Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

CO2-avgiften har bidratt til å redusere utslipp fra oljevirksomheten

09.05.2003 Oljedirektoratet gjennomførte 7. mai et miljøseminar om CO2-avgiftens virkning. Seminaret samlet omlag 50 deltakere fra operatørselskapene og myndighetene (OED, OD og SFT).

Lenke: [Program under miljøseminaret]

Formålet med et felles seminar var å opprettholde et sterkt miljøfokus og bidra til erfarings- og kunnskapsdeling. Gjennom 11 foredrag fikk vi presentert hvordan CO2-avgiften har bidratt til å redusere utslipp ved å støtte opp om nye teknologier, som for eksempel kombikraft, gjenvinning og fakkelgass.

Seminaret viste også at de mest lønnsomme tekniske tiltakene allerede er gjennomført av selskapene. Det blir derfor en stor utfordring å gjøre nye framskritt for å nå nasjonale mål og internasjonale forpliktelser for utslipp av klimagasser. Seminaret understreket hvor viktig det er at både myndighetene og industrien spiller på lag, slik at gode ideer og tekniske tiltak kan utredes og gjennomføres.

Oljedirektoratet er tillagt myndighet til å håndheve CO2-avgiftsloven, som trådte i kraft 1. januar 1991. I tillegg til oppfølging av målesystemene og innkreving av CO2-avgiften på sokkelen, foretar OD årlig en vurdering av selskapene for kontinuerlig å vurdere avgiftens virkning på CO2-utslippene.

De siste ti årene har OD derfor gjennomført årlige møter med hvert av operatørselskapene for å vurdere avgiftens virkning på CO2-utslippene. Miljøseminaret i år var et forsøk på å finne en ny form som kan erstatte disse møtene. OD vil evaluere om seminarformen skal videreføres.

Kontaktperson i OD:
Ellen Hagelsteen

 

Oppdatert: 04.09.2009