.2003 Regjeringen har besluttet at det ikke skal åpnes for videre petroleumsvirksomhet i Nordland VI utenfor Lofoten. Samtidig har regjeringen besluttet å åpne generelt for videre helårig petroleumsvirksomhet i de allerede åpnede områdene i Barentshavet syd.

 • Ingen planer om petroleumsvirksomhet på Svalbard

  29.08.2003 Med utgangspunkt i oppslag i pressen og Dagsrevyen torsdag 28. august vil Oljedirektoratet (OD) presisere at direktoratet verken har gjennomført eller gjennomfører utredninger om mulig ilandføring av petroleum til Svalbard. Som olje- og energiminister Einar Steensnæs har understreket, er disse områdene ikke åpne for petroleumsvirksomhet.

 • Heftig og beregnet - om estimering av uoppdagede ressurser

  27.06.2003 Sannsynlighetsberegning, statistikk og titusenvis av kalkuleringer må til når OD skal si noe om hvor mye olje og gass vi fortsatt ikke har funnet.

 • Fem framtidsscenarier: Høgt spel om sokkelen

  23.06.2003 Utvikling eller forvitring - trumf eller beit. Perspektiva for norsk sokkel blir presenterte gjennom fem framtidsscenarier som i utgangspunktet er like sannsynlege. I det femte deltar bare Jokeren. Motkreftene har vunne og feia petroleumsverksemda bort frå spelebordet.

 • CO2-avgiften har bidratt til å redusere utslipp fra oljevirksomheten

  09.05.2003 Oljedirektoratet gjennomførte 7. mai et miljøseminar om CO2-avgiftens virkning. Seminaret samlet omlag 50 deltakere fra operatørselskapene og myndighetene (OED, OD og SFT).

 • Miljø 2003 - Petroleumssektoren i Norge

  08.05.2003 Publikasjonen Miljø 2003 gis ut av Olje- og energidepartementet, og består av en faktadel hvor utslippsstatus til sjø og luft presenteres, samt myndighetenes ivaretagelse av miljøhensyn. Temadelen har i år fått tittelen "Bruk og lagring av CO2 på norsk sokkel".

 • Nullutslipp fra oljevirksomheten

  28.04.2003 Innen 2005 skal utslipp av olje og miljøfarlige kjemikalier fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel reduseres vesentlig. SFT, Oljedirektoratet (OD) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) er enige om mål og fremdrift i nullutslippsarbeidet.

 • Sokkelåret 2003 - Høyt investeringsnivå

  13.01.2003 Det investeres fortsatt tungt på norsk sokkel. Med leteutgiftene holdt utenfor, ser investeringene i 2003 ut til å ende på 62 milliarder kroner. Mye tyder på at investeringsnivået kommer til å stige også i årene som kommer.

 • Sensasjonsfølere skiller klinten fra hveten

  13.12.2002 Seismiske undersøkelser ved hjelp av lydbølger er kjent teknologi. Nå utvikler industrien elektromagnetisk havbunnslogging, et sensasjonelt supplement som kan avsløre om et reservoar inneholder vann eller hydrokarboner.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2016

  12.01.1999 Oljedirektør Bente Nyland legger 12. januar fram resultater av leting og produksjon i 2016, og investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.

Neste