Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Bruk av CO2 til økt oljeutvinning

17.09.2004 Invitasjon til seminar i regi av OD, OG21 og OLF i Oslo 29.-30. september 2004.

Seminaret om bruk av CO2 til økt oljeutvinning er delt i fire sesjoner som dekker følgende tema:

- Ikke-teknologiske barrierer for å kunne ta i bruk CO2 til økt oljeutvinning
- CO2 håndtering i et norsk perspektiv
- CO2 kilder og logistikk
- Erfaringer og utfordringer ved å bruke CO2 som injeksjonsmedium for økt oljeutvinning

Målgruppene for seminaret er politikere og myndigheter, oljeselskaper og leverandørindustri, forskningsmiljøer og miljøorganisasjoner. Et viktig aspekt ved seminaret er å bringe sammen ulike interesseparter for å etablere en felles forståelse av hvor vi står i dag og hva som er de største utfordringene for å realisere bruk av CO2 til økt oljeutvinning på norsk sokkel.


I tillegg til foredrag består seminaret av en poster-sesjon. Seminarspråket vil i hovedsak være norsk, men det tas sikte på å tilby simultanoversettelse til engelsk.

Seminaret arrangeres i fellesskap av Oljedirektoratet (OD), Oljeindustriens landsforening (OLF) og OG21 (Olje og gass i det 21. århundre).

Seminaret finner sted 29.-30. september i Oslo kongressenter, Folkets hus, og vil være åpent for alle interesserte.

Endelig program med påmeldingsskjema vil foreligge i løpet av august.


Kontaktpersoner i OD:
Odd Magne Mathiassen, tlf. 51876352
Eldbjørg Vaage, tlf. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009