Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

IOR-prisen 2003 til Valhall

13.01.2004 Oljedirektoratets IOR-pris for 2003 er i dag tildelt Valhall Unit og operatørselskapet BP for prosjektet "Life of Field Seismic " på Valhallfeltet.

Av Øyvind Midttun

"Life of Field"-systemet som i sommer ble installert på Valhallfeltet er verdens første fullskalaanlegg for livstidsseismikk. Totalt 9 500 sensorer forbundet med 120 kilometer kabel er spredt ut over et 35 kvadratkilometer stort område. Anlegget skal gi eierne av Valhall Unit, med operatørselskapet BP i spissen, økt kunnskap om reservoaret, sikrere og mer kostnadseffektiv boring og bedre tilgang til gjenværende reserver.

I reservoarene på Valhallfeltet er det omlag 88 millioner Sm3 olje igjen som lisensen forventer å produsere. Da Valhall kom i drift i 1982, het det at feltet inneholdt 39 millioner Sm3 utvinnbare oljereserver. I dag er oljereservene på 167 millioner Sm3, - det vil si en firedobling siden produksjonsstart.
Valhall er det feltet på norsk sokkel som har hatt størst prosentvis reserveøkning siden produksjonsstart.

Kun halvparten av de økonomisk utvinnbare oljereservene er produsert etter 21 år. Felteierne har visjoner om at det fortsatt er rom for reservevekst og økt levetid langt utvover dagens lisensperiode som utløper i 2028. 

OD ønsker med IOR-prisen å berømme felteierne for å satse på et prosjekt med store investeringer i forkant for å optimalisere reservoarutnyttelsen på Valhallfeltet. Prosjektet er unikt, og et lovende tiltak som vil bidra til å optimalisere oljeutvinningen på Valhall. Felteierne, ved operatør, berømmes for risikovilje og beslutningsevne. Store investeringer er tatt i forkant og de våget å satse på tilleggsvolumene systemet kan gi dem.
OD har stor tro på at metoden vil kunne ha potensial på mange andre felt, både i og utenfor Norge, heter det i juryens begrunnelse.

[En svært hyggelig overraskelse], sier informasjonsdirektør Olav Fjellså i BP Norge.

Juryen for IOR-prisen 2003 har bestått av Rolf Wiborg, Steinar Njå, Jan Bygdevoll og Kirsti Veggeland. Les [juryens begrunnelse] her.


Se listen over [tidligere vinnere] av IOR-prisen.


Kontaktperson i OD:

Informasjonsrådgiver Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009