Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Høring - endringer i Oljedirektoratets forskrifter

30.06.2004 Oljedirektoratet foreslår enkelte endringer i sine forskrifter.Høringsfristen er 1.10.2004.

Oljedirektoratet foreslår enkelte endringer i følgende forskrifter på ressursforvaltningsområdet i petroleumsvirksomheten:

  • forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften)
  •  forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2-avgift (måleforskriften)

Under finnes lenker til høringsdokumentene som beskriver de foreslåtte endringene i forskriftene.

De foreslåtte endringene vurderes ikke å innebære negative økonomiske eller administrative konsekvenser.

Høringsdokumenter:

Høringsfrist:
Eventuelle kommentarer til høringen sendes Oljedirektoratet innen 1.10.2004, gjerne elektronisk til e-postadresse: postboks@npd.no.

Det tas sikte på at eventuelle endringer og rettelser trer i kraft 1.1.2005.

Oppdatert: 04.09.2009