Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Miljø 2003 - Petroleumssektoren i Norge

08.05.2003 Publikasjonen Miljø 2003 gis ut av Olje- og energidepartementet, og består av en faktadel hvor utslippsstatus til sjø og luft presenteres, samt myndighetenes ivaretagelse av miljøhensyn. Temadelen har i år fått tittelen "Bruk og lagring av CO2 på norsk sokkel".

Lenke til OEDs nettsted: Miljø 2003 - Petroleumssektoren i Norge (pdf)

Målet med miljøpublikasjon, hvor Oljedirektoratet har vært en sentral bidragsyter, er å øke kunnskapen om miljøeffektene av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Ivaretakelse av miljøhensyn har i lang tid vært en integrert del av norsk energipolitikk. Det er viktig å ha god kunnskap om miljøeffektene av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Miljø 2003 er et bidrag i den sammenheng.

Oppdatert: 04.09.2009