Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Endringer i måleforskriften og ressursforskriften

14.01.2004 Oljedirektoratet fastsatte 5.12.2003 endringer i måleforskriften og ressursforskriften med merknader. Endringene trådte i kraft 1.1.2004.

Følgende endringer er fastsatt:

  • Forskrift om endring av forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften). Les mer.
  • Forskrift om endring av forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2-avgift (måleforskriften). Les mer.

Oppdatert: 04.09.2009