Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Frigg-feltet blir historie

07.06.2004 Petroleumstilsynet har gitt Total E&P Norge samtykke til delvis fjerning og disponering av innretningene på den norske delen av Frigg-feltet. Planen er å stanse produksjonen på Frigg-feltet 1.7.2004,  rengjøre produksjonsutstyr og fjerne deler av innretningene.

Frigg-feltet, som i 2002 feiret et kvart århundre på norsk og britisk sokkel, er det hittil desidert største feltet som stenger på norsk sokkel.

Frigg breier seg på Nordsjøens midtlinje med omtrent 60-40-fordeling i norsk favør. Og her ligger den eneste broen fra Storbritannia til Norge.

Da planene for den offisielle åpningen av Frigg ble lansert i 1978, var det tanken at dronning Elizabeth skulle komme gående fra britisk side og møte Kong Olav, som skulle komme fra den norske siden. Sikkerhetshensyn gjorde imidlertid et så sjeldent toppmøte mellom Storbritannia og Norge umulig.

Løsningen ble at bare Kong Olav foretok den høytidelige åpningen av Frigg, 8. mai 1978. I den forbindelse avduket han også et relieff av kjærlighetsgudinnen Frigg.

All-europeisk
I løpet av et snaut år vil kun historien om Frigg stå igjen - sammen med noen tonn betong.

Historien er til gjengjeld ettertrykkelig alleuropeisk: Et norsk-britisk felt med fransk operatør, fransk-norsk eiergruppe og British Gas som kjøper.

Frigg forsynte på det meste britene med en tredjedel av den gassen de brukte i det daglige. Gassen fra Ormen Lange i Norskehavet vil forresten gå samme vei.

Olje i bunnen
Om Frigg var først blant mytologiens kvinner, var ikke Frigg først i Nordsjøen.

Feltet kom likevel som en stor og viktig gavepakke da det ble funnet i 1971, to år etter Ekofisk. Fra blokk 25/1 kom Frigg inn som en ny, stor forventning til Nordsjøen som olje- og gassprovins, og formasjonens fasong gjorde at Frigg fikk et estetisk tilnavn blant geologer: Den kinesiske sommerfugl.

Det var håpet om olje som utløste jubel da Frigg ble funnet av daværende Elf Aquitaine Norge. Og olje var det i Frigg. En svært tynn, men ganske vidtrekkende oljesone - likevel ulønnsom å produsere med daværende teknologi. I dag ville kanskje oljesonen i Frigg blitt produsert før gassen - som på Troll.

I stedet ble det en oljeskuffelse. Dette til tross: Frigg var i 1971 det største gassfunnet til havs i hele verden. Forekomsten ble dermed målestokk på all norsk gass som senere ble funnet. Da omfang skulle anslås, refererte man oftest til "ett Frigg, to Frigg, et halvt Frigg" etc.

Forresten: Ormen Lange er to Frigg - og kanskje litt til.

Stille
Siden har Frigg gått som en stille klokke midt mellom mer berømte Statfjord og Ekofisk, riktignok etter en vanskelig begynnerfase. Oljeboikotten i 1973/74 og prisøkningen som fulgte, rammet Frigg kraftig. Forsinkelser oppsto også da et stålunderstell forliste under installasjon et stykke fra målet.

Men Frigg har vært der, hele tiden. Operatøren Elf ? og etter fusjonen i mai 2003, Total E&P AS - har sørget for å støvsuge området rundt for gass - ved å ta i bruk ny og nødvendig teknologi.

Og Nordøst-Frigg var det første fjernopererte feltet på norsk sokkel. Gudinnen har dessuten småsøstre.

Uten bar
Frigg er britisk hverdag med bacon til frokost og husvarme. Og Elf var vel ikke fransk uten at boligkvarteret ble planlagt med egen bar for de ansatte.

Det hviskes blant veteraner i OD at tegningen av baren fikk et stort kryss over seg - som symbol på det norske byråkratiets rungende nei.

For selv statsminister Per Borten måtte drikke melk da han besøkte Ocean Viking på Ekofisk året før

Frigg ble funnet. Norge er Norge, selv midt blant briter og franskmenn.

(Teksten er en oppdatert versjon av artikkel publisert i Sokkelspeilet nr. 4/2002)

Oppdatert: 04.09.2009